.

Digital Enterprise til procesindustrien

Begynd din digitale transformation nu
Tag procesindustrien et skridt videre!

Den digitale transformation åbner helt nye perspektiver

Få styr på udfordringerne i dag og åbn op for helt nye muligheder

Alle kunder i procesindustrien, der arbejder på meget dynamiske markeder, stræber efter en større fleksibilitet og kvalitet, hurtigere leveringstider og maksimal sikkerhed. 

 

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter tilgængelige high-performance materialer til overkommelige priser og med et mindre miljøaftryk, bryder procesindustrien alle grænser ved at implementere Digital Enterprise - på både nye og eksisterende produktionsanlæg.

Digital Enterprise som konkurrenceparameter

Sådan kan virksomheder få mest muligt ud af de muligheder, der er ved at digitalisere

For at virksomheder kan få mest muligt ud af digitalisering, har Siemens udviklet Digital Enterprise – en holistisk portefølje af software- og automationsløsninger. Digital Enterprise understøtter den diskrete industri og procesindustrien med at blive hurtigere, mere fleksibel og mere effektiv.

Digitalisering gennem hele værdikæden

Digital Enterprise gør det muligt for virksomheder inden for alle brancher at integrere og digitalisere deres forretningsprocesser med størst mulig fleksibilitet, når det drejer sig om transformationshastigheden. Siemens holistiske tilgang indeholder tilbud inden for produktdesign, proces- og fabriksdesign, udvikling og idriftsættelse, drift og services.

 

Leverandører og interne logistikprocesser er integreret, baseret på en gennemgående samarbejdsplatform. Virksomheder kan begynde med digitalisering når som helst i deres værdikæde, til nye og etablerede produktionsanlæg, og baseret på standardiserede og åbne interfaces.

Digitale tvillinger

Ægte merværdi takket være den digitale fabrik

Den digitale tvilling er den virtuelle udgave af det virkelige system Med den kan du repræsentere og optimere hele fabrikkens værdikæde – til nye og eksisterende anlæg og projekter.

 

 

 

Vores omfattende koncept inden for den digitale tvilling består af tre dele: den digitale tvilling af produktet, den digitale tvilling af produktionen og den digitale tvilling af performance på produkt og produktion tilsammen. Takket være vores store ekspertise inden for domæner og optimerede værktøjer, er Siemens den eneste virksomhed, der kan tilbyde denne holistiske tilgang.

 

Der er enorm værdi at hente, når man gennemfører ‘hvad nu hvis‘-scenarier og forudsiger den fremtidige performance med den digitale tvilling. Det ultimative mål med den digitale tvilling i procesindustrien ligger i den lukkede loop-forbindelse mellem den virtuelle og den virkelige produktion ved hjælp af den rigtige digitale infrastruktur. Med denne forbindelse er den udførende tvilling i den virkelige produktion med til at skabe optimerede scenarier i den virtuelle produktion. Efter den succesfulde simulering og implementering af disse scenarier starter cyklussen forfra.

Den digitale tvilling til nye fabrikker

Den virtuelle produktion sættes op i procesfasen og fabriksdesignfasen. Siemens tilbyder et holistisk værktøj til at designe, simulere og udvikle en procesfabrik. Baseret på samarbejdsplatforme så som COMOS – og med fuld dataintegration fra design til udvikling og idriftsættelse – skaber vi automatisk en digital tvilling af fabrikken inklusive automation, der er klar til at blive anvendt i den virkelige produktion med minimal indsats – og sparer udviklingsomkostninger og reducerer produktionstiden.

 

I den virkelige verden sikrer Siemens proceskontrolsystemer og Manufacturing Operations Management (MOM), at produktionen kører stabilt, men hjælper også med at opsamle relevante data for at generere en performancetvilling. Denne performancetvilling, som er genereret i de virkelige produktionssystemer og er beriget med IoT-data, optimerer produktionen og vedligeholdelsen af kritiske aktiver.

 

Alt dette og simuleringen af optimerede scenarier eller fremtidige fabriksdesigns understøtter vores kunder, så de kan optimere deres produktion og integrere deres forsyningskæde optimalt.

Den digitale tvilling til eksisterende fabrikker

I eksisterende fabrikker findes hardware, software og processer allerede – og har nogle gange været der i årtier

 

Men det er stadig muligt at høste store fordele ved den digitale tvilling ved at anvende den til forbedring af eksisterende processer og aktiver. Baseret på teknologier som context capture og digital import af dokumenter, opbygges den digitale tvilling af en eksisterende fabrik på en omkostningseffektiv måde, fx ved at bruge Digital Twin Cloud Services PlantSight.

 

Med den digitale tvilling brydes informationssiloer på fabrikken op, og moderniserings- og vedligeholdelsesaktiviteter er baseret på ‘as-is‘-dokumentation og relevante driftsdata fra fabrikken. Dette medfører betragteligt reducerede søgetider og fejl. Med integrerede workflows er den én gang opbyggede digitale tvilling up-to-date igennem hele fabrikkens levetid – forbindelsen mellem den virtuelle og den virkelige produktion er sluttet.In existing plants, the hardware, software and processes are already existing – sometimes for decades.

 

 

Trøjer lavet af majs

Cathay Industrial Biotech Ltd. 

 

På den digitale fabrik hos Cathay Industrial Biotech Ltd har biokemiske processer erstattet traditionelle petrokemiske metoder. Anvendelsen af genanvendelige materialer som majs blev industrialiseret ved hjælp af vores produkter og services. 

 

På den måde blev det muligt at levere bedre produkter end den petrokemiske sektor til konkurrencedygtige produktionspriser og i stor skala, som minder om en oliebaseret produktion. 

 

Få mere at vide

Portefølje

Det hele på ét sted

Vores integrerede palet af hardware, software og services kan være med til at gøre din digitale fabrik til virkelighed. Se fordelene, når du kan producere mindre og mindre batches økonomisk, fra den smarte planlægning af vedligeholdelsesaktiviteter og fra de minimale nedetider – altid under hensyntagen til industrielle standarder som fx Module Type Package (MTP), NAMUR Open Architecture (NOA) or OPC Unified Architecture (UA).

COMOS – software til fabriksudvikling

Fabriksstyring fra ende til anden

Med den integrerede COMOS-softwareløsning kan man lave en digital datamodel til fabriksstyring gennem hele fabrikkens levetid. Derudover får man en effektiv VR-visualisering til udvikling, idriftsættelse, træning og drift med COMOS Walkinside.

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator

Integreret ‘ud af boksen‘-udvikling 

 

Vores innovative udviklingssoftware SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) er en fuldt integreret løsning til strømlinet fabriks- og automationsplanlægning. Ved at anvende PAA får man en konsistent udvikling uden systemstop mellem automationsplanlægning og SIMATIC PCS 7 kontrolsystemet. For planlæggere og automationsudviklere bygger PAA også en digital bro mellem fabriksudvikling med COMOS og SIMATIC PCS 7 kontrolsystemet.

SIMIT simulering

Virtuel idriftsættelse og driftsuddannelse med SIMIT.

Med SIMIT kan man simulere på en enkelt platform, som giver mulighed for omfattende tests af både automationsprojekter og virtuel idriftsættelse af systemer, maskiner og processer.  Simuleringsplatformen kan også bruges til realistiske uddannelsesmiljøer, hvor man kan uddanne driftspersonale.

Proceskontrol

Passion for proceskontrol

Proceskontrolsystemet er hjertet i enhver fabrik. Det sætter farten. Det kontrollerer og monitorerer alle fabriksprocesser og leverer digitalisering hele vejen ned på fabriksgulvet. Oplev, hvordan man opnår fleksibilitet, sikkerhed og maksimal effektivitet med banebrydende proceskontrolteknologi.

PlantSight Digital Twin Cloud Services

Én samlet digital tvilling til procesindustrien

Som én samlet lettilgængelig webportal giver PlantSight adgang til alle relevante informationer om aktiver på tværs af mange platforme og forskellige formater. PlantSight samler alle disse data og informationer, kigger på konteksten, validerer og visualiserer det. Det omdanner de rå data til en komplet digital tvilling af fabrikken - til brug for belyste beslutninger, især i eksisterende projekter.

SIMATIC Batch

Batch Automation

Enkelt, fleksibelt og skalerbart: Kompatibel batch-automation med SIMATIC BATCH. Du kan anvende SIMATIC BATCH softwarepakken til proceskontrolsystemet SIMATIC PCS 7 for at implementere selv meget komplekse batch-processer på en effektiv måde og omkostningsmæssigt forsvarligt.

Siemens Opcenter

Total digitalisering af produktionen

Siemens Opcenter (tidligere kendt som Manufacturing Operations Center) er en holistisk Manufacturing Operations Management (MOM)-løsning, som gør det muligt at implementere jeres strategi for den samlede digitalisering af produktionen. 

XHQ Operations Intelligence software

Omsæt data til information, der kan handles på.

XHQ er software til driftsintelligens, som bruges til opsamling, integration, analyse og visualisering af aktiver og forretningsinformation fra mange forskellige back-end datakilder. XHQ giver dig en forenklet adgang til komplekse data for at du kan træffe bedre og hurtigere beslutninger – når som helst og hvor som helst.

Digital Connectivity for Industry

Fremtidssikker og fleksibel IIoT-arkitektur

Digital Connectivity for Industry arbejder næsten ubemærket og forbereder de forbindelser, man har brug for mellem alle objekter og applikationer – på den måde bliver fabrikken intelligent.

 

SIMATIC PDM

Effektiv diagnostik på alle proceskomponenter

Plant Device Management: Det er let at vedligeholde og servicere fabrikskomponenterne. Til det formål bliver diagnoserne, opsætningen af parametre og statusdata opsamlet cyklisk i de intelligente enheder i produktionen og bliver vist tydeligt. Desuden kan de specifikke informationer på den enkelte enhed være tilgængelige i styringssystemet over aktiver eller på de cloud-baserede monitoreringssystemer til nærmere analyse.

 

SITRANS procesinstrumentering

Integration af produktionsenheder - hurtigt, nemt og sikkert

Digitalisering handler ikke kun om skyen, men også om data - fra produktionen. Lad os vise dig, hvordan man kan bruge de data og hvilke værktøjer, der understøtter dit nye arbejde med at skabe værdi ud fra dine data.

SITOP – energiforsyningssystemet

Energiforsyningssystemet med komplet TIA-integration og åben kommunikation op i skyen.

Komplekse systemer stiller de største krav til de komponenter, de understøtter, med hensyn til effektivitet, fleksibilitet og pålidelighed. Det innovative energiforsyningssystem SITOP PSU8600 honorerer alle disse krav – takket være unik funktionalitet, diagnostik, modulære udvidelsesmuligheder og komplet integration med TIA eller via OPC UA-serveren i mange andre systemer.

Banebrydende teknologier – fremtidens industri

MindSphere, det cloud-baserede, åbne IoT-operativsystem

Med MindSphere kan industrivirksomheder – små som store – over hele verden linke deres maskiner og fysiske infrastruktur til skyen og Internet of Things. MindSphere forenkler mange branchers udfordringer på en unik måde, fx med hensyn til mulighed for opkobling, dataanalyse og forudsigelse eller udvikling af egne applikationer og nye forretningsmodeller. Derfor understøtter det alle virksomheder på deres digitale transformationsrejse.

Få mere at vide
Fokusområder

The Digital Enterprise i detaljer

Digitalisering kan starte et hvilket som helst sted i værdikæden. Du definerer, hvor du starter, og vi leverer de rette løsninger og værktøjer for at du kan komme i gang med din digitale transformation.

Digitalization Consulting

Strategier inden for den digitale transformation

 • Hvor skal du begynde din digitale transformationsrejse og hvilke fordele er der ved det?
 • Hvad er de vigtigste skridt, og hvordan kan du implementere dem?
 • Vi ser frem til at udvikle en individuel digitaliseringsplan sammen med dig.

Moudulær produktion

Fleksibel fabriksopbygning

 • Modulære produktionskoncepter kan gøre kortere leveringstider og større fleksibilitet i procesindustrien til virkelighed.
 • Maskin-/fabriksbygger leverer autonomt arbejdende, fuldautomatiske digitaliserede moduler: nye forretningsmoduler som serviceleverandør.
 • De individuelle moduler kombineres, så de udgør én samlet løsning ved at bruge den industrialiserede standard Module Type Package (MTP).

NAMUR Open Architecture (NOA)

Større gennemsigtighed

 • På nye og eksisterende fabrikker kan NAMUR Open Architecture (NOA) være en sekundær datakanal.
 • Den etablerer et direkte link fra produktionen til skyen.
 • NOA gør det muligt at analysere data, der tidligere ikke er blevet anvendt.

Finansiering

Slå dørene op til din digitale fremtid med Digital Enterprise Finance
 • Digitaliseringen tager fart i takt med, at de industrielle spillere beviser den enorme effektivitet og de konkurrencefordele, som den digitale transformation giver. 
 • Digital Enterprise Finance fra Siemens hjælper med at realisere din digitale fremtid.
 • Specialist finansløsninger til procesindustrien.     
Industry Suites

Ræk ud efter driftsmæssig ekspertise

Vores branchespecifikke suite af applikationer og digitale services gør det nemt at udnytte det skjulte potentiale i dine udviklings-, proces-, diagnostiske eller eventdata for at sikre oppetid og forbedrede processer og for at kunne styre driften. Den følgende suite viser, hvad der er muligt.

Digital Enterprise for your industry

Highlights

Digital Enterprise i aktion

Opdag, hvordan virksomheder i procesindustrien allerede høster fordelene fra porteføljen af hardware, software og service.

Kundehistorier

Kontakt os

Vi er klar til en uforpligtende dialog både via telefon og email.

Find den rette kontaktperson her

Kontakt os