Hvordan påvirker Ingenuity for life os hver især?

Hvordan påvirker Ingenuity for life os hver især?

Ved hjælp af innovation og iværksætterånd skaber vi fordele for vores kunder og for samfundet. Elektrificering, automatisering og digitalisering fra Siemens forbedrer livskvaliteten.
Ingenuity for life

Fra opfindsomhed til Ingenuity for life

I snart 170 år har vores innovationer og pionerånd bidraget til at skabe værdi for virksomheder, samfund og mennesker. Med teknologiske opfindelser inden for elektrificering, automatisering og digitalisering har vi hjulpet med at drive samfundsudviklingen med fokus på bæredygtighed. Det er fortsat vores mission - både når det gælder produktion af grøn energi og blå hårfarve. Vi kalder det Ingenuity for life.

Ingenuity for life sikrer grundlaget for en sund økonomi ved at mestre udfordringerne i vore dages energilandskab. For eksempel sikrer intelligente teknologier en stabil strømforsyning, når de kan styre udsving i vind- og solenergien.

Ingenuity for life løfter industrien ind i fremtiden. Masseproduktion bliver så fleksibel, at den også kan opfylde personlige krav. For eksempel ved en digitalisering af hele produktionsprocessen.

Ingenuity for life gør vores byer mere indbydende og nemmere at bo i ved at gøre dem mere effektive og miljøvenlige og forbedre punktligheden. For eksempel når intelligente netværk og styring af trafiklys sørger for, at busser og redningskøretøjer kommer hurtigt frem.

Sammen med vores kunder overvinder vi de mange forhindringer, vi møder. Ved hjælp af  elektrificering, automatisering og digitalisering arbejder vi hver dag på at gøre livet bedre for mange mennesker og skaber en varig værdi for fremtidige generationer.

Det er det, der driver os. Det er Ingenuity for life.

Fremtidens produktion

Hurtigere, fleksibel produktion

Digitalisering forandrer produktionen. Både procesindustrien og diskret produktion drager fordel af en ukompliceret dataintegration fra produktudvikling, produktion og logistikkæden. Det hjælper producenten til hurtigt at reagere på sine kunders specifikke krav.

Individuelle kundekrav og styrkelse af industribranchen

Konkurrencen mellem industrivirksomheder er hårdere end nogensinde. Digitaliseringen får produktionsprocesserne op i et andet gear: Fabrikker, produkter og maskiner bliver stadigt tættere forbundet i en integreret værdikæde. De største udfordringer for procesindustrien og diskret produktion er de samme: kortere "time to market", øget fleksibilitet og effektivitet.

Flere og flere kunder vil i dag have specialdesignede produkter, der er billige, samtidig med at de har en høj kvalitet og er leveret til tiden. For at kunne opfylde disse forventninger skal både større og mindre producenter producere varer med en høj fleksibilitetsgrad og styre hele processen fra ordremodtagelse, produktudvikling, produktion og levering.

Siemens innovationer hjælper producenter til at opgradere til den seneste digitale produktudvikling og produktionsmetoder. Som et resultat kan virksomhederne forbedre fleksibilitet og hurtighed væsentligt og dermed opnå en højere kundetilfredshed.

Intelligent infrastruktur

Optimeret infrastruktur

Sensorer, software og kontrolsystemer kendetegner en intelligent infrastruktur: får trafikken til at glide, reducerer energiforbruget, beskytter miljøet og sikrer, at byerne er gode steder at bo og arbejde.

Økonomier og byer skal være konkurrencedygtige og bidrage til høj livskvalitet.

En funktionel infrastruktur er alfa og omega, ikke bare for byer, men for hele økonomier. Den sikrer mobilitet, energi, vand, sikkerhed og en høj livskvalitet. Lokale og nationale beslutningstagere skal sikre, at infrastrukturen lever op til både nuværende og fremtidig krav. Intelligente infrastrukturer sikrer en effektiv og pålidelig levering af væsentlige servicer.

Ved hjælp af it og automation øger intelligent bygningsstyring sikkerheden og komforten. Derudover optimerer den bygningernes energiproduktion og -forbrug.

Smarte, integrerede mobilitetssystemer sikrer en høj kapacitetsudnyttelse og -tilgængelighed – for færre penge. Og derudover oplever folk en større komfort, sikkerhed og punktlighed.

For økonomier og byer med begrænsede ressourcer er intelligente teknologier en hurtig og effektiv måde at optimere eksisterende infrastrukturer. Siemens kan hjælpe med innovative økonomiløsninger.
Bæredygtig energi

Pålidelig og prisbillig energi

Energi! Den moderne verdens eliksir. Hjemme eller på jobbet. Boliger og erhvervsbyggeri, industrikomplekser og transportsystemer – alle er afhængige af en sikker, ren og effektiv energiforsyning.

Energimarkederne skifter hurtigt i dag, i takt med vores arbejde på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer og øge væksten indenfor vedvarende energikilder. Alternative forretningsmodeller og innovative teknologier er derfor altafgørende for at opnå en succesfuld omlægning til et nyt energilandskab.

Og det starter alt sammen med en effektiv energiproduktion. Vindmøller til lands og til vands og turbiner, der omdanner energi fra gas eller kul til elektricitet – alle skal fungere så effektivt som overhovedet muligt.

Strømforsyningen kræver små tab og sikre transmissions- og distributionssystemer. Intelligente netværk kan sikkert integrere decentraliserede og svingende vedvarende energiforsyninger i elnettet. Decentrale kraftværker og løsninger til energilagring forbindes og skaber virtuelle kraftværker, som er med til at stabilisere elnettet. Og den nyeste og mest avancerede kontrolteknologi løfter kraftværkernes fleksibilitet.

Den billigste energi er den energi, der ikke er brug for. Derfor er energieffektive teknologier nøglen til at nedsætte energiforbruget i fx bygninger, produktioner og transport.

For more information please send us a message.

First name is required.
Last name is required.
E-mail is required. E-mail has to be of format 'text@text.text'.
Company/Organisation is required.
Your Message is required.
* Required
Cancel

Your request has been successfully processed.

Thank you for your contribution.

Your message could not be sent due to a technical error.

Please excuse the inconvenience. In case the problem persists, please try again at a later time.