Key Visual SiGREEN

Reducér dit CO2-aftryk med operationelle realtids data

Vores løsning er en fælles løsning: SiGREEN.
Mere end 90 % af vores CO2-udledning stammer fra komplekse og distribuerede forsyningskæder. Vi gør det nu muligt for førende industrivirksomheder, at de kan nå deres CO2-mål – på tværs af værdikæder og i  realtid. 
Carbon Disclosure Project (CDP Worldwide)
Vores løsning forener vores industrielle ekspertise med banebrydende teknologi, der kan tackle en af vores tids største udfordringer: Et mindre CO2-aftryk i industrien.
Cedrik Neike – Medlem af direktionen i Siemens AG og CEO for Digital Industries

Et fælles behov

Din forretningsmodel er ikke fremtidssikker, hvis den ikke er bæredygtig. CO2-tunge virksomheder står over for økonomiske risici i en verden med stigende krav fra forbrugerne, strammere politiske krav og fundamentale, teknologiske fremskridt.

 

For at kunne dokumentere et produkts CO2-aftryk over for forbrugerne, kunderne eller myndighederne og for at kunne iværksætte målrettede reduktionstiltag hos deres leverandører, så er virksomhederne afhængige af information på produktniveau.

En fælles løsning

Forsyningskæden står for den største andel af CO2 i produkterne, men indtil nu har vi ikke haft nogen brugbar løsning til at sætte tal på CO2-aftrykket fra de enkelte komponenter og leverandører.

 

Klimaforandringer er en udfordring for os mennesker. Det er på tide, at industrien lever op til deres ansvar over for fremtidens generationer. I Siemens har vi – som led i vores bestræbelser på at gøre nedbringelsen af CO2-aftrykket operationel – indset, hvor gavnligt samarbejde er. Vores løsning er en fælles løsning: SiGREEN.

Vi forpligter os til at bruge vores industrielle ekspertise og viden inden for nye teknologier og på den måde skabe løsninger, der kommer både vores kunder og vores planet til gavn.
Rainer Brehm - CEO Factory Automation

Realiteter og ikke estimater

Få styr på DIT produkts reelle CO2-aftryk, og ikke bare et gennemsnitstal

 

For at du effektivt kan få styr på din forsyningskædes CO2-aftryk, har du brug for operationelle data, ikke estimater. Derfor har vi lavet en løsning, som effektivt indsamler de primære data. Du identificerer præcis, hvor du skal skabe forbedringer og sætter tal på den positive effekt på dine produkters bæredygtighed.

Samarbejde og økosystemer

En fælles udfordring kræver en fælles tilgang

 

Vi ved af egen erfaring, at en reduktion af CO2-aftrykket er et tværgående arbejde. Derfor har vi lavet en løsning, som giver dig mulighed for at samarbejde på tværs af hele forsyningskæden. Du kan udveksle data med partnere og sætte ind, hvor det er mest effektivt. Du kan tage beslutninger baseret på troværdig information, og på den måde kan du og dine leverandører reducere CO2-aftrykket i dine produkter og fremtidssikre økosystemet i din forretning.

Din genvej til at reducere CO2-udledningen

Med SiGREEN får førende industrivirksomheder en længe ventet løsning, der effektivt forfølger målet om mindre CO2-udledning på produktniveau.

 

Leverandørerne kan nemt komme med ombord, og det støtter en præcis og effektiv beregning af produkters CO2-aftryk for alle involverede parter.

Et stærkt netværk for en stærk og bæredygtig fremtid

Pålidelige realtids data er det første skridt mod at reducere CO2-udledningen. Hvis vi vil videre, skal vi arbejde sammen.

 

Bliv en del af en SiGREEN-fremtid og arbejd med SiGREEN.

FAQ

SiGREEN åbner for en praktisk og sikker udveksling af reelle, databaserede CO2-aftryk fra produkter på tværs af værdikæden. Det gør det muligt at træffe bæredygtige beslutninger baseret på leverandørspecifikke data i stedet for på industrielle gennemsnitsværdier. Den innovativeog målbare løsning sikrer, at udledningsdataene i din forsyningskæde er tilstrækkeligt transparente, uden at dine leverandører bliver tvunget til at afsløre følsom information. Derfor er SiGREEN den første løsning, der sikrer datapålidelighed, uden at det går ud over fortroligheden i forsyningskæden.

Alle parter i forsyningskæden beregner deres udledning, anmoder om udledningsdata fra leverandører i forsyningskæden (eller laver skøn på elementer, der er mindre kritiske) og samler alle data for et produkts CO2-udledning. Det pågældende produkts CO2-aftryk kan herefter deles med kunderne. Derved kommer data fra det led i forsyningskæden, der har styr på de respektive processer og udledninger.

 

Da alle led samler deres leverandørers udledning til et samlet CO2-aftryk, forbliver detaljerne om din forsyningskæde fortrolige og beskyttede mod muligt misbrug af dine kunder eller deres kunder.

SiGREEN arbejder med etablerede standarder som fx ISO inden for produktrelateret udledningsberegning og life cycle-vurdering samt GHG (Greenhouse Gas)-protokollen. Derudover bliver den hele tiden opdateret, så den kan leve op til de nye standarder i fremtiden, fx WBCSD Pathfinder Framework.

 

PCF’er, der er trukket fra eksisterende EPD-programmer i henhold til de almindelige PCR’er, PEFCR’er og PEP, er kompatible. Metadata er nødvendige for at sikre et repræsentativt brug ned igennem værdikæden.

Når du arbejder med reelle data, kan du med SiGREEN værdisætte dine produkters CO2-aftryk meget præcist. Når du kan anmode, beregne og dele data på en praktisk og effektiv måde, kan du samtidig værdisætte CO2-aftrykket for flere af dine produkter. De præcise data giver dig den indsigt, du har brug for, så du kan identificere hotspots i din udledning, iværksætte målrettede reduktionstiltag og værdisætte deres påvirkning på din drift samt med dine leverandører. Det betyder, at du nedbringer CO2-aftrykket i din produktportefølje mere effektivt.

Ja. SiGREEN forbinder virksomheder igennem forsyningskæder, som rækker ud over mange brancher.

Nej. Dataene bliver krypteret og udvekslet direkte mellem køber og leverandør. Data fra forsyningskæden er for kritiske til at blive gemt centralt hos én virksomhed. SiGREEN og ingen andre skal kapitalisere på andres forsyningsdata.

SiGREEN’s Quality Value Indicator bedømmer transparensen, pålideligheden, validiteten og nøjagtigheden af de data, du får. Du anmoder om den datakvalitet, der svarer til dine behov. Du kan fx anmode om en PCF, der er verificeret af tredjepart, på en stærkt kritisk komponent, samtidig med at du accepterer dine egne input på ikke-kritiske komponenter. SiGREEN skaber balance mellem præcision og indsats.

Når det drejer sig om løfter om bæredygtighed, så spiller især tillid en stor rolle. I kampen mod greenwashing er kontrol via en uafhængig tredjepart et must. Som leverandør og kunde i utallige globale forsyningskæder, betror Siemens certificeringer til akkrediterede certificeringsinstanser. De produkter, hvis CO2-aftryk bestemmes af SiGREEN, kan blive certificeret af disse instanser, men Siemens udsteder ikke selv certifikater.

Kontakt

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om SiGREEN, og hvordan du kan reducere dit CO2-aftryk med operationelle realtids data, så er vi altid klar til en uforpligtende dialog.