Elektrificering af Danmarks fjernvarmesektor

Hvordan kan den danske fjernvarmesektor benytte sig af grøn strøm til at producere varme? Et nyt studie afklarer potentialet ved at integrere eksisterende, kollektive systemer for varme, el og vand ved hjælp af store eldrevne varmepumper. Konklusionen viser attraktive tilbagebetalingstider og store klimamæssige fordele.
Studie: Store eldrevne varmepumper som en økonomisk og miljømæssig attraktiv mulighed.

Download rapport

Introduktion

Potentialet ved store varmepumper til fjernvarme

I dag består den danske fjernvarmesektor af et unikt og veletableret netværk, der tilsammen forsyner 2 ud af 3 boliger med varme. Men udfordringen er, at fossile brændsler udgør næsten 40 % af fjernvarmeproduktionen. Derfor udgør fjernvarmesektoren en vigtig brik i opfyldelsen af Danmarks målsætning om at blive fossil-fri inden 2050.  Her kan de store varmepumper til fjernvarmeproduktion blive en central nøgle.

Den mest effektive måde at omdanne elektricitet til varme er via store varmepumper

Behovet for at omdanne grøn strøm til varme øges i takt med et stigende antal elektrificeringstiltag og fokus på grøn omstilling.
Varmepumper giver ikke alene mulighed for at omdanne strømmen fra vindmøller og solceller til varme, de giver også mulighed for at udnytte lokale, vedvarende varmekilder, såsom spildevand, havvand og overskudsvarme, som ellers ikke ville være blevet udnyttet.

 

Energieffektivitet ved produktion af varme

Energieffektiviteten giver store varmepumper deres afgørende berettigelse. Typisk er den mere end tre gange så høj som ved afbrænding. Det gør fjernvarmeværkerne i stand til at producere billig varme til forbrugerne.

Vi skal brug langt mere el i varmesektoren, og vejen derhen er ved permanent at reducere elvarmeafgiften til de store varmepumper i fjernvarmen. Det vil styrke både vores konkurrenceevne og projekter, der i samproduktion leverer fjernvarme og fjernkøling.
Kim Behnke, vicedirektør, Dansk Fjernvarme
Mulighedsstudie

Studie: Omstillingen til varmepumper er rentabel med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på blot 6 år.

Studiet er udarbejdet i et samarbejde mellem Siemens, Intelligent Energi og Grøn Energi.

Følgende parametre undersøges:

  • Teknologi: Hvad er potentialet ved store eldrevne varmepumper i størrelsen fra 20 MW op til 150 MW?
  • Økonomi: Hvad er business-casen ved store varmepumper?
  • Klima: Hvad er de miljømæssige gevinster ved at erstatte fossile forbrændingsanlæg med varmepumper?

Hovedkonklusionen er, at investeringen i store varmepumper til fjernvarmeforsyning er rentabel med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 6 år afhængigt af størrelsen på varmepumpen og typen af varmekilde.

Et helt afgørende element i den grønne omstilling er, at vi får integreret de stigende mængder el fra vind og sol i vores varmeforsyning. Fossile brændsler bruges fortsat i ca. 40 pct. af fjernvarmen. Da en række værker står over for store investeringsbeslutninger, bør denne situation benyttes til at investere i store varmepumper, hvor det giver økonomisk og miljømæssig god mening.
Anders Stouge, viceadm. direktør, Dansk Energi

Download rapport

Store eldrevne varmepumper som en økonomisk og miljømæssig attraktiv mulighed.

Disse fjernvarmeværker har størst potentiale

Varmepumper til fjernvarme kræver tilstrækkelig adgang til en passende varmekilde, såsom spildevand og havvand.

 

I Danmark er der et godt match mellem placering af de store fjernvarmeværker og passende energikilder: Mange af de værker, der står til at miste deres grundbeløbstilskud, ligger nemlig tæt på landets store spildevandsanlæg. Ligeså ligger mange af de største fjernvarmeværker tæt ved havet.

Det klimamæssige potentiale: 2,6 mio. ton CO2 om året

Lykkes Danmark med at omstille til store varmepumper til fjernvarme, vil de klimamæssige gevinster kunne mærkes. Potentialet ved at erstatte naturgas, kul og olie med grøn strøm vil reducere CO2-udledningen med over 2,6 millioner ton om året. Det svarer til CO2-udledningen fra næsten en fjerdedel af al vejtransport i Danmark.

Kontakt

Vil du høre mere om energiløsninger til fjernvarmen?

Knud Brandelev

Salgschef, Siemens A/S

Mobil: +45 21427882

Mail: knud.brandelev@siemens.com

Reference

Varmepumper har dækket halvdelen af Stockholms varmebehov

Siden 1982 har Siemens leveret 50 store varmepumper til Sverige. Pumperne har den fordel, at de har meget lidt slitage og dermed har en utrolig lang levetid med den rigtige vedligeholdelse. Derfor ses det også, at 40 af varmepumperne stadig er i fuld anvendelse i dag.

 

13 af varmepumperne befinder sig i det centrale Stockholm og har tidligere leveret ca. 50 % af indbyggernes varmeforbrug. Byens varmepumper har hver især en størrelse på mellem 11-30 MW, som henter energien fra søvand, havvand eller spildevand.