Siemens for studerende

Siemens for studerende

Vi er altid på udkig efter talenter som har modet til at stille de spørgsmål, der kan ende med at give værdifulde svar og løsninger til vores kunder og for samfundet som helhed.
Hold øje med vores ledige stillinger på vores jobportal, vi opslår løbende praktikpladser og studieprojekter.

Søg karriere i Siemens

Siemens for studerende

Fremtiden venter. Er du klar til at forandre den?

Siemens bestræber sig på at tiltrække de klogeste hoveder fra uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet.

Vi er 377.000 medarbejdere, der hver dag besvarer verdens sværeste spørgsmål, og du kan hoppe med ombord og være en del af bestræbelserne. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder, der kan give dig praktisk erfaring inden for dit interesseområde og opbygge et netværk med ligesindede talenter og branchefolk fra hele verden.

Siemens er en global markedsleder inden for infrastruktur og byer, sundhedspleje, energi og industri. I næsten alle områder, hvor teknologi spiller en rolle, er Siemens til stede. Så hvis du har talentet, som vi leder efter, så kan Siemens tilbyde dig et hav af muligheder.

Siemens for studerende

Hvor kan du få hjælp til at omsætte teori til praksis?

Brug Siemens til at komme videre i din faglige udvikling og få erfaring i en global teknologivirksomhed.

Siemens i Danmark spænder over flere forskellige forretningsenheder og kan tilbyde mange studierelaterede udfordringer. Måske kan vi indgå i et samarbejde om et emne eller måske har vi en konkret opgave, der skal løses. Siemens danner en god ramme for studieprojekter, da vi er funderet bredt og har den nødvendige tyngde, når der skal løses en større opgave.  

Er du i gang med en videregående uddannelse, og skal du i praktik?

Som praktikant hos Siemens får du indblik i, hvordan det er at arbejde i en global teknologivirksomhed, og du får førstehåndskendskab til, hvordan vi arbejder med vores specialer.

Hold øje med vores ledige stillinger på vores jobportal, vi opslår løbende praktikpladser og studieprojekter.

Søg karriere i Siemens

 

 

Et praktikophold hos os kan eventuelt følges op med afgangsprojekter og måske føre til ansættelse. Praktikopholdet kan have forskellig varighed, men længden er normalt fra tre til otte måneder. Vi tilrettelægger forløbet i samarbejde med dig med udgangspunkt i dine ønsker og din studieretning, matchet med vores behov.

 

Vi forventer, at du er idérig og selv kan tage initiativ og præge forløbet. Til gengæld kan vi tilbyde dig højt kvalificeret faglig og personlig sparring - og måske et springbræt til en videre karriere i Siemens.

Skal du i gang med at skrive speciale på dit studie?

Mange dygtige studerende er i praktik, eller ansat i studiejob hos os. Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde relevant erhvervserfaring til studerende. Det er værdifuldt for studerende at bruge teorien i praksis.

 

Mange af vores studerende skriver speciale i forlængelse af et internship eller i forbindelse med et studiejob. Vi prioriterer, at vores interne studerende får mulighed for at skrive speciale i samarbejde med os. Det betyder, at vi ikke kan imødekomme alle de henvendelser, vi får.

 

Hvis du er interesseret i at skrive speciale i samarbejde med Siemens, skal du holde øje med Siemens jobportal. 

Vi opfordrer dig til at oprette en jobagent, så får du besked direkte i din mailboks, når vi lægger nye muligheder inden for specialesamarbejde eller studiejob op på vores jobportal.

Søg karriere i Siemens

Siemens for studerende

Drømmer du om et studieophold i udlandet?

Siemens er repræsenteret i over 200 lande og beskæftiger mere end 377.000 medarbejdere. Så der er rig mulighed for, at vi kan opfylde dine ønsker.

Hvis du drømmer om at arbejde for Siemens i udlandet skal du søge i det land du ønsker at komme til.

 

Men for at komme i betragtning til et ophold i udlandet stiller vi følgende krav:

 

 

 • Du skal være tilmeldt studiet under hele opholdet.
 • Du skal have gode tysk- og/eller engelskkundskaber.
 • Praktikopholdet er på 3-6 måneder og skal indgå som en obligatorisk del af din uddannelse.

 • Send din ansøgning direkte til det land, hvor du ønsker at søge praktikplads.

 • Søg om ophold i udlandet.

Siemens for studerende

Samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet

Hvordan løser vi fremtidens udfordringer? Et stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er et godt sted at starte.

80 procent af de produkter, Siemens vil sælge om fem år, eksisterer ikke i dag. Derfor har vi konstant fokus på forskning og udvikling. Siden Siemens grundlæggelse, har samarbejdet med universiteter været en af de vigtigste kilder til innovation.

 

Siemens lægger vægt på at skabe langvarige relationer til forskere og studerende. Det giver læreanstalterne et praktisk indblik i industrien, og det giver Siemens kontakt til studerende, der måske en dag ønsker at blive ansat i virksomhedens innovative medarbejderstab.

Center for Knowledge Interchange (CKI)

Siemens har sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) etableret et nordisk center for udveksling af viden, kaldet Center for Knowledge Interchange (CKI).

 

Formålet med CKI er at skabe samarbejdsprojekter på faglige områder med strategisk perspektiv for begge parter. DTU er internationalt en af de mest anerkendte højere tekniske læreanstalter, og centret giver forskere og studerende mulighed for udveksling af erfaringer og resultater med medarbejdere fra hele den globale Siemens organisation. 

To primære, udadrettede aktiviteter

Den første drejer sig om uddannelsesmæssige aspekter. Hensigten er, at Siemens inddrages aktivt i undervisning og samarbejde vedrørende eksamens- og ph.d.-projekter.
 

Den anden handler om at initiere samarbejde om forskning, udvikling og innovation. CKI skal bidrage med at synliggøre mulighederne for Siemens divisioner og DTU's potentiale og samtidig formidle Siemens behov for innovation til DTU's institutter.

Siemens fonden

Søger du økonomisk støtte til et projekt eller forskningsområde?

Siemensfonden støtter principielt alle typer projekter inden for det naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

Midlerne uddeles hvert år af en uafhængig bestyrelse til forskning, eksempelvis bachelor- og masterafgangsprojekter hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan bidrage til at hæve projektets niveau.

Fonden

Siemensfonden er indstiftet i 1964 af Siemens A/S. Fonden får midler fra Siemens A/S. Midlerne uddeles af en uafhængig bestyrelse til forskning, primært inden for det naturvidenskabelige område.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen er uafhængig og uddeler en gang om året midler til forskning, primært inden for det naturvidenskabelige område.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand Thomas Sinkjær

 • Carsten Ohrt Gaarn-Larsen

 • John Finnich Pedersen

 • Per Hessellund Lauritsen

 • Diana Lythje Villum

 

Bestyrelsessekretær:

 • Karina Lødrup

 

Om Fonden

Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

 

Historie:

Siemensfonden blev indstiftet i 1964 og er en uafhængig fond.

 

Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter indenfor det naturvidenskabelige område. Hvert år får Fonden midler fra Siemens A/S.

 

Fonden støtter primært områder, hvor der generelt ikke er andre midler til rådighed.


Eksempelvis afgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen på 30.000 kr. kan bidrage til at hæve projektets niveau.

Tildelingskriterier

Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

 

Hvilke projekter får støtte?

Fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

 • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.

 • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standard laboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).

 • Støtte til rejser, som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.

 • Aktiviteter som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

Se hvordan du ansøger i højre kolonne under Projekter - Sådan ansøger du.

 

 

Kontakt

Karina Lødrup

Bestyrelsessekretær

Tlf.: +45 2372 3884

Mail: karina.loedrup@siemens.com

 

 

Yderligere information
Læs mere om Siemensfondens globale tiltag.

 

Siemens Stiftung

Projekter

Hvilke projekter kan få støtte?

Fonden støtter alle typer projekter inden for det naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

 

Læs mere om tildelingskriterierne

 

 

Sådan ansøger du

Studerer du på et universitet eller en ingeniørhøjskole, skal du i perioden ultimo oktober/ medio november være opmærksom på information om Siemensfonden. Siemens sender i ovenstående periode information til uddannelsesinstitutionerne vedrørende Siemensfonden.

 

Herefter er det de enkelte uddannelsesinstitutioner, der afgør, hvilke fem ansøgninger, der indstilles til Siemensfonden. Du skal aflevere din ansøgning hos studieadministrationen på dit uddannelsessted. Det er studieadministrationens opgave at sende din ansøgning til Siemens. Kommer din ansøgning i betragtning, sender Siemensfonden midlerne videre til din uddannelsesinstitution. Siemensfonden uddeler ikke penge til privatpersoner.

 

Ansøgning

Ansøgningen til Siemensfonden skal indeholde:

 • Navn, adresse, e-mail og uddannelsessted.

 • Kort beskrivelse af projektet/forskningsområdet.

 • Udspecificering af det beløb, der ansøges om.

 • Evt. udtalelse fra vejleder.

Deadline

Ansøgninger fra universitetsstuderende skal afleveres på uddannelsesinstitutionens studiekontor november, kontakt dit studiekontor for specifik dato.

 

Siemensfonden gennemgår alle ansøgningerne på et bestyrelsesmøde i midten af januar. Alle ansøgere og uddannelsesinstitutioner modtager herefter et brev med fondens afgørelse.

 

Eksempler på støttede projekter

Siemensfonden har gennem årene støttet mange forskelligartede projekter. Med økonomisk støtte bliver det muligt for de legatmodtagerne at bringe deres projekter op på forskningsniveau og komme med mulige svar på reelle udfordringer og samfundsmæssige problematikker.

Peter Thorlund Haahr - Bedre og mere effektiv kræftbehandling

Det er et nyt og ubearbejdet protein, som danner grundstenen for Peter Thorlund Haahrs speciale og motivationen til specialet stammer fra en generel interesse for kræft og genernes instabilitet. Projektet er på et stadie, man kalder basic research – langt fra patienten og klinikken – men ikke desto mindre kan resultaterne på sigt blive konkrete. Peter søger i sit projekt svar på biologien bag udviklingen af kræft. I sidste ende er der mulighed for bedre kræftbehandlinger, og det vil kunne blive nemmere at selektere patienter, så de får den mest effektive behandling.

 

 

Martin Brinch Sørensen og Søren Reinholdt Søndergaard - Algoritme til separation af tale/støjsignaler

De er begge studerende ved Aalborg Universitet, hvor de arbejder med et masterprojekt om udvikling af en algoritme til såkaldt blind separation af tale/støjsignaler. Teknikken har potentielt store perspektiver bl.a. i høreapparatteknologien. På nuværende tidspunkt er teknikken så computerberegningskrævende, at den ikke er klar til integrering i et høreapparat, og selv for standardudstyr er beregning af den anvendte type algoritmer en stor udfordring.

 

Læs mere

 

 

Nicolai Nørring, Jesper Storebjerg og Jakob Danborg - Testvindmølle på Ingeniørhøjskolen

Ingeniørhøjskolen i København har fået en rigtig testvindmølle, så de studerende kan forske i, hvordan man gør vindenergien endnu mere effektiv. Det er tre studerende, som står bag initiativet. De skal dels selv bruge møllens testresultater, men initiativet betyder også, at ingeniørhøjskolens kommende studerende kan få et førstehåndsindblik i vindkraftens teknologi.

 

Læs mere

 

 

Anne Maria Hansen - Overblik over aerosoldannelsen i det arktiske område

Anne Maria modtog legatet, så hun kunne tage til Grønland, Station Nord, som et led i sit projekt "Analysis of Organo Sulfates and Terpene Oxidation products in Aerosols from the Arctic and temperate regions by HPLC-q-Tof". Her skulle Anne Maria indsamle prøver for at kunne afgøre, om organosulfater og terepeneoxidationsprodukter dannes lokalt i det arktiske område eller kun transporteres dertil. Formålet med dette var at danne sig et overblik over aerosoldannelsen i det arktiske område.