Artikel udgivet d. 9. februar 2021.

Siemens AG koncernen har nedbragt CO2-udledningen med 54 %

Siemens AG koncernen har nået sit fastsatte delmål inden for CO2-reduktion. Virksomheden har reduceret CO2-aftrykket i sin egen værdikæde med over en halvdel (54 %) siden 2014. Dermed har Siemens overgået sit mål om at halvere sin globale kuldioxid-(CO2) udledning i 2020 med fire procentpoint. 

  • Det fastsatte delmål for CO2-reduktion er nået.
  • Bæredygtighedsindekset er blevet en del af ledelsens lønsystem.
  • Et innovativt, digitalt ESG-værktøj danner grundlag for en grundig vurdering af risici knyttet til bæredygtigheden i kundernes forretning.
  • Top-ratings på Dow Jones Sustainability Index, især inden for innovation, miljø og cybersikkerhed.

Siemens AG koncernen har sammen med Siemens Energy reduceret sin CO2-udledning med ca. 1,2 millioner tons CO2 sammenlignet med niveauet i 2014. Der er skruet på fire håndtag for at reducere CO2-udledningen: Flere initiativer inden for energieffektivitet, brug af distribuerede energisystemer, køb af grøn energi og reduktion af udledningen fra bilparken. Siemens stiler mod at være klimaneutral inden for sin egen forretning i 2030. Informationerne fremgår af Siemens koncernens CSR-rapport (Sustainability information 2020) (engelsk).

 

”Pandemien har grundlæggende ændret vores liv og har på en nådesløs måde afsløret svaghederne i vores sociale, økonomiske og økologiske systemer. For at kunne skabe værdi på en ansvarlig måde er det nødvendigt at skabe en bæredygtig fremtid og harmonisere folks interesser med ønsket om at bevare vores planet. CO2-reduktion er en vigtig milepæl, når vi stræber efter dette mål,” sagde Roland Busch, viceadministrerende CEO og medlem af bestyrelsen i Siemens AG. ”Lige nu har vi fantastisk gode muligheder for at skabe en bedre verden. Vi hjælper vores kunder med at redesigne nøgleområder inden for infrastrukturen i vores økonomier for at gøre livet for milliarder af mennesker lidt bedre hver dag,” tilføjede han.

 

Siemens har introduceret miljømæssige, sociale og styringsmæssige kriterier (ESG) i ledelsens lønsystem, for at gøre bæredygtighed til en endnu mere grundlæggende del af virksomheden. Dette interne ESG/bæredygtighedsindeks i Siemens indeholder tre ligeværdige KPI’er. I virksomhedens aktietildelingsplan for 2020 er disse KPI’er defineret som: Reduktion af CO2-udledningen (miljøet), uddannelsestimer pr. medarbejder (det sociale), og Net Promoter Score for at måle kundetilfredsheden (styringen). På samme måde som med ledelsen så gælder ESG-kriterierne også for alle senior managers i hele verden, som er berettiget til virksomhedens aktietildelinger.

 

”Den succes, vi har opnået for nylig, beviser, at bæredygtighed og sund forretning går hånd i hånd. Sådan skaber vi langsigtet værdi - for vores kunder, vores medarbejdere og samfundet som helhed,” sagde Judith Wiese, øverste HR-chef i Siemens AG, hvor hun også er medlem af ledelsen og ansvarlig for bl.a. bæredygtighed. ”Med innovative og digitale løsninger kan vi og vores kunder øge energieffektiviteten, automatisere processerne og nedbringe CO2-udledningen. Sammen med vores partnere arbejder vi hårdt på at realisere endnu flere muligheder for at gøre de systemer, der bruges i industrien og i infrastrukturen, endnu mere bæredygtige og miljøvenlige”, tilføjede hun.

Med innovative og digitale løsninger kan vi og vores kunder øge energieffektiviteten, automatisere processerne og nedbringe CO2-udledningen. Sammen med vores partnere arbejder vi hårdt på at realisere endnu flere muligheder for at gøre de systemer, der bruges i industrien og i infrastrukturen, endnu mere bæredygtige og miljøvenlige.
 Judith Wiese, HR-chef i Siemens AG

Derudover introducerede virksomheden den 1. oktober 2020 et innovativt, digitalt advarselssystem til salgsrelaterede forretningsbeslutninger, for på den måde at tage højde for mulige miljømæssige og sociale risici på en langt bedre måde og på et tidligere stadie. ESG-værktøjet, der skal sikre rettidig omhu, er udviklet sammen med eksterne eksperter - herunder HR-eksperter - og kan bruges af alle forretningsområder i Siemens. Værktøjet indeholder identifikation, vurdering, afbødning og overvågning af risici og kombinerer intern information med eksterne data.

Siemens forpligtelse over for miljøet har i mange år været genstand for ekstern anerkendelse. På det velkendte globale Dow Jones Sustainability Index har virksomheden igen fået top-ratings med et maksimalt antal point inden for mange områder, herunder innovation, miljøet - mere præcist driftsmæssig miljøeffektivitet og produktstyring - og den nyeste kategori inden for cybersikkerhed.

 

Siemens har også for femte gang i træk fået en AAA-rating inden for de omfattende MSCI ESG-ratings. MSCI er verdens største udbyder af miljømæssige, sociale og styringsmæssige (ESG) indekser.

Siemens A/S’ CSR-rapport viser både fremskridt og tilbageskridt

Siemens A/S har i flere år rapporteret udviklingen i vigtige CSR-nøgletal i virksomhedens årsrapport. Nøgletallene omfatter bl.a. medarbejdere og miljø.

 

På medarbejdersiden er andel af kvinder i ledende positioner desværre reduceret fra 12 % i forretningsåret 2018/2019 til 10 % i 2019/2020. Andelen af kvinder i Siemens A/S udgør 13 %, og det er vores langsigtede mål, at andelen af kvinder i ledende positioner skal svare hertil.

 

Til gengæld er antallet af ulykker med fravær per million arbejdstimer og det generelle sygefravær faldet det seneste år, hvilket til dels skyldes covid-19 pandemien, som har bevirket at et stort antal medarbejdere har arbejdet hjemmefra.

 

Der har generelt været en positiv udvikling i virksomhedens miljøindikatorer:

 

  • Den samlede mængde affald er faldet med 12 % og andelen som genanvendes, er steget.
  • Forbruget af strøm er faldet med 7 %.
  • Forbruget af vand er faldet med 16 %.
  • Servicebilernes CO2 udledning er faldet med 2 %.

Forbruget af fjernvarme er steget med knap 4 %, hvilket skyldes, at varmen på grund af covid-19 pandemien ikke genindvindes.

 

”I Siemens har vi stor fokus på bæredygtighed, både i forbindelse med vores portefølje og i vores interne processer. Siemens bidrager gennem vores produkter og løsninger til at reducere CO2 udledningen, dels ved at bidrage til at omstille samfundet til at køre på grøn strøm alle steder, ved at automatisere og digitalisere produktionsprocesser, infrastruktur og bygninger, og ved at spare på energien”, udtaler Bjarne Lykke Sørensen, administrerende direktør, Siemens A/S. ”I den forbindelse er det naturligt, at vi tager vores egen medicin og bidrager til, at vores CO2 udledning reduceres”.