Bæredygtige beslutninger på fabriksgulvet

Med de rigtige data kan operatørerne på fabriksgulvet træffe bæredygtige beslutninger om produktionen og involvere sig i at forbedre virksomhedens energiforbrug og økonomi. 

Samme system, der leverer data om blandt andet forbrug af strøm, vand, damp og trykluft, hjælper også med at dokumentere virksomhedens CO2-udslip.

En tredjedel af verdens energiforbrug sker i industrivirksomheder, og derfor har selv små reduktioner af energiforbruget i industrivirksomheder potentiale til at medføre store forandringer.

For at gennemføre besparelser er det nødvendigt at kende forbrug og forbrugsmønstre i detaljer, og det kan SIMATIC Energy Manager fra Siemens hjælpe med. I Danmark er både en medicinalvirksomhed og en fødevareproducent i gang med at tage SIMATIC Energy Manager i brug, men for begge virksomheder vægter valide data lige så højt som energibesparelserne.

”I Danmark har vi været opmærksomme på energiforbruget i mange år og høstet alle de lavthængende frugter. For vores danske kunder er det udslagsgivende at få valide data til energirapportering, intern kostfordeling, og produktion når strømmen er grøn eller billigst,” siger Erik Madsen, Automation Systems Architect hos Siemens.

Undgå greenwashing

Valide data er afgørende

Især det med valide data er afgørende, da flere af de store producenter er begyndt at gøre sig klar til at kunne dokumentere produkternes CO2-aftryk. Både fordi kunder og investorer forventer det, og fordi virksomhederne forventer, at det bliver et lovkrav på et tidspunkt.

”Næsten alle større industrivirksomheder – inklusive Siemens selv – udmelder mål om det fremtidige klimaaftryk. Hvis vi skal undgå greenwashing, stiller det jo også krav til virksomhederne om, at målingerne foretages på en konsistent måde, og at deres rapportering skal være baseret på valide data. Det kan vi støtte op om,” siger Erik Madsen.

SIMATIC Energy Management kan opsamle data fra alle de steder, hvor der løbende bliver brugt energi. Data indsamles og analyseres og præsenteres herefter i rapporter tilpasset brugernes behov. Det kan være på maskinniveau, afdelingsniveau eller virksomhedsniveau, og det kan være alt fra daglige produktionsrapporter til kvartalsvise omkostningsrapporter.

Besparelser i flere led

Selv om Erik Madsen ikke forventer meget store besparelser hos danske kunder, stiller han alligevel besparelser i udsigt. Både på energiforbruget og på omkostningerne.

”Vi skal nok kunne finde et par procent på energiforbruget, når vi får detaljerede målinger. Men det handler lige så meget om at standardisere og automatisere processen med at indsamle, overvåge og analysere data om forbruget. Mange virksomheder aflæser stadig målerne manuelt, og det tager tid, hvis en person skal gå rundt og gøre det bare en gang om ugen, samtidig med at det øger risikoen for mindre valide data, hvis målingerne ikke foretages på samme tidspunkt og aflæses helt konsistent,” siger han.

SIMATIC Energy Management

Reducér dine energiomkostninger, forbedre din konkurrenceevne og overholde lovkravene med integreret energistyring hele vejen fra fabriksgulvet til topledelsen - energioptimering, der fremtidssikrer din produktion.

Læs også om energieffektivisering som en service

Grøn omstilling af industrielle virksomheder behøver ikke være investeringstungt og uoverskueligt. Få en garanteret energi- og CO2-reduktion som en enkel og fast serviceydelse og lad resten være op til Siemens. Med energieffektivisering som en service får du bl.a.:

  • Garanteret reduktion af energiforbrug
  • Omkostningsneutralitet, da ydelsen tilsvarer energibesparelsen
  • En skræddersyet energiløsning efter dine behov
  • Acceleration af den grønne omstilling i din virksomhed.

Beslutningskraften ud til operatørerne

Samtidig giver de flere og bedre data fra SIMATIC Energy Management mulighed for, at virksomhederne kan indrette deres produktion efter, hvornår strømmen enten er billigst eller produceret ved vedvarende energi. Især hvis nogle dele af produktionen er mere energikrævende end andre, og det er muligt at bytte rundt på rækkefølgen, kan det give nogle af de små energibesparelser, som samlet kan få stor betydning.

 

”I Danmark er vi gode til at udnytte beslutningskompetencen langt ude i produktionsleddet, og et af de steder, vi kan hente besparelser, er ved at give operatøren et bedre beslutningsgrundlag. Hvis det er dyrt at køre produktionen, og den kan vente, så er operatøren den bedste til at beslutte rækkefølgen på processerne. Sådan en mulighed for at agere i dagligdagen gør operatøren til en direkte medspiller i virksomhedens bæredygtighedstiltag,” siger Erik Madsen. 

En bæredygtig industri har et stort forretningspotentiale

Klimaforandringerne betyder, at myndigheder og store virksomheder verden over enten har eller får fokus på bæredygtige løsninger og kræver det samme af deres leverandører. Derfor bliver bæredygtighed et af fremtidens store konkurrenceparametre. Hos Siemens har vi fokus på at levere industrikomponenter, der er produceret bæredygtigt og som gør produktionen hos jer mere bæredygtig. Det betyder, at I både øger jeres konkurrenceevne, reducerer omkostningerne til energi, og formindsker jeres egen udledning af CO2.