Du er på klimakampens stærkeste hold

Hvis du læser det her, er det stor sandsynlighed for, at du kan have direkte indflydelse på, om vi når de globale målsætninger på klimaområdet. Vi hjælper dig gerne i gang.

Du har mulighed for at gøre noget, der har stor indflydelse på klimaet. For hvis du arbejder inden for automation, processer eller digitalisering målrettet industrien har vi sammen nøglerne til at påvirke den samlede CO2- udledning langt mere end med vores handlinger som enkeltpersoner. At vi er en del af løsningen, skyldes selvfølgelig, at vi også er en del af problemet.

 

På verdensplan forbruger industrien 37 % af den sekundære energi, hvilket gør den samlede industri til en af verdens store CO2-syndere. For hvert procentpoint vi reducerer energiforbruget, reducerer vi også CO2-udledningen i en skala, som det er svært at hamle op med for den enkelte forbruger

Du kan selvfølgelig ikke reducere energiforbruget alene

I Siemens arbejder vi med at gøre vores egen produktion så energibesparende som muligt. Og vi yder en fokuseret indsats for, at vores produkter skal være de mest energieffektive på det globale marked, så vi kan optimere vores kunders forretninger.

 

Hvert år investerer vi ca. 5,6 milliarder euro i forskning og udvikling. Af dem går 500 millioner euro til forskning i kerneteknologier som kunstig intelligens, cyber security, energilagring og distribuerede energisystemer. 

Det gør vi, fordi energiforbruget er nøglen til en mere bæredygtig produktion, og fordi øget digitalisering er det bedste værktøj til at understøtte en mere bæredygtig industri.

Læs også om energieffektivisering som en service

Grøn omstilling af industrielle virksomheder behøver ikke være investeringstungt og uoverskueligt. Få en garanteret energi- og CO2-reduktion som en enkel og fast serviceydelse og lad resten være op til Siemens. Med energieffektivisering som en service får du bl.a.:

  • Garanteret reduktion af energiforbrug
  • Omkostningsneutralitet, da ydelsen tilsvarer energibesparelsen
  • En skræddersyet energiløsning efter dine behov
  • Acceleration af den grønne omstilling i din virksomhed.

Mindre energi, mere produktion 

Digitaliseringen hjælper på mange områder. Når alle maskiner på en fabrik er koblet sammen i et netværk, kan vi analysere data og udnytte computerkraft til at justere alle variabler, indtil anlægget rammer det gyldne spot med maksimal produktion ved det lavest mulige forbrug af både energi og råvarer. Det har dygtige operatører arbejdet med i årevis, men fordi computerne kan overskue langt flere variabler end den menneskelige hjerne, er der stadig et optimeringspotentiale her.

 

Siemens tilbyder en række løsninger til den type performance management. Fælles for dem er, at digitalisering og indsamling af data er første skridt. Data kan lagres lokalt eller i en cloud-løsning, og herefter kan de kobles sammen med virksomhedens øvrige data og give fuldt overblik over ressourceforbrug, kvalitet, produktionsvolumen, og hvornår det er tid til forebyggende vedligeholdelse. Det er alt sammen med til at øge produktiviteten.

Styrk processen med en digital tvilling

Digitale tvillinger giver en helt unik mulighed for at afprøve kombinationer af indstillinger og teste forskellige produktionsscenarier, der i sidste ende kan resultere i store summer i energibesparelser og reducere CO2-udledningen.

 

En digital tvilling er en nøjagtig digital kopi af jeres maskine eller anlæg. Med digitale tvillinger kan vi simulere hele produktionsprocessen. I kan næsten se jeres produktion som et computerspil, hvor I kan eksperimentere med at skrue op og ned for forskellige input, til I har den optimale produktion. Det giver basis for at udføre eksperimenter med produktionen, som vil være meget dyre at udføre i den virkelige verden. Blandt andet kan I risikofrit køre jeres produktionsudstyr helt til grænsen af dets formåen uden at risikere at ødelægge nogle dele.

 

I forhold til energiforbruget kan vi finde de optimale indstillinger, så produktionslinjen producerer på maksimal kapacitet med det lavest mulige energiforbrug. Og da det hele er digitalt, kan vi udnytte computerkraften til at simulere et utal af kombinationer i forhold til, hvordan forskellige indstillinger påvirker hinanden og dermed afprøve scenarier, som den menneskelige hjerne end ikke kunne udtænke.

 

For energikrævende produktionsvirksomheder kan en energibesparelse på få procent betyde en afgørende forskel. Både for bundlinjen og miljøet. 

Bæredygtighed er en forudsætning for overlevelse

Formentlig er I allerede i gang med at tænke bæredygtighed ind i jeres produktion og jeres forretning. Hvis ikke, er indsamling af data og fokus på energioptimering et godt sted at starte. Og ingen direktør ved sine fulde fem vil sætte sig imod, hvis du kommer og foreslår, at I begynder at reducere energi- eller transportomkostningerne i jeres produktion. Det kan nemlig aflæses direkte på bundlinjen.

 

Kædet sammen med stigende krav fra forbrugere og myndigheder, betyder det, at bæredygtighed er en god forretning for alle industrivirksomheder. For mange virksomheder er det også det eneste reelle valg, hvis de vil blive ved med at drive forretning.

 

I Siemens vil vi gå langt for at gøre industrien til en medspiller i klimakampen, og vi vil gå langt for at få dig med på holdet. 

Bæredygtig industri

En bæredygtig industri har et stort forretningspotentiale

Klimaforandringerne betyder, at myndigheder og store virksomheder verden over enten har eller får fokus på bæredygtige løsninger og kræver det samme af deres leverandører. Derfor bliver bæredygtighed et af fremtidens store konkurrenceparametre. Hos Siemens har vi fokus på at levere industrikomponenter, der er produceret bæredygtigt og som gør produktionen hos jer mere bæredygtig. Det betyder, at I både øger jeres konkurrenceevne, reducerer omkostningerne til energi, og formindsker jeres egen udledning af CO2.

Relateret indhold