Flere tog til tiden

1.300 km af det danske jernbanenet står foran en omfattende elektrificering, der ikke kun er til gavn for klima og miljø, det giver også hurtigere og mere stabil drift for togpassagererne.

Bedre forhold for pendlere og rejsende

Togpassagerer vil fremover få stor gavn af elektrificeringen af Danmarks jernbanenet. De nuværende diesel-toge udskiftes med miljøvenlige elektriske toge. El-toge er i hele verden anerkendt som den kraftigste, hurtigste og mest støjsvage transporttype til passagerer og gods.

 

Pendlere på vej til arbejde eller danskere på vej til familiebesøg får forkortet sine rejsetider. Ture tværs over landet vil nemlig foregå med en hastighed på op til 250 km/t – frem for 130 km/t i dag. Arbejdsomme eller trætte passagerers bekvemmelighed vil samtidig øges, da togene både er mere stabile og støjsvage.

Den kommende elektrificering af en lang række strækninger rundt om i landet er en af de centrale dele i hele arbejdet med at skabe fremtidens jernbane –og vil både give passagererne kortere rejsetider og jernbanen en grønnere profil.
Jesper Hansen, tidligere direktør i Banedanmark

Elektrificering er en forudsætning for Danmarks grønne omstilling

En god og effektiv infrastruktur er afgørende for, hvor godt et samfund fungerer. Men hvis vi skal nå Danmarks ambitiøse klimamål, skal den grønne omstilling styrkes. Derfor er elektrificeringen afgørende.

 

Den eneste måde vi kan gøre transportmidler grønne på, er ved at bringe diesel ud af tognettet – og elektrisk strøm ind som det grønne drivmiddel. Ved at benytte elektrisk strøm kan vi nemlig bruge strømmen, som vi får fra vores vindmøller.

Et omfattende projekt skaber arbejdspladser

Forud for udskiftningen af togene omfatter projektet også forberedende arbejde med ombygning af broer for at sikre plads til køreledninger, tilslutning til el-net, udbygning af strømforsyning på det eksisterende jernbanenet m.v. Projektet kommer således til at have mange beskæftigede indtil den planlagte færdiggørelse inden 2026.

 

Banedanmark, der er ansvarlig for den danske jernbanes infrastruktur, har udvalgt Siemens i et konsortium med den danske entreprenørkoncern Per Aarsleff A/S til at udføre opgaven.

Elektrificeringen er en forudsætning for den grønne omstilling af Danmark, og den hjælper til at opnå Danmarks ambitiøse klimamål. For den eneste måde vi kan gøre transportmidler grønne på, er ved at elektrificere dem. Vi skal have diesel ud af togdriften og grøn strøm ind i stedet.
Steen Nørby Nielsen, Direktør i Siemens Mobility A/S