Artikel udgivet d. 14. januar 2021

Gør store bygninger til en del af elnettet

Simpelt forklaret er virtuelle kraftværker store bygninger med digitalt styret energiforbrug, der gør dem i stand til at tilpasse sig elnettet ved at skrue op eller ned for strømmen. Sello er Finlands største shoppingcenter og fungerer i dag som et virtuelt kraftværk.

Danmark er blandt de lande i verden med allerfærrest strømafbrud og allerhøjest forsyningssikkerhed. Konventionelle kraftværker er aktuelt med til at sikre elnettets balance, men snart kan et grønt og billigt alternativ se lyset. Det sker ved at bringe store bygninger ind i billedet under betegnelsen virtuelle kraftværker.

Vejen til grøn omstilling er flersporet. Ud over produktion af vedvarende energi er energirenovering og virtuelle kraftværker to hovedspor, der kan sætte turbo på udviklingen og gøre de ambitiøse klimamål realistiske at nå.

 

Mens energirenovering som begreb er almindelig kendt, lyder virtuelle kraftværker næsten som science fiction. I virkeligheden er det blot den faglige term for at lade store bygninger indgå i elnettet som en intelligent og fleksibel energiforbruger.

"Der er behov for politisk opmærksomhed og opdateret lovgivning, hvis vi vil være i front på dette område. Finland er for længst frontløber med gode resultater til følge, så for alle politikere, ordførere og andre aktører med interesse i at gøre Danmark grøn, vil jeg opfordre til at sætte sig grundigt ind i de nye muligheder ved virtuelle kraftværker," opfordrer Jesper Skou, der er divisionsdirektør i Siemens.

Der er behov for politisk opmærksomhed og opdateret lovgivning, hvis vi vil være i front på dette område.
Jesper Skou, divisionsdirektør i Siemens

Betaling for fleksibilitet

Simpelt forklaret er virtuelle kraftværker store bygninger med digitalt styret energiforbrug, der gør dem i stand til at tilpasse sig elnettet ved at skrue op eller ned for strømmen.

 

Det kan være indkøbscentre, kontordomiciler, offentlige institutioner og lignende. Koblet på elnettet kan energiforbruget til for eksempel ventilation, varme og køling med specialdesignet software blive reguleret op og ned alt efter energinettets samlede kapacitet og behov.

"I de perioder hvor elnettet er overbelastet, fordi mange trækker på det, kan de virtuelle kraftværker gå ind og nedjustere deres forbrug i sekunder eller minutter. Det kan ikke mærkes i bygningerne, men det har en kæmpe effekt for balancen i det samlede elnet," forklarer Jesper Skou og fortsætter:

"Set med grønne briller er løsningen optimal, for det mest klimaoptimerende er et mindre energiforbrug koblet med komplet udnyttelse af vindmøllestrømmen. Men også set med økonomiske briller er virtuelle kraftværker attraktive. Private og offentlige bygningsejere sparer ikke blot - de modtager også betaling for fleksibiliteten fra energiudbyderen".

Konkret er det Energinet, der med ansvaret for balancen i elnettet betaler bygningsejeren for fleksibiliteten, mens en virksomhed som Siemens kan tilbyde de digitale løsninger, der gør virtuelle kraftværker muligt. Imidlertid er der en række strukturelle udfordringer.

 

Læs også om energieffektivisering som en service

Grøn omstilling af industrielle virksomheder behøver ikke være investeringstungt og uoverskueligt. Få en garanteret energi- og CO2-reduktion som en enkel og fast serviceydelse og lad resten være op til Siemens. Med energieffektivisering som en service får du bl.a.:

  • Garanteret reduktion af energiforbrug
  • Omkostningsneutralitet, da ydelsen tilsvarer energibesparelsen
  • En skræddersyet energiløsning efter dine behov
  • Acceleration af den grønne omstilling i din virksomhed.

Økonomisk og miljømæssig gevinst

Aktuelt bremser både lovgivning og markedsmekanismer for, at de virtuelle kraftværker for alvor kan blive en del af den grønne omstilling i Danmark. Den nødvendige forandring kræver, at politiske beslutningstagere i samråd med Energinet som faglig kompetence får simplificeret regler og rammer. Som det er nu, skal de involverede bygninger for eksempel have samme el-leverandør for i et netværk at kunne fungere som et virtuelt kraftværk.

"Økonomisk er virtuelle kraftværker bæredygtige i sig selv, endda uden tilskud fra staten. Tilbagebetalingstiden er typisk tre til fire år, så bygningsejeren har hurtigt tjent investeringen hjem, og derfra er resten ren ekstra indtægt," siger Jesper Skou og uddyber:

"Ud fra en samfundsøkonomisk og klimamæssig betragtning er det endnu mere attraktivt, fordi det vil erstatte brugen af konventionelle kraftværker til balancestyring og samtidig betyde færre investeringer i udbygningen af energisystemet. Virtuelle kraftværker er derfor en gevinst både for samfundet og for bygningsejerne, og med dem kan vi sørge for, at den grønne energi bliver udnyttet mest muligt, ligesom vi kan med energirenoveringer".

Artiklen er oprindelig bragt i Altinget den 14. januar 2020. Læs orginal artikel her.

Topsporet vej til klimamål

Danmark har et ambitiøst mål om en 70 procent CO2-reduktion. Da vi herhjemme helt udfaser brugen af fossile brændsler i en energiproduktion og overgår til vedvarende energi, er det nødvendigt at gå flere veje for at styre energiforbruget.

 

Siemens anbefaler to, der begge styrker balancen i elnettet, sænker energiforbruget og giver samfundsøkonomiske gevinter.

 

1) Virtuelle kraftværker

Intelligent styring af energiforbruget i store bygninger koblet til elnettet.

 

2) Energirenovering

Energioptimering via bygningsrenovering af skoler, hospitaler etc.

Relateret indhold