Artikel udgivet d. 19. august 2019

Investorer i erhvervsejendomme kan hente millioner i værdi på at energirenovere

Allan Jack Jensen har i dag et fuldstændigt overblik over energiforbruget i Frederiksberg Centret efter en omfattende energirenovering, som har øget centerets værdi markant.

Investorer behøver ikke hive penge op af lommen, hvis en bygning skal energirenoveres. Med ESCO-modellen finansierer besparelsen projektet - og entreprenøren garanterer besparelsen. 

Efter en omfattende energirenovering i Frederiksberg Centret er indeklimaet forbedret, fællesudgifterne er faldet med mere end en million kroner om året, og centret er steget betragteligt i værdi.

"Her fik vi skiftet hele ventilationsanlægget. Det måtte ned gennem taget," siger Allan Jack Jensen, driftsleder i Frederiksberg Centret, og peger op mod tagpladerne. Han har arbejdet i shoppingcentret, siden det slog dørene op i september 1996, og viser hjemmevant rundt bag kulisserne blandt paller og travle butiksmedarbejdere.

 

Ventilationsanlægget er blot et ud af 10, der sørger for, at indeklimaet for de ansatte og handlende i Frederiksberg Centret er behageligt. 23 grader er den rette temperatur. Sensorer inde og uden for bygningen sørger for at tilpasse temperaturen på den luft, der via ventilationssystemet køler eller varmer centret op alt efter årstiden.

 

Frederiksberg Centret er ejet af Danske Shoppingcentre, der er et partnerselskab mellem ATP Ejendomme A/S og Danica Pension, samt Lægernes Pensionskasse. Fællesarealerne i centret gennemgik fra juli 2016 og halvandet år frem en omfattende energirenovering med Siemens som totalentreprenør.

 

 

Data fra sensorer og målere giver overblik over energiforbruget

Centret har blandt andet fået renoveret ventilationssystemet, rulletrapperne er nu radarstyret, så de går ned i fart, når de er tomme, installationerne i bygningen er blevet isoleret - og ikke mindst har Allan Jack Jensen og hans kolleger nu et fuldstændigt overblik over energiforbruget i centret. 

 

"Alt bliver styret digitalt. Vi kan holde øje med de forskellige anlæg, temperaturer i alle butikker og vand- og elforbrug. Vi kan hurtigt opdage, hvis der er en fejl på en ventil og forhindre, den står og siver. Styringen er en vigtig del af energirenoveringen, da vi kan sikre os, at vi når de lovede besparelser," siger driftslederen.

Besparelsen finansierer renoveringen

Danske Shoppingcentre har 17 centre i deres portefølje og havde inden energirenoveringen en hypotese om, at driftsudgifterne til energi kunne nedsættes i Frederiksberg Centret. Shoppingcentret administreres af DEAS, der også varetager den daglige drift og vedligehold af centrets 65.500 kvadratmeter.

 

"Vores energiafdeling beregnede, hvor langt man kunne komme ned i energiforbrug pr. kvadratmeter. Vi udviklede blandt andet en indeklima-strategi sammen med Teknologisk Institut. Herefter henvendte vi os til en række ESCO-firmaer, for at få deres vurdering og yderligere beregninger på, hvor meget energi, der kunne spares og ikke mindst, hvad det ville koste at energirenovere," siger Hans Andersen, energichef i DEAS.

 

I et ESCO-projekt bliver der garanteret for, at energibesparelsen kan betale for renoveringen. Derfor skal entreprenøren være helt skarp i de indledende undersøgelser.

Vi har hånden på kogepladen i forhold til de besparelser, vi lover. Dermed er det næsten risikofrit for investoren.
Thomas Brændgaard Nielsen, salgschef i Siemens Danmark

Centret er steget 20 millioner kroner i værdi

Efter implementeringen har renoveringen medført en energibesparelse på 33 pct., det svarer til 1,2 millioner kroner i årlige driftsudgifter, og CO2-udledningen er reduceret med 200 tons om året. Selve energirenoveringen har kostet omkring 10 millioner kroner, men centrets værdiforøgelse efter renoveringen er på 20 millioner kroner.

 

"Indeklimaforbedringer og reduktion af driftsomkostninger ser Danske Shoppingcentre som et stort aktiv og et kæmpe potentiale for værditilvækst på et butikscenter. At energirenovering samtidig gør noget godt for klimaet, det er jo i virkeligheden bare ekstra godt. Bedre indeklima, værditilvækst og mindre klimaaftryk er sød musik i enhver investors ører," siger Àrni Laksáfoss, teknisk chef i Danica Pension.

 

Hans Andersen, energichef i DEAS, understreger, at ventilationssystemet uden problemer kølede centret under den ekstremt varme sommer i år.

 

"Den sommer, vi lige har været igennem, havde vi aldrig klaret uden energirenoveringen. Kølebehovet har været stort, men udgifterne er ikke eksploderet. Det viser, at bedre indeklima og energiforbrug kan gå hånd i hånd. De er ikke modsætninger, som mange tror," siger han.

Energirenovering af bygninger

For organisationer og virksomheder spiller bygninger en afgørende rolle for deres visioner om klimahensyn og konkurrencedygtighed. Bygninger påvirker organisationens omdømme, såvel som produktivitet og medarbejdertrivsel. I Siemens tilbyder vi energirenovering af bygninger, der reducerer både driftsomkostninger og klimaaftryk. Ved at udnytte data fra bygninger samarbejder vi med offentlige og private bygningherrer om at reducere energiforbruget med 20-40 %, samtidig med at indeklimaet forbedres og bygningens værdi øges. 

Vi skal gøre noget ved bygningers energiforbrug, mener forsker

Energiforbrug i bygninger udgør næsten 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Hvis forbruget til opvarmning, ventilation og belysning effektiviseres og nedsættes, kan det være en vej til at nå det politiske mål om at være fri af fossile brændsler i 2050, mener Kim B. Wittchen, der er seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet med speciale inden for energieffektivt byggeri.

 

"Hvis vi skal prøve at redde kloden fra overophedning, er vi nødt til at gøre noget ved de 40 procent. Bygninger har jo en vane med at blive stående i rigtig lang tid, og mens det er nemt at bygge nye huse, der er energieffektive, så er det sværere at gøre noget ved den eksisterende bygningsmasse," siger han.

 

Han mener, at ESCO-modellen kan være med til at sætte skub i energirenoveringen af bygningerne herhjemme.

 

"Renovering med fokus på energibesparelser er i konkurrence med mange andre omkostninger, man har som bygningsejer. Så man er nødt til prioritere, for penge er en begrænset ressource. Det er her, ESCO-selskaberne kommer ind i billedet," siger Kim B. Wittchen. Han påpeger, at ejerne både skal have fokus på bygningens klimaskærm - facade, vinduer og tag - og indeklima. På den måde kan bygningernes energiforbrug og klimaaftryk nedsættes mest effektivt.

FAKTA

• Energiforbrug i bygninger udgør næsten 40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark.

 

ESCO (Energy Service Company) er et energirenoveringskoncept, hvor omkostningerne ved renoveringen betales ved hjælp af de efterfølgende energibesparelser.

 

• Energirenoveringen i Frederiksberg Centret har medført en energibesparelse på 33 pct., det svarer til 1,2 millioner kroner i årlige driftsudgifter, og CO2-udledningen er reduceret med 200 tons om året. 

 

• Centrets værdiforøgelse efter renoveringen er på 20 millioner kroner.

 

• Frederiksberg Centret fik i år tildelt prisen som Danmarks mest veldrevne ejendom.