Optimalt indeklima i Carlsbergs domicil

Kundecase

Godt øl kræver gode arbejdsforhold. Derfor skulle indeklimaet være det bedste af det bedste i Carlsbergs nye domicil. Siemens blev inviteret med meget tidligt i processen for at sikre optimale forhold for lys, luft og temperatur.

Hvis den gamle brygmester J.C. Jacobsen har roteret i sin grav i foråret og sommeren 2020, skyldes det næppe utilfredshed. Det er nok snarere for at få et bedre blik på Carlsbergs nye hovedkontor få hundrede meter fra gravstedet.

 

Domicilet omkranser på smukkeste vis Carl Jacobsens Have med statuerne, tehuset, ishuset, og ikke mindst Carl Jacobsens gamle villa, som alt sammen kan ses fra bygningens atrium og kantine. Inde i bygningen er der kælet for alle detaljer. Sildebensparket af bæredygtigt bambus er testet af hensyn til akustikken, og farver på vægge og møbler tager udgangspunkt i forskellige øltyper, endda så raffineret, at farverne på det tungere og mørke øl dominerer i de nederste etager, mens de er lysere i de øvre.

Det bedste af det bedste

På den måde skaber arkitektur og indretning imponerende rammer for de cirka 600 medarbejdere i Valby. Men farver og flotte møbler skaber ikke et godt arbejdsklima i sig selv. Lys, temperatur og ikke mindst luft skal også være i orden. Og på det punkt var udgangspunktet skåret helt ind til benet, da Carlsberg tog fat på byggeprogrammet for det nye domicil.

 

”Vi ville have det bedste af det bedste. Vores medarbejdere producerer og sælger øl, og det skal de kunne koncentrere sig fuldt ud om. Vores opgave var at sikre, at de får de bedste forhold at gøre det under,” siger Christian Rønne Petersen, fhv. Real Estate Manager i Carlsberg.

 

Da selve byggeriet blev udbudt, var det derfor også med den lidt utraditionelle krølle, at entreprenørerne kun kunne vælge mellem to leverandører af domicilets Building Management System (BMS), og at det i øvrigt var Carlsberg selv, der stod for den endelige udvælgelse.

 

”Siemens stillede med den stærkeste organisation af de to leverandører, og det gjorde udslaget,” siger Christian Rønne Petersen. 

"Vi ville have det bedste af det bedste. Vores medarbejdere producerer og sælger øl, og det skal de kunne koncentrere sig fuldt ud om. Vores opgave var at sikre, at de får de bedste forhold at gøre det under"
Christian Rønne Petersen, fhv. Real Estate Manager i Carlsberg.

Bedste løsninger findes i fællesskab

En stærk organisation og et dedikeret team var vigtigt, fordi ventilation og teknik er tænkt ind i processen helt fra start. Carlsberg har ikke blot bedt entreprenøren om at indkøbe og montere de rigtige komponenter, men også sørget for at alle parter blev involveret helt fra projektets begyndelse for i fællesskab at finde de rigtige løsninger. Dertil har der været løbende commissioning, så alle dele af systemet er testet af undervejs, hvor de forskellige faggrupper samarbejdede for at sikre, at samspillet mellem de tekniske dele var i orden.

 

”Vi var klar over, at det er dyrt og tidskrævende at samle alle parter og få dem til at samarbejde om at projektere alle løsningerne inden byggestart. Til gengæld har det givet os en garanti for, at vi ikke bare har fået markedets bedste løsninger til at skabe godt indeklima, men at de rent faktisk også er bygget rigtigt ind i konstruktionerne fra start. Ingen opgaver er faldet mellem to stole, og vi har ikke pludselig skullet ændre på et loft, fordi nogen havde glemt, at der skulle være plads til ventilation eller teknik. Det er selvfølgelig svært at bevise, men vi er overbeviste om, at de ekstra omkostninger ved den tidlige involvering er tjent hjem flere gange i de ekstraomkostninger, vi har undgået senere i byggefasen,” siger Christian Rønne Petersen.

"Lys, luft og temperatur er afsindig væsentligt for, hvordan mennesker trives og performer på deres arbejdsplads. Vi har en masse værktøjer til at bidrage til den trivsel, og når vi er med helt fra start, kan vi udnytte de værktøjer fuldt ud"
Niels Friis Nielsen, Salgschef i Siemens

Udnytter værktøjer fuldt ud

Også fra Siemens’ side er der kun fordele ved at blive inviteret ind i processen, allerede mens byggeprogrammet bliver udformet.

 

”Lys, luft og temperatur er afsindig væsentligt for, hvordan mennesker trives og performer på deres arbejdsplads. Vi har en masse værktøjer til at bidrage til den trivsel, og når vi er med helt fra start, kan vi udnytte de værktøjer fuldt ud. Kommer vi senere ind i processen, sætter bygningen nogle gange nogle begrænsninger. Her har udgangspunktet været, at vi skal levere det optimale indeklima, og så har vi samarbejdet med arkitekt, entreprenør og teknikinstallatør om at integrere det i bygningen på bedste vis. Det giver en meget stor faglig tilfredsstillelse,” siger Niels Friis Nielsen, der er salgschef i Siemens.

Alt styres fra ét sted

At sikre godt indeklima, gode arbejdsforhold og optimering af energiforbruget er en løbende proces. Derfor bruger Christian Rønne Petersen og hans kolleger hver dag tid på både at overvåge og justere driften af bygningen.

 

Det foregår i Siemens’ BMS-system Desigo CC, hvor alle tekniske discipliner er integreret i samme system. Desigo har automatisk og intelligent styring af varme, køling, ventilation, lys og indvendig og udvendig solafskærmning. PIR-følere i møderummene aktiverer for eksempel kun luftskiftning, når lokalerne bliver brugt, og udvendig solafskærmning styres af solens indfald. I systemet kan Carlsbergs facility managers nemt og intuitivt trykke sig frem til hver enkelt lille rum i bygningen og se, om forholdene er i orden eller skal justeres. Systemet udsender også notifikationer, hvis der er forhold, der kræver opmærksomhed.

 

Samtidig hjælper det med at planlægge vedligeholdelse af vigtige dele.

 

”For eksempel kan jeg her se trykket foran ventilatorerne, og ved at følge med i udviklingen kan jeg se, om der ophober sig snavs, og hvornår det er tid til at skifte filtre. På den måde kan vi planlægge vedligehold af ventilationssystemet til ferier eller andre tidspunkter, hvor der er få mennesker på kontoret,” siger Christian Rønne Petersen og peger op på den store skærm, der viser ventilationen. 

Flere besparelser venter

Ligesom Carlsberg valgte at investere i et godt samarbejde fra begyndelsen med henblik på at spare i det lange løb, er der også forventninger om, at BMS-systemet vil give flere besparelser på længere sigt.

 

”Indeklimaet er markant bedre, end hvad vi kom fra, og på den måde har det fungeret fra første dag. Men sådan et system er også lidt som en ny bil, som man lige skal køre til og lære at kende. Derfor forventer jeg også, at vi om 1-2 år vil være endnu bedre til at udnytte fordelene og for eksempel reducere vores energiforbrug, så vi skaber optimale arbejdsforhold på den mest bæredygtige måde,” siger Christian Rønne Petersen.

 

Dermed går arkitektur, design og styring af indeklima hånd i hånd og skaber optimale rammer for Carlsbergs medarbejdere.

Intelligent styring

I Carlsbergs nye domicil er der automatisk styring af varme, køling, ventilation, luftskift, lysskift, og solafskærmning. Bygningens arkitektur med mange vinkler betyder, at der er brugt hele 222 PIR-følere til at registrere, om der er personer i de forskellige rum. De tekniske installationer er integreret i lofterne og kan kun tilgås gennem strategisk placerede inspektionslemme, hvor alle tekniske installationer er trukket ud til hullerne.

 

Domicilet er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller. Hovedentreprenøren er Aarsleff, mens Wicotec Kirkebjerg har stået for teknikentreprisen.

Fakta om Siemens leverance
  • Siemens har leveret Management platformen Desigo CC – et af markedets stærkeste systemer til FM-bygningsdrift.
  • Hos Carlsberg er samtlige varme- og ventilationsanlæg samt lyssystemer tilkoblet Desigo CC, som sikrer et godt indeklima med fokus på komfort og en lav driftsøkonomi.
  • Bygger på information fra over 4.200 forskellige datapunkter i bygningen, herunder fra rumfølere, lysarmaturer, kontakter mv. 

Relaterede historier