Siemens sparer Guldborgsund Kommune for næsten 1.000 ton CO2 og 4-5 mio. kr. årligt

Kundecase

Guldborgsund Kommune sparer 4-5 millioner skattekroner og mindsker CO2-udledning efter samarbejde med Siemens om energirenovering. DI efterlyser flere af den type alliancer.

Guldborgsund kommune har valgt at sætte bæredygtigheden forrest og sammen med energivirksomheden Siemens gennemføre energioptimering af en stor del af kommunens bygninger – skoler, administrationsbygninger og institutioner.

 

- Som kommune har vi en forpligtelse til at kunne stå på mål for bæredygtigheden i vores forbrug af energi og skattekroner. Vi skal i vores transport, ejendomsmasse og det andet, vi har ansvar for, minimere vores udgifter til energi, så vi kan bruge dem på kernevelfærd i stedet, siger Christian Refstrup, direktør for teknik og miljø i Guldborgsund kommune

Samarbejdet rykker hurtigt

Ligesom i mange andre kommuner havde bygningerne i Guldborgsund et stort vedligeholdelsesefterslæb. For at kunne rykke hurtigt, valgte kommunen derfor at løfte renoveringsopgaven sammen med Siemens - i et såkaldt ESCO-samarbejde, hvor besparelserne på energi bliver brugt til renovering.

 

- Siemens havde den kompetence og volumen, der gjorde, at vi kunne tage store skridt inden for en kort årrække. De gav os hele pakken. Både de tekniske løsninger, der har gjort, at vi har fået opgraderet vores bygningsmasse, et datagrundlag, der gør, at vi i fremtiden selv kan arbejde videre, og kompetenceudvikling af vores egne servicemedarbejdere, siger teknik- og miljødirektøren.

Vi ser det som et partnerskab, hvor vi har et fælles mål om at spare energi.
Lars Nielsen, salgsdirektør i Siemens

Til gavn for lokale håndværkere

Helt konkret har en stor del af Guldborgsunds skoler, administrationsbygninger og institutioner blandt andet fået udskiftet ventilation og varmeanlæg, indført intelligent styring af bygningerne, opgraderet vinduer og isolering. Det har givet en besparelse på 915.000 kg. CO2, svarende til kontante gevinster på 4-5 mio. kroner. Og har desuden styrket det lokale erhvervsliv.

 

- Siemens sørgede for, at de lokale håndværkere og lokale virksomheder blev klædt på til at byde på opgaven. De kom efterfølgende til at stå bag størstedelen af det arbejde, der er blevet udført. Og Siemens har siden trukket dem med videre på andre opgaver i andre kommuner, fortæller Christian Refstrup.

Et partnerskab med fælles mål

Siemens har 377.000 medarbejdere på verdensplan og 6.300 i Danmark. Virksomheden har de seneste år arbejdet sammen med 15 offentlige projekter hos kommuner, universiteter og hospitaler om energioptimering.

 

- Vi ser det som et partnerskab, hvor vi har et fælles mål om at spare energi. Kommunerne kender bygningerne og brugerne. Vi kender teknologien, har kompetencerne til at finde besparelserne og kan øge hastigheden ved at bringe ressourcer ind, siger Lars Nielsen, salgsdirektør i Siemens.

 

Erfaringen fra de 15 offentlige partnerskaber viser, at kommunernes energibesparelser finansierer forbedringerne i bygningerne. Pengene flyttes altså fra en passiv betaling af el og varme til en aktiv forbedring af kommunens bygninger.

 

- Groft sagt handler det, vi laver, jo om, at kommunerne skal tage stilling til, om de helst vil betale penge til energiselskabet eller bruge dem på, at skoleleverne og de ældre kan få et bedre indeklima, siger Lars Nielsen.

DI: flere samarbejder efterlyses

Kommunerne står for en stor del af den samlede CO2-udledning i Danmark, og over halvdelen af udledningen kommer fra bygninger. Branchedirektør i DI Service, Jakob Scharff, efterlyser flere offentlige - private samarbejder om energirenovering.

 

- Private virksomheder har både den nødvendige faglighed og volumen til at kunne drive energioptimeringen i den kommunale sektor. Men det kræver, at kommunerne er ambitiøse og inviterer private virksomheder ind til at hjælpe med at opfylde de fælles mål. Hvilket vil være til gavn for både vores klimaregnskab og kommunerne selv, siger Jakob Scharff.

Artiklen er skrevet af Trine Beckett og er oprindelig bragt i DI Business den 4. marts 2020. Læs orginal artikel her.

Råder du over offentlige kvadratmeter, og vil du gerne øge hastigheden og omfanget af din klimaindsats?

Siemens har udviklet et Klima+ partnerskab som en fleksibel ramme for kommuner og andre offentlige bygningsejere til at realisere store CO2-besparelser på kort tid.

Klik her