Opinion af Steen Nørby Nielsen, CEO Siemens Mobility i Norden. Udgivet 7. oktober 2019.

C40 i København og den grønne mobilitet

Ved dette års C40-klimatopmøde, mødes borgmestrene fra nogle af verdens mest klimamæssigt ambitiøse byer i verden, i København. Det er en enestående mulighed for at slå Danmarks navn fast som et af de mest ambitiøse lande i verden omkring den grønne omstilling.

Organisationen C40 tæller nogle af verdens mest ambitiøse byer, når det handler om at skabe bæredygtige, klimabevidste rammer for borgerne. De 90 borgmestre repræsenterer tilsammen mere end 700 millioner mennesker og står for en fjerdedel af verdens samlede økonomi. De fleste af organisationens byer er meget større end København, men vi er, med vores høje ambitionsniveau for grøn omstilling, inviteret med som fast deltager i det gode selskab. Ikke nok med det, København er faktisk udnævnt som værtsby, når C40’s borgmestre i denne uge rejser ind fra hele verden til København for under C40 World Mayors Summit at diskutere og erfaringsudveksle om at skabe de bedste rammer for at leve op til Paris-aftalens klimamålsætninger. Det skal vi være stolte af.

 

Som spiller indenfor grøn mobilitet er jeg i det hele taget personligt meget opløftet for tiden – ikke mindst af regeringens ambitiøse mål for 70 % reduktion af CO2 i 2030. Men jeg ved også, at det er os i industrien, der har ansvaret for at levere svarene, når spørgsmålet bliver stillet: Hvordan skal det kunne lade sig gøre i praksis?

 

Det er et ansvar jeg gerne tager på mig – og tager alvorligt. 

Udfasning af dieselbiler, indførelse af elektriske busser og udbygning af den kollektive infrastruktur med mere metro er alle vigtige skridt mod en grønnere og mere bæredygtig hovedstad.
Af Steen Nørby Nielsen, CEO Siemens Mobility i Norden

København har allerede taget nogle vigtige klimamæssige beslutninger. Udfasning af dieselbiler, indførelse af elektriske busser og udbygning af den kollektive infrastruktur med mere metro er alle vigtige skridt mod en grønnere og mere bæredygtig hovedstad.

 

I London bliver luftforureningen kaldet the silent killer på grund af de betydelige sundhedsskadelige virkninger. Det danske transportministeriums egne beregninger viser, at de afledte sundhedsudgifter for busdriften i København er over 1 krone pr kørt kilometer. Så meget desto mere meningsfuldt er det, at København sender dieselbusserne til den evige bilkirkegård og lader dem erstatte af elektriske alternativer i den kollektive infrastruktur, der helst skal være førstevalget for så mange byboere som muligt.

 

Det samme gælder også for trafikken over større afstande. Bæredygtig turisme er i vækst. Folk fravælger flyet til fordel for (det elektriske!) tog gennem Europa. Hvis det skal blive en trend, der bider sig fast, skal vi gøre det nemt at planlægge, købe billet og køre i tog på tværs af grænser, og selve togene skal være tidssvarende, gerne med sove- og restaurantvogne. Sådan bliver fremtidens europæiske storbyferie både indholdsrig og bæredygtig.

 

Så i en tid, hvor mange af verdens toneangivende borgmestre gæster vores hovedstad vil det være mit ønske, at klimaambitionerne udmøntes, også i ovenstående to konkrete tiltag.

 

Og hvorfor ikke? Det falder sig jo så viseligt, at omstillingen til grøn energi er mere effektiv, renere og på alle måder hensigtsmæssig.

 

Lad os endelig komme i gang.

Til dig der vil læse mere om elektrificering

Relaterede historier