Opinion af Lotte Odgaard Jacobsen, Head of HR i Siemens A/S. Udgivet d. 21. september 2020.

For at tiltrække flere kvinder i ingeniørfaget, skal der fokus på "det større formål".

Onsdag den 30. september deltager Siemens i Girls’ Day in Science, som adresserer en yderst væsentlig problemstilling. I år med fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed. Selvom der fra 2008 til 2018 er sket en fordobling af antallet af STEM-studerende, så er der fortsat en skæv fordeling af mænd og kvinder inden for IT, teknologi og naturvidenskab.

Hvis vi skal tiltrække endnu flere kvinder til de tekniske fag, så skal vi have fokus på, hvorfor vi gør dét, vi gør. Vores fortælling skal være præget af et klart hvorfor, fremfor hvad og hvordan. 

 

Derfor glæder det mig at, at vi i Siemens kan byde 20 unge piger indenfor til en dag med science, teknik og den grønne omstilling på programmet. Det er vigtigt, at virksomhederne går forrest med inspiration og mod til at gøre en forskel – og jeg håber vi denne dag kan vise hvorfor ingeniørfaget netop er med til at gøre verden til et bedre sted. 

Vi skal afmystificere ”nørdede” fag

Som samfund har vi behov for, at flere unge inspireres til at tage en uddannelse inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Vi ser heldigvis en positiv tendens med et øget antal af STEM-studerende, men der er behov for at afmystificere de tekniske fag. Til Girls’ Day in Science bliver pigerne inviteret indenfor hos forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at arbejde med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver. Pigerne møder kvindelige medarbejdere og studerende, som de kan spejle sig i, der fortæller om deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder i en verden af IT, teknologi og naturvidenskab. 

 

Hvorfor udvikler vi det vi gør? Hvilke problemstillinger skal vi løse, og hvorfor skal de løses? I Siemens, ligesom en lang række andre virksomheder, anvender vi STEM-kompetencer til at løse samfundsudfordringer. Vi udvikler løsninger som bidrager til vejen mod et grønnere og mere bæredygtigt Danmark. 

 

Det er netop dette, som skal være vores fokus, når vi inviterer indenfor eller taler med kollegaer, naboer, venner, bekendte eller i lokalsamfundet. 

Diversitet bringer nye perspektiver – og ændrer verden

I Siemens stræber vi efter at have en mangfoldig organisation. Ikke fordi det står på et papir, men fordi det giver mening for udviklingen af nye løsninger. Det er netop dynamikken, som er med til at vinkle problemstillinger, og det danner grundlag for de innovative løsninger. Forskningen viser desuden, at diversitet gør virksomheder mere innovative og konkurrencedygtige. 

 

Rigtig mange lande omkring os har en større repræsentation af kvinder i tekniske fag. Hvis vi skal tiltrække flere kvinder, skal vi, i min optik, have fokus på kerneopgaven inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Nemlig problemløsning. 

 

Problemløsning er det essentielle omdrejningspunkt for alle tekniske projekter. Her spiller diversitet og mangfoldighed en central rolle, når løsningerne udvikles. Forskellige verdenssyn, kulturer, personligheder, køn, tilgang til problemløsning m.m. er i min optik en nøgle i denne proces. Forskelligheden kan i den rette ramme være en katalysator for ideudvikling og optimering af løsningerne. Så vi håber, at et arrangement som Girls’ Day in Science kan bidrage til at inspirere flere kvinder til at vælge en teknisk uddannelse. For det skaber en ny dynamik og bringer nye perspektiver i spil til gavn for fremtidens løsninger. 

 

Derfor glæder jeg mig over, at over 3200 piger onsdag den 30. september deltager i Girls’ Day in Science i hele landet.