Opinion af Peter Weinreich-Jensen, CEO i Siemens Energy A/S. Udgivet 6. juni 2019.

Derfor skal vi integrere offshore vindenergi med andre sektorer

En af verdens største udfordringer er, hvordan vi skal designe det fremtidige energisystem baseret på vedvarende energikilder. Selvom vi godt nok taler om det som ”fremtidigt”, bygges den energimæssige infrastruktur allerede i dag.

Med formålet at dele viden og ekspertise om det fremtidige energisystem var Danmark for første gang vært for CIGRÈ Symposium i juni 2019 – en stor international energikonference arrangeret af stærke industrimedlemmer af den danske nationalkomite i samarbejde med Aalborg Universitet. Hovedtemaet var ”going offshore”. Udover at udstille en Siemens 8VM1 switchgear, der ankom direkte fra produktion, før den blev sendt videre til Siemens Gamesas testsite Østerild, deltog mine kolleger og jeg med budskabet om, hvordan vi kan bruge vind i andre sektorer som transport, opvarmning og industri. Her er hvorfor og hvordan. 

Udviklingen af elnettet vil blive drevet af tre D'er

I Siemens er vi overbeviste om, at udviklingen af det fremtidige energisystem vil blive drevet af tre D'er; Dekarbonisering, decentralisering og digitalisering.

 

  1. Hvert eneste år oplever jeg et stærkere skub for dekarbonisering af vores energisystem. Med dekarboniseringen følger også et højere elforbrug, hvilket medfører et stigende behov for flere HVDC-forbindelser såsom Viking Link, så vi kan balancere og udveksle store mængder vedvarende energi på tværs af landegrænser.
  2. Samtidig vil store, centrale kraftværker med tiden erstattes af en decentral række af teknologier til energilagring og -konvertering – for eksempel batterier eller systemer som elektrolysatorer, som kan bruges til at producere grønne brændstoffer (Power-to-X).
  3. Endelig vil digitalisering ikke kun give os det tekniske grundlag for denne transformation, men det vil også fungere som en katalysator for udviklingen ved at automatisere de nye markedsmekanismer for fleksible ’prosumers’.

Som jeg ser det, er vi alle nødt til at få en bedre forståelse af disse teknologier og deres forretningsmodeller og den underliggende digitaliseringsproces, der gør det muligt.

Sektorkobling: Derfor er vi nødt til at forbinde elsektoren med energiforbrugende sektorer

Hvis vi tager Danmark som eksempel, dækkede vind- og solenergi hele 43,5 % af Danmarks elforbrug i 2018. Hertil var vi ikke nået, hvis vi ikke gennem årtier har opbygget en offshore-ekspertise, som vi bestemt bør være stolte af. Men kigger vi på det samlede energiforbrug, udgør vind- og solenergi kun mindre end 10 % af forbruget.

Vi er nødt til at styrke vores fokus på at integrere offshore vindenergi med transport, industri og opvarmning. Heldigvis er disse ”sektorkoblingsteknologier” under udvikling – hvis ikke allerede eksisterende.
Peter Weinreich-Jensen, CEO i Siemens Energy A/S

For nylig offentliggjorde Klimarådet en rapport omhandlende Danmarks CO2-udledning fordelt pr. sektor. Rapporten viser, at energisektoren er den sektor, der har taget det største skridt i forhold til at reducere CO2-udledningen, mens andre sektorer kun har opnået meget små reduktioner – eller endda forøget udledningen, såsom transportsektoren. For stor set alle sektorer er der stadig lang vej igen til et CO2-neutralt samfund. Derfor er vi nødt til at styrke fokus på at integrere offshore vindenergi med transport, industri og opvarmning.

 

Heldigvis er disse ”sektorkoblingsteknologier” under udvikling – hvis ikke allerede eksisterende. I Siemens Danmark har vi for tiden et stærkt fokus på tre målsætninger: At elektrificere fjernvarmen via elektrisk-drevne varmepumper, at forhindre CO2 i at komme ud i atmosfæren via Carbon Capture & Utilization, og at producere grøn electro-fuel til køretøjer, langdistance transport eller den kemiske industri via Power2X-konvertering.

 

Nogle lande hævder, at det er umuligt at integrere de nødvendige mængder ustabil, vedvarende energi. Vi er dog mange kolleger og branchepartnere, der hver dag arbejder med, hvordan det kan gøres. Det er blot beslutningen om at tage næste skridt, der skal træffes.