Opinion af Jesper Skou, direktør for bygningsteknologi i Siemens A/S. Udgivet 11. oktober 2018.

En af krumtappene i den grønne omstilling

Mens fokuset på dette års C40-klimatopmøde er (og bør) være på vedvarende energi og CO2-reduktion, så må byer ikke glemme, hvordan energieffektivisering sætter turbo på den hastighed, hvormed CO2-udledningen reduceres. 

Her er et konkret tiltag – og hvor økonomi endda ikke er den begrænsende faktor.

Organisationen C40 tæller nogle af verdens mest ambitiøse byer, når det handler om at skabe bæredygtige, klimabevidste rammer for borgerne. De 90 borgmestre repræsenterer tilsammen mere end 700 mio. mennesker og står for en fjerdedel af verdens samlede økonomi. De fleste af organisationens byer er meget større end København, men hovedstaden er udnævnt som værtsby, når C40’s borgmestre i denne uge rejser hertil ifm. C40 World Mayors Summit.

 

Et af mine virkefelter er energi forbrugt i bygninger. Og med det stærke fokus, der er på vindmøller, solceller, elbiler, varmepumper osv. i disse år, står jeg tilbage med en erkendelse af, at det eksisterende byggeri præcis er det element, der er krumtappen i den grønne omstilling. Vi ved, at 40% af al energi i Danmark bruges i bygninger. Selvom meget af CO2-udledningen fra bygningerne på længere sigt vil løses med fortsat udbygning af en grønnere el- og varmeproduktion, så er tempoet af omstillingen langt fra en uvæsentlig faktor.

Energibesparelser i bygninger kan sætte turbo på omstillingen, fordi der opnås en nærmest øjeblikkelig effekt ved energieffektiviseringens igangsættelse.
Jesper Skou, direktør for bygningsteknologi i Siemens A/S

FN’s klimapanel vurderer, at hvis temperaturstigningen skal begrænses til 1,5 grader, skal CO2-udledningen ikke ’blot’ reduceres markant, men nemlig også meget hurtigt. Energibesparelser i bygninger kan sætte turbo på omstillingen, fordi der opnås en nærmest øjeblikkelig effekt ved energieffektiviseringens igangsættelse, og samtidig kommer målet om netto-nuludledning af drivhusgasser nærmere, fordi ”hullet”, der skal dækkes, bliver mindre. Med andre ord skal Danmark installere færre vindmøller eller solceller for at dække behovet.

Der findes heldigvis mange gode investeringscases for private og offentlige bygningssejere ved at nedbringe energiforbruget i deres ejendomme - og det har vi mange gode erfaringer med. I vores egne energirenoverings-projekter energirenoverer vi store bygningsmasser, og lader besparelsen på energiforbruget betale for renoveringsarbejdet. Når arbejdet er betalt, tilfalder besparelsen fremover bygningsejeren. Klimaet vinder og økonomien styrkes i et spil uden tabere. Vores erfaring fra store bygningskomplekser som RUC, SDU og Hvidovre Hospital er, at der kan spares mellem 20-35% ved energirenoveringer. Vel at mærke udover de energieffektiviseringer, som i forvejen foretages løbende. Hvis man samtidig tænker i digitaliseringsløsninger, når eksisterende installationer opgraderes, kommer man endnu tættere på det ambitiøse klimamål fra den nye regering – et mål, som den blå blok i stort mål også tilslutter sig.

Nu er jeg hverken borgmester eller politiker, men der kan gøres meget mere for, at danske bygninger ikke bruger unødvendigt meget energi – og hvor økonomi ikke er den begrænsende faktor. Som sagt er det på alle måde en bæredygtig ide; økonomisk og såvel som klimamæssigt. Og dertil kommer alle de afledte fordele, der er ved energirenoveringer, såsom bedre indeklima og højere koncentrationsevne eller komfortniveau for brugerne af bygningen.

 

Nogle kommuner er godt med, visse regioner er i gang, det private erhvervsliv er begyndt. Men alle kan gøre mere, og det er helt nødvendigt for at forvandle grønne ambitioner til bæredygtig virkelighed.

Så i en tid, hvor mange af verdens toneangivende borgmestre gæster vores hovedstad vil det være mit ønske, at klimaambitionerne udmøntes; også i de danske bygninger, så de understøtter den hastighed, hvormed CO2 kan reduceres.

 

Og hvorfor ikke? Det falder sig jo så viseligt, at omstillingen til grøn energi er mere effektiv, renere og på alle måde hensigtsmæssigt. Lad os endelig komme i gang og vise verden det.

Relaterede historier