Opinion af Claus Møller, administrerende direktør, og Jesper Skou, divisionsdirektør, Siemens A/S. Udgivet d. 7. maj 2020

Energirenovering er en grøn schweizerkniv. Hvad venter vi på?

Verden står med mange problemer på én gang. Det er tid til at finde en metode, der løser dem alle tre.

Vi står aktuelt i en særdeles speciel situation. Efter et meget langt – faktisk årtiers – tilløb, skulle vi for alvor til at tage fat på klimaudfordringen på baggrund af Klimarådets rapport om de næste ti års klimaindsats i Danmark og de af regeringen nedsatte klimapartnerskaber, som afleverede deres forslag til indsatser lige inden corona-krisen slog ud i lys lue og ryddede dagsordenen. Som om klimaudfordringen ikke var nok, står vi nu både med en global sundhedskrise og en afledt gigantisk økonomisk krise.

På et større virtuelt debatmøde hos CONCITO den 28. april, hvor flere vigtige interessenter deltog, var der stor enighed om, at vi skal kombinere tingene, hvis vi skal løse disse tre kriser på en gang. De initiativer, vi sætter i gang for at løse den økonomiske krise, skal medvirke til at gennemføre en grøn omstilling af Danmark og gøre os mere robuste i forhold til fremtidige kriser.

 

Samtidig er der også stor enighed om, at energirenovering er et af de stærkeste redskaber vi har, som giver os mulighed for at gøre noget godt for beskæftigelsen og klimaet på samme tid. Og med regeringens lempelse af de kommunale anlægslofter er der mulighed for at fremrykke investeringer i 2020 – et tiltag, som man i øvrigt har peget på både i Klimarådets rapport og blandt flere af klimapartnerskaberne. 

Siemens erfaring fra mange energirenoveringsprojekter i kommuner og regioner er, at det er muligt at reducere energiforbruget og dermed CO2-udledningen med op til 30 % i de offentlige bygninger, hvis der gennemføres en systematisk og omfattende indsats med afsæt i en sammenhængende analyse af potentialet for energibesparelser.

Men hvordan sikrer vi, at vi også får mest muligt klima og sundhed for pengene? Det er jo ingen kunst bare at sætte aktiviteter i gang. Det skulle gerne gøres med omtanke!

Siemens erfaring fra mange energirenoveringsprojekter i kommuner og regioner er, at det er muligt at reducere energiforbruget og dermed CO2-udledningen med op til 30 % i de offentlige bygninger, hvis der gennemføres en systematisk og omfattende indsats med afsæt i en sammenhængende analyse af potentialet for energibesparelser.

Der er flere fordele ved en systematisk og sammenhængende indsats:

  • Energibesparelserne finansierer investeringen, som dermed bliver ”gratis” at gennemføre – bortset fra de ressourcer, man skal bruge på at tilrettelægge og gennemføre indsatsen.
  • Den væsentligt øgede aktivitet bidrager til at skabe flere arbejdspladser i lokalsamfundet, eftersom det typisk er lokale håndværkere som står for udførelsen af energirenoveringen.
  • Kommuner og regioner får en markant og reel reduktion af deres CO2-udledning, hvilket vil være et stærkt bidrag til at realisere de mange klimaplaner, som man arbejder på.
  • Sidst men ikke mindst får man et bedre indeklima og mulighed for at etablere ventilationsløsninger, som kan bidrage til at reducere smittespredning, hvilket jo er særdeles aktuelt for tiden.

Ulempen, hvis man kan tale om en sådan, er, at det tager tid at planlægge indsatsen og gennemføre udbudsprocessen, og det er vanskeligt at se, hvordan man kan skyde genvej, selvom vi med de mange tiltag i forbindelse med corona-krisen har vist, at vi kan handle hurtigt, hvis vi vil. Med foranalyser, udbudsproces og kontraktindgåelse er der hurtigt gået 5-6 måneder, inden man kan gå i gang – og dette er ”best case”. Ofte tager det væsentligt længere tid på grund af lange beslutningsprocesser.

 

Samtidig har det vist sig, at mange kommuner foretrækker at lave energirenovering hen ad vejen og med mindre omfattende tiltag. Problemet med denne tilgang er imidlertid, at man kun opnår meget små energibesparelser, og med størrelsen af udfordringen både i forhold til klima og beskæftigelser har vi brug for at komme op i et væsentligt højere gear!

Vi skal huske på, at det er en bunden opgave at reducere vores CO2-udledning. Vi har givet os selv 10 år til at nå målet om en reduktion på 70 % i forhold til 1990 og derfor er vi nødt til at sikre, at vi får maksimal klimaeffekt af de mange penge, som vi nu planlægger at investere for at genoprette økonomien. 

 

Hvis vi ikke blot skal genoprette, men også genopfinde vores samfundsmodel og gøre den mere bæredygtig, er energirenovering gennemført på den rigtige måde et vigtigt redskab. Med solceller på taget, installation af batterier som giver mulighed for at aflaste el-nettet, etablering af ladestandere til de forhåbentligt mange el-biler osv., vil vi kunne gøre vores bygninger mere bæredygtige og til et stærkt aktiv i den grønne omstilling.

 

Vi har de løsninger der skal til og vi er klar til at tage udfordringen op. Men det tager tid at planlægge de konkrete løsninger, så vi får maksimal effekt af vores investering, så vi skal i gang nu.

 

Derfor vil vi opfordre regering, folketing og politikerne i kommuner og regioner til at sætte handling bag ordene og sætte gang i en storstilet energirenovering af de offentlige bygninger. For beskæftigelsens, for klimaets og for sundhedens skyld!

 

 

Artiklen er oprindelig bragt i JP Finans den 7. maj 2020. Læs orginal artikel her.

Relaterede historier