Opinion af Niels Friis Nielsen, Salgschef, Siemens Smart Infrastructure. Udgivet 4. marts 2019.

Hvad driver den digitale udvikling af bygninger?

Hvis du spørger mig, hvad de tre vigtigste drivkræfter for den digitale udvikling af bygninger vil jeg sige at spare energi, udnytte pladsen bedre samt at kunne lokalisere ting. 

Hvordan ny teknologi finder vej til bygningerne

Hvis der er noget, der er mobilt, så er det væk. - Sådan fortalte en Teknisk direktør fra et hospital, da jeg snakkede med ham om at finde udstyr og apparater rundt blandt hospitalets mange etager og gange. Og du kender det sikker selv; hvor lagde du nøglerne, eller hvor var det nu, du parkerede bilen? Men mens det for os, som privatpersoner, mest af alt er et spørgsmål om tidsforbrug, så kan det på hospitalet have alvorlige konsekvenser i den tid, det tager at lokalisere den rette scanner.

 

Hvorfor nævner jeg disse eksempler? Jo, som værter for Danmarks første Property Technology konference bød dagen på fremadskuende indlæg fra bl.a. PropTech Denmark, PWC, IBM, mv., og jeg havde også selv æren af at holde oplæg om Siemens bud på teknologi til fremtidens ejendomme. Og det er her, ovenstående hospitalseksempel kommer ind i billedet. Som jeg ser det, vil denne problematik nemlig afhjælpes af én af tre primære drivkræfter for den digitale implementering i bygninger. Lad mig uddybe.

Hvordan finder al den nye teknologi så vej til bygningerne i den virkelige verden? Jeg vil vove at påstå, at det gør den ikke. Ny teknologi finder kun vej til en bygning, hvis den skaber reel værdi for alle parter – altså ejer, lejer og bruger af bygningen.
Niels Friis Nielsen, Salgschef, Siemens Smart Infrastructure

3 primære drivkræfter for den digitale implementering – og hvad vi kan bruge dem til

Når vi snakker om implementeringen af Internet of Things, digitale tvillinger osv., erkender jeg gerne, at ejendomsbranchen ikke ligefrem er frontrunner. Dermed ikke sagt, at branchen er gået i stå. Tværtimod eksploderer IoT-markedet netop nu – især i den kommercielle del af bygningsbranchen, der ifølge Gartner forventes at blive den største sektor for antallet af IoT-enheder i 2020. Der en rivende udvikling i gang, og du bliver sikkert ligesom mig mødt med et væld af eksempler på, hvad fremtidens smarte bygninger vil kunne tilbyde dig som bruger. Eksemplerne er ikke få, og der bliver med andre ord rigtig meget ny teknologi at forholde sig til.

 

 

Hvordan finder al den nye teknologi så vej til bygningerne i den virkelige verden? Jeg vil vove at påstå, at det gør den ikke. Realiteten for mange byggeprojekter er, at de er gået over budget allerede inden første spadestik. Derefter spares alt væk der ellers skulle have givet bedre og billigere drift.

 

Min vigtigste pointe er modsat, at ny teknologi kun finder vej til en bygning, hvis den skaber reel værdi for alle parter – altså ejer, lejer og bruger af bygningen. I Siemens kigger vi især på 3 primære drivkræfter, der skal drive den digitale udvikling af bygninger:

1) Digitale løsninger, der sparer energi

Den grønneste og billigste energi er den, du ikke bruger. Intelligent bygningsautomatik og belysningssystemer kan maksimere energieffektiviteten, så du uden videre reducerer udgifter til el og varme med typisk 20-30%.

2) Digitale løsninger, der udnytter plads

I 2050 forventes det, at 68% af verdens befolkning lever i storbyer. I dag er tallet 55%. Samtidig er den gennemsnitlige udnyttelsesgrad af faste arbejdsstationer kun ca. 60% og mødelokaler ca. 30%. Der bliver altså mindre og mindre plads til stadig flere mennesker, og derfor bliver effektiv udnyttelse af bygningsarealer afgørende. Men kombinerer du en såkaldt digital konstruktionstvilling med smarte sensorer og en digital performance-tvilling, kan du som ejer eller lejer måle pladsudnyttelsen og optimere herefter.

3) Digitale løsninger, der lokaliserer ting

Se mit indledende eksempel. Ligesom at Google har lavet en digital tvilling af Moder Jord, vil vi ligeså kunne bruge en bygnings digitale konstruktionstvilling kombineret med såkaldte produkt-tvillinger til en slags rutevejledning, kø-forudsigelser og streetview. Overdrager vi dette til bygningen, vil hospitalspersonalet altså kunne lokalisere og guides til de ledige apparater, der gang på gang bliver væk. Også driftsansvarlige vil her kunne planlægge vedligehold og rengøring efter behov etc.

Opgaven ligger hos leverandører og en first mover

Disse tre eksempler skaber reel værdi for ejer og lejer, og derfor er jeg overbevist om, at det er sådanne eksempler, der vil finde vej til den virkelige verden. Men ligesom med al anden innovation, kræver det også, at nogen tør gå forrest og prøve det af.

 

Det var lidt tilfældigt, at Danmark blev et vindmølleland. Men det kunne lade sig gøre, fordi der var nogen, der turde at innovere og ikke mindst nogen, der turde være use case. Hvorfor kan vi ikke også blive et foregangsland for bygningsteknologi, der sikrer pladsoptimerede og bæredygtige steder at være? 

 

Et foregangsland for bygningsteknologi kan Danmark godt blive. I første omgang ligger opgaven hos os som teknologileverandører, fordi vi skal sprede budskabet og vise værdien af vores løsninger!