Opinion af Claus Møller, CEO Siemens A/S. Udgivet 16. januar 2019.

Hvorfor fremtiden er lysere, end du tror

Hvordan ser fremtiden ud for vores verden, og hvordan ser fremtiden ud for Internet of Things, set fra Siemens side? Min vigtigste pointe er, at det slet ikke ser så skidt ud – snarere super godt.

Når du ser nyhederne i fjernsynet og læser dine aviser, er det oftest de negative historier, der fylder. Det er svært ikke at stå tilbage med en nedtrykt opfattelse af verdenssituationen, bl.a. fordi du får det indtryk, at der i verden i dag er knaphed på ressourcer – ekspertise, energi, mad, for at nævne tre eksempler. Det er dette indtryk, jeg med inspiration fra Peter Diamandis gerne vil udfordre og give et andet bud på. Der er masser af positive bevægelser drevet af den digitale udvikling, der opvejer de negative og må give os anledning til forhåbning på klodens vegne. Lad mig uddybe.

Hvis vi starter med ekspertisen, vil de nye computerteknologier – og den regnekraft, de tilbyder – ændre billedet. Når vi når frem til 2050, viser prognoser, at computerkraften vil nå samme niveau som hele verdensbefolkningens intelligens tilsammen. Den hurtige og billige regnekraft vil sammen med ideer inden for robotics, syntetisk biologi, VR, 3D print mv. skabe nye forretningsmuligheder, flere og mere innovative løsninger, billigere og bedre muligheder.

Det er svært ikke at stå tilbage med en nedtrykt opfattelse af verdenssituationen, bl.a. fordi du får det indtryk, at der i verden i dag er knaphed på ressourcer – fx ekspertise, energi, mad. Det vil jeg gerne udfordre og give et andet bud på.
Claus Møller, CEO Siemens A/S

Ikke nok med det, kommer der også hele tiden eksplosivt flere mennesker på nettet. I 2010 var der 1,8 milliarder mennesker med internetforbindelse. Inden 2025 forventes hele jordens befolkning at have internetforbindelse. Fra situationen i dag betyder det en stigning på 4,2 milliarder mennesker. Tænk engang; ekstra 4,2 milliarder mennesker, der hver især og sammen kan kobles op og dele nye kreative ideer til forbedring af situationen. Det er noget, jeg som ingeniør stiller store forhåbninger til, og det adresserer udfordringen med den ekspertise, som nogle mener, der bliver mangel på.

 

Men det er ikke kun mennesker, der kommer på nettet. Det gør ting også! Internet of Things, hedder det i teknologiens lingo, men man kunne også kalde det ”Internet of Everything” – for det er alting, der kommer på nettet. Selv Skanderborgs brandhaner er kommet på nettet. Om få år forventes der at være 50 milliarder enheder på nettet, og det tal forventes at stige tidobbelt blot 10 år senere. Det betyder, at vi går en fremtid i møde, hvor alle kan vide alting, hvor som helst, når som helst. I hvert fald i det omfang, vi etisk og juridisk beslutter os for.

Energien er et andet lyspunkt

Tilgangen til billig, effektiv energi er en anden grundforudsætning for, at mennesker kan have et godt liv, og også her er der efter min mening betydelig grund til optimisme. I Danmark kan vi bryste os af at have bidraget til en positiv udvikling med frembringelse af store, effektive vindmøller, der i dag er den billigste og mest effektive måde at producere den livsvigtige elektricitet på.

 

Hos Energinet planlægger de at lave en såkaldt ”energi-ø”; et knudepunkt for vindenergi midt mellem England, Danmark, Holland og Norge. Man forestiller sig, at øen kan samle og fordele 30 GW vindmøllekapacitet, og at der på sigt vil være i alt 70-100 GW vindmøller. For at sætte det i perspektiv, kan 70 GW forsyne intet mindre end 80 millioner europæere med grøn strøm.

 

 

De rigelige mængder vedvarende energi leder mig videre til mit sidste eksempel; har vi mad nok? Opgørelser viser, at vi lever længere, færre mennesker dør ved naturkatastrofer, færre dør i trafikken, færre dør i krig. Verden bliver stille og roligt et bedre sted.

 

Og selvom det hos nogle giver anledning til bekymring, er jeg heldigvis ikke ene om at se anderledes på det. For med uendeligt meget adgang til vedvarende energi, kan vi meget mere med lys, end vi går og tror – særligt når det kommer til landbrug. Ved brug af LED-lys kan vi dyrke alt fra salat til vinplanter meget mere effektivt, end det er tilfældet i dag. De første bud lyder på intet mindre end 350 gange hurtigere end ved naturligt lys. Det vil være med til at imødekomme det stigende behov for fødevarer til en varieret og sund kost i alle verdensdele.

Fremtiden for de rette investeringer og politiske beslutninger er i dag

Så der er optimistiske udsigter. Men hvis vi for alvor skal have glæde af dem, skal vi træffe de rigtige politiske beslutninger, og vi skal foretage nogle nødvendige investeringer i dag. Det gælder både i erhvervslivet og politisk.

 

Det vi ser er, at trafiksektoren bevæger sig mod det elektriske, det selvkørende, det forbundne og også med elementer af deleøkonomi. Det giver dybest set ikke mening, at vi er så mange, der har vores egen bil, der står stille og ubrugt i 95% af tiden. Det kan vi finde bedre løsninger til.

 

I energisektoren skal vi stille krav til større fleksibilitet, distribuerede energisystemer, integration af vedvarende energi og større krav til cybersikkerhed.

 

Industrisektoren er den, som andre sektorer kan blive mest inspireret af i dag, da de simpelthen er længst med digitaliseringen. Industrien er godt på vej væk fra mekaniske komponenter over til integrerede systemer, der giver mulighed for at lave customized produkter og simuleringer – fx af design og test af produkter. Fabrikker kan opbygges digitalt (digital twin) og testes inden de opføres. Det øger fleksibiliteten og hastigheden fra idé til færdigt produkt.

I Siemens har vi skabt, hvad jeg bedst kan beskrive som et digitalt økosystem for IoT. Det er bygget op om et stort netværk af stærke partnere, der gør det muligt at tilbyde en holistisk IoT-løsning, hvor partnere såvel som kunder kan bygge, styre og monitorere sine egne digitale løsninger.

Hvordan kan digitaliseringen af disse tre sektorer lade sig gøre?

I Siemens har vi skabt, hvad jeg bedst kan beskrive som et digitalt økosystem for Internet of Things. Vi kalder det MindSphere, og det er bygget op om et stort netværk af stærke partnere. Disse partnerskaber gør det muligt at tilbyde en holistisk IoT-løsning, hvor partnere såvel som kunder kan bygge, styre og monitorere sine egne digitale løsninger i MindSphere.

 

Formålet er at lave bedre og mere effektive produkter eller løsninger, der kan være med til at sikre verdensbefolkningen de løsninger, der skal til for at mine optimistiske fremtidsudsigter kommer til at holde stik.

Det er det, jeg hænger min optimisme på. En verden, hvor teknologien sikrer fremskridtene for de mange. Det glæder jeg mig i hvert fald over at give mit eget beskedne bidrag til, og jeg håber, at optimismen også lader dig søge og eksperimentere med løsninger for det bedre.

Til dig der vil vide mere om MindSphere

Relaterede historier