Opinion af Morten Jakobsen, Sales Director for procesautomation i Siemens Digital Industries. Udgivet 23. september 2020.

Pharmabranchen skal være hurtigere og mere fleksibel

Vi befinder os i en tid med Covid-19, hvor alle venter på en vaccine. Det er et kapløb mod tiden, og ifølge Siemens Digital Industries skal vi tænke i fleksible og modulære løsninger for at vinde løbet. Både nu og i forhold til fremtidens lægemidler.

Tiden er den afgørende faktor

Et lægemiddels vej til patienterne er lang og snørklet, og det tager let op mod 12 år at udvikle og producere et godkendt lægemiddel. Det er en indviklet proces, som involverer et utal af mennesker og maskiner – og også vigtige elementer som clouds og digitale tvillinger, hvis man spørger Morten Jakobsen, Sales Director for procesautomation i Siemens Digital Industries i Danmark. Procesautomation via digitale løsninger og overordnet fleksibilitet er heldigvis en trend på vej fremad, og som der i dén grad er blevet sat tempo på i kølvandet på Covid-19 og jagten på en effektiv vaccine. 

Hastigheden er helt afgørende for pharmavirksomheder for at komme på markedet med det rigtige produkt. Med afsæt i fx Covid-19, så handler det nu om, at vi hurtigst muligt får produceret vacciner. Det er et race against time. Det er tiden, der er afgørende, for det er en lang proces at få udviklet de her produkter, og den tid har vi ikke lige nu.
Morten Jakobsen, Sales Director for procesautomation i Siemens Digital Industries i Danmark.

Det forholder sig vanligvis sådan, at når man efter en lang forsknings- og forsøgsperiode endelig finder frem til et produkt, så skal man udvikle et produktionsanlæg, der kan producere det. 

 

Ifølge Morten Jakobsen er vi nødt til at tænke i mere fleksible løsninger, når det handler om produktionsanlæggene, hvis vi skal følge med tiden – eller rettere, mindske den:

 

– Det kunne fx være i form af modulære løsninger. Hvis man bygger et produktionsanlæg op mere modulært, så har man mulighed for at flytte rundt på forskellige elementer uafhængigt af hinanden, så det ikke er én stor produktion men i stedet mindre sammenbyggede modulare units. Derved vil man jo være mere fleksibel, alt efter hvad der er behov for, eksempelvis håndsprit. På den måde bliver produktionsanlæggene hurtigere omstillingsparate og kan tilpasse sig produkterne.

 

Det er ifølge Morten Jakobsen også vigtigt, at man grundigt undersøger, om man kan bruge et eksisterende produktionsapparat. Kan man ændre noget, så det kan lade sig gøre?

 

– Vi så en kæmpe efterspørgsel på håndsprit ifm. Covid-19. Her blev vi involveret i et projekt. Der var nemlig nogle produktionsfaciliteter, Inbicon, der havde stået stille i flere år. Man fandt ud af, at man faktisk kunne lave håndsprit på det produktions- anlæg ved at ændre på nogle elementer. Det er den samme situation, vi kommer til at se ved Covid-19-vaccinen. Lige pludselig er den der, og så skal der lynhurtigt produceres en forfærdelig masse. Tiden er afgørende i det her, lyder det fra Morten Jakobsen.  

 

Siemens ekspertise inden for pharma-branchen kommer bl.a. til udtryk gennem et set-up af Solution Partnere, som fungerer som integratorer i pharmavirksomheder, der benytter sig af deres nytænkende produkter og løsninger. Og her er tiden som oftest omdrejningspunktet:

Bæredygtighed og digitale tvillinger

Bæredygtighed er altid et vigtigt element hvor det at kunne tilpasse og genbruge eksisterende, kostbare produktionsanlæg og -maskiner giver rigtig god mening. Den vigtige, nødvendige forskning og den præmis, at mange af de produkter som bliver udviklet, aldrig bliver godkendt eller kommer i produktion, kan i høj grad forsvares ved produktionsanlæg, der kan tilpasses. Netop hér kommer den digitale tvilling ind i billedet, for vha. den behøver man ikke bygge eller ændre noget, før man ved, at det reelt virker virtuelt:

 

– For at kunne komme hurtigere i gang med et produkt vil vi gerne lave en digital tvilling af dele eller hele produktionsapparatet. Det betyder fx, at man prøver en masse ting af virtuelt, inden man laver det egentlige produktionsapparat eller blot ændrer på et eksisterende. Igen med det formål, at man kan komme hurtigere i gang med at lave produktionsanlægget, hvis man uden risiko og økonomisk tab kan sidde virtuelt og prøve forskellige ting af digitalt, fortæller Morten Jakobsen og fortsætter: 

 

– Når selve produktionen kører, så kan den selv samme digital tvilling arbejde med forskellige produktionsdata og medvirke til optimering af produktionen. På den måde minimerer man også fejldoktrinerne, som kan koste rigtig mange penge. Hos Siemens ser vi den digitale tvilling som et enormt brugbart redskab, og det er et område, vi har rigtig gode løsninger til.

Løbende optimering via clouds

Et andet område, der er med til at spare tid og sikre kvaliteten i pharmavirksomheder, er cloudløsninger. De gør det muligt at hive data op i skyen og bearbejde data på en hurtig og effektiv måde. Eksperter har adgang til samme data, og flere kan sidde på forskellige lokationer og analysere og bearbejde data, og dermed kan potentielle fejlkilder hurtigere detekteres og processer optimeres, hvilket har stor betydning for at mindske spild:

 

– Ved fejlproduktioner er det ofte mange millioner, man er nødt til at smide ud ad vinduet. Via cloudløsninger kan man ofte nå at reagere og få ændret og tilpasset den igangværende produktion. Fra et bæredygtigt og miljømæssigt perspektiv er det ligeledes klart at foretrække, påpeger Morten Jakobsen.

 

Som global virksomhed dækker Siemens over kompetencer inden for hele life science, men særligt pharma, hvor de har ansatte i bl.a. Østrig med et Pharma Lab og et team i Belgien, som sidder og arbejder udelukkende med det område. Det betyder også, at de naturligvis efterlever de gældende GDP- og GMP-regler. Som samarbejdspartner ønsker Siemens at være til rådighed for nutidens pharmavirksomheder og innovative for fremtidens pharmabranche. 

 

Læs mere om Siemens løsninger på vores globale website (EN):
www.siemens.com/pharma

Artiklen er oprindelig bragt i Branche-Indsigt d. 23. september 2020.