Opinion af Steen Nørby Nielsen, CEO Siemens Mobility i Norden & Steen Dalsgaard, underdirektør i Siemens A/S. Udgivet 15. marts 2019.

Sæt nu ambitiøse klimamål. De teknologiske løsninger er klar!

10 år efter COP15 i København og 4 år efter Parisaftalen fra 2015 må vi konstatere, at vi er i kapløb med tiden om at vende en udvikling, som vil sende os et godt stykke forbi målet om at holde klodens gennemsnitlige temperaturstigning på 2 %, for slet ikke at tale om ønskemålet om at begrænse stigningen til 1,5 %. 

Visse teknologier kommer vi ikke udenom – men det forudsætter en politisk beslutning!

Størrelsen af vores udfordring på vej mod at skabe et CO2-neutralt Danmark i 2050 må ikke underkendes. Og på globalt plan er udfordringen selvsagt kolossal! Der er behov for gigantiske investeringer i en størrelsesorden, som er vanskelig at fatte. Og heri ligger paradoksalt nok også mulighederne, da disse investeringer jo er lig med vækst og beskæftigelse for de virksomheder og lande, som forstår at udnytte dem.

 

Men, det kommer af gode grunde ikke af sig selv. Derfor er vi nødt til at udvise lederskab – og med ”vi” mener vi først og fremmest politikerne og erhvervslivet. 

 

Set fra vores stol, findes de teknologier, der skal til for at reducere CO2-udledningerne, allerede i vid udstrækning. Både i forhold til transportsektoren og varmesektoren er elektrificering et nøgleord i den grønne omstilling – varmepumper i fjernvarmen, udnyttelse af overskudsvarme, elektrificering af jernbanen inklusive metrosystemer og letbaner, elektriske busser, elektrificering af lastbil-transporten, landstrømanlæg til krydstogtskibe, batterier til biler og husholdninger og så videre. Det kræver ”blot”, at de nødvendige valg træffes og at optimale rammevilkår for den grønne omstilling tilrettelægges.

Set fra vores stol, findes de teknologier, der skal til for at reducere CO2-udledningerne, allerede i vid udstrækning. Det kræver ”blot”, at de nødvendige valg træffes og at optimale rammevilkår for den grønne omstilling tilrettelægges.

Alt dette kræver politiske diskussioner og mod til prioritering. Og at det er en vej fuld af dilemmaer, er åbenbart, når man betragter et afgiftssystem på biler, som er med til at finansiere vores velfærdssamfund. På den baggrund kan man spørge sig, om det er tidspunktet at løfte investeringerne i vejnettet, eller om vi skal begynde at indstille os på en fremtid, hvor antallet af biler – fossilt drevne såvel som elektriske – skal reduceres. Under alle omstændigheder er det vigtigt at styrke den kollektive trafik, som i dag er godt på vej til at blive elektrisk.

 

Elektrificeringen er væsentlig, fordi den giver mulighed for at basere energien på grøn strøm fra vind, sol eller andre vedvarende energikilder. Og med det behov, vi har for energi, som i parentes bemærket er stigende på globalt plan, skal vi i gang med en massiv udbygning. Netop fordi efterspørgslen er gigantisk, er der her også behov for at tænke stort og overveje radikale løsninger, som for eksempel etableringen af en såkaldt energi-ø i Nordsøen. En idé, som vi i Siemens støtter op om.

Glem ikke energieffektiviseringen

En anden væsentlig pointe er, at den grønneste energi er den, som ikke bliver brugt! Øget energieffektivitet kan levere betydelige reduktioner af verdens CO2-udledning. Derfor er dette redskab en vigtig del af værktøjskassen og en vigtig del af de løsninger, vi allerede har. Det er ”blot” op til stat, regioner, kommuner og virksomheder at prioritere energieffektivisering, når man foretager nye indkøb og investeringer. Vores erfaring viser, at energirenovering af eksisterende bygninger i høj grad betaler sig selv, så der i løbet af en kort årrække bliver frigjort penge til yderligere investeringer.

Selvom udfordringerne kan se uoverskuelige ud, er der grund til optimisme. Vi står overfor en stor global udfordring, men hvis vi tager udfordringen op lokalt, har vi muligheden for at sætte et eksempel til efterfølgelse i andre lande.

Selvom udfordringerne kan se uoverskuelige ud, er der grund til optimisme. Vi står overfor en stor global udfordring, men hvis vi tager udfordringen op lokalt, har vi muligheden for at sætte et eksempel til efterfølgelse i andre lande og vise, at det er muligt at finde bæredygtige løsninger på udfordringen. Det er til gavn for andre og os selv. Vi har før været udstillingsvindue for bæredygtige teknologier, og det kan vi blive igen. Det er derfor vores håb, at politikere finder bredt sammen om at sætte de optimale rammer for den grønne omstilling i en ambitiøs Klimalov, som vi virksomheder kan udnytte til at udvikle de nye løsninger. Både i partnerskab med hinanden og det offentlige, hvor det er muligt – og i skarp konkurrence om at levere mest mulig grøn omstilling for pengene!