Opinion af Carsten Uhrenfeldt Dahl, salgsdirektør, Siemens A/S. Udgivet 6. maj 2019.

Stop sort røg i havnene

Det skal være muligt at oplade krydstogtsskibe med grøn vindmøllestrøm i Nordens havne. Teknologien er til stede og har bevist sig fuldt moden til udrulning; det er bare at komme i gang.

København har med en langsigtet og flot indsats forvandlet den store inderhavn til et rekreativt område. Vandet er noget af det reneste havnevand i verden, og indtil flere søbade er etableret i havnen, hvor byens borgere kan svømme baner under åben himmel.

Det rene havnevand er ikke den eneste miljøsatsning i vores hovedstad, langt fra. Der arbejdes til stadighed på at omlægge trafikken, så den tilgodeser cykler og offentlig transport – tænkt blot på den nye (elektrisk drevne!) metro, der åbner over sommeren 2019 og som i 2025 suppleres med en letbane langs Ring 3. Overborgmester Frank Jensen har for nyligt udtalt, at i 2031 kører København på el. Det er alt sammen imponerende initiativer og ambitioner, der har det til fælles, at de anerkender og bruger den nyeste teknologi til at omstille energiforbruget fra fossile brændstoffer til grøn strøm.

Forureningen fra et krydstogtsskib ved havn kan sammenlignes med den, der kommer fra en trafikeret vej med 52.000 biler om dagen. Pointen er: Det kan fuldstændig undgås!
Carsten Uhrenfeldt Dahl, salgsdirektør, Siemens A/S

Et krydstogt med 6.000 gæster forurener ligeså meget som en mellemstor dansk by

Der er i hvert fald et hængeparti, som jeg finder anledning til at adressere. Det er de mange krydstogtskibe, som hvert år lægger til ved Langelinies krydstogtspladser og har bugen fuld af turister, der besøger grønne København, vidt og bredt kendt for sine mange klimainitiativer. Mens turisterne besøger vores hovedstads mange seværdigheder, ligger de op til 300 meter lange, store skibe og pumper sort, skadelig røg fra dieselgeneratorerne ud af skorstene. De ligger typisk i mange timer i kaj med generatoren kørende, for der skal fortsat være strøm på skibet. Forureningen fra et krydstogtsskib ved havn kan sammenlignes med den, der kommer fra en trafikeret vej med 52.000 biler om dagen. Pointen er: Det kan fuldstændig undgås!

 

Løsningen er for så vidt ret enkel: Landstrøm. København og andre store byer skal etablere ladestationer til krydstogtskibene langs kajen. Et kabel kan sluttes til skibene, når de i havnen, og herefter kan kaptajnen roligt slukke for de larmende, osende dieselgeneratorer og i stedet få sin nødvendige strøm – nu grøn – fra det danske elnet og de danske vindmøller. Selve frekvenstilpasningen fra de 60 hertz på skibene til de 50 hertz på land, som der tidligere har været rejst spørgsmål ved, kan klares med standardudrustning.

 

Der har gennem tiden været diskussioner om teknologien bag løsningen: ”Er den nu moden, kan det betale sig, kan det overhovedet lade sig gøre?”.

 

Her kan jeg tilbyde et klart og utvetydigt svar: Ja, teknologien er moden, ja, det kan betale sig, og ja, det kan sagtens lade sig gøre. Vi ved det i Siemens, for vi har etableret lignende anlæg i andre havne såsom i Hamborg og Shenzhen m.m., og det fungerer upåklageligt.

Landstrøm kan etableres på en vinter

Hvis den politiske beslutning blev taget, kunne de relevante ladeanlæg være på plads i løbet af en vinter – så anlægsarbejdet ikke forstyrrede sæsonens krydstogtsskibene. Så kunne det hele stå klar til foråret 2020, hvorefter København som by også langs kajen ville udmærke sig ved at være grønnere, sundere at leve i, mere indbydende og i det hele taget mere fremsynet og ambitiøs end de fleste andre byer. 

 

Skal vi ikke bare komme i gang?

Til dig der vil vide mere om løsninger til skibe og havne

Kontakt 

Vil du vide mere om landstrøm eller dele erfaringer? 

Send en e-mail til Carsten Uhrenfeldt Dahl.

Klik her