Opinion af Claus Møller, CEO Siemens A/S. Udgivet 14. december 2018.

Vedvarende elektrificering – hæv ambitionerne

Ambitionsniveauet for vedvarende energi i Europa skal være stort og mindst 35%. Det er klimapolitik, der giver mening – og så er det alle tiders chance for den grønne, danske energisektor til at fastholde sit globale momentum. Afgørende er, at det går hånd i hånd med øget digitalisering og elektrificering.

Sammen med Dansk Energi, Vestas og Ørsted opfordrer jeg i et læserbrev på Altinget til et højt ambitionsniveau for vedvarende energi (VE) i EU. Her taler vi for, at EU bør sigte mod et mål for mængden af VE på minimum 35%.

 

Det er intet mindre end sund fornuft. For prisen på vindenergi styrtdykker i disse år i en grad, hvor vi har set landvindsudbud stå uden støttekroner og være fuld konkurrencedygtig med en hvilken som helst anden energiform. Vind er altså blevet den mest effektive og mest bæredygtige måde at producere elektricitet på.

Øget europæisk VE mål vil også gavne dansk økonomi og position

Hvis vi zoomer fra det europæiske perspektiv til at være rent dansk, er der endnu flere argumenter for at støtte et mere ambitiøst europæisk mål. Som vi skriver i det fælles læserbrev, kan det betyde op til 18 mia. i øgede eksportindtægter. Danmark er en af de globalt førende nationer på VE – ikke mindst på vindmøller. Hele 3/4 af sektorens årlige eksport går til andre EU-lande. Sidste år var det for 43,7 mia. kroner. Så også dansk økonomi vil altså få glæde af et løftet ambitionsniveau på europæisk plan.

Elektrificeringen skal accelereres

Det betyder samtidig, at der er andre tendenser, vi skal accelerere i energisektoren i de europæiske lande. For det første skal vi øge elektrificeringen. Det tror jeg faktisk, at alle er enige om efterhånden. Det gælder navnlig to områder: Transport og opvarmning.

  • I forhold til transport er der en massiv bevægelse i gang i disse år. Siemens har udgivet mulighedsstudier, der viser, at både busser og danske indenrigsfærger i stort omfang kan omstilles til elektrisk drift baseret på en solid og positiv business-case. Siemens deltager også i elektrificering af det regionale tognet, så vi – omsider! – kan blive fri for de sidste diesel-tog i DK.
  • I forhold til opvarmning af boliger skal vi omstille fjernvarmeværkerne, så de kan absorbere overskudsstrøm fra vores vindmøller på blæsende dage og anvende den i varmepumper på værkerne. Det er en fleksibel løsning, som erstatter mindre CO2-neutrale energikilder med grøn vind.
Energieksperter verden rundt ser til Danmark for inspiration. Men det er ikke mindst energinettets stabilitet og forsyningssikkerhed, der – trods vores store andel af vedvarende energi – imponerer. Vi skal styrke og hæve digitaliseringsgraden, så det danske elnet i sig selv bliver en eksportvare.
Claus Møller, CEO Siemens A/S

Digitalisering af vores energinet er nødvendig

Afgørende i denne sammenhæng er avanceret energistyring af nettet. Energidata skal opsamles, analyseres og bruges til optimering. Digitalisering skal sikre fuldt overblik og optimal ydelse. Også her er Danmark blandt de fremmeste i verden. Energieksperter verden rundt ser til Danmark og vores ambitiøse energipolitik for inspiration. Men det er ikke mindst energinettets stabilitet og forsyningssikkerhed, der – trods vores store andel af vedvarende energi – imponerer. Vi skal styrke og hæve digitaliseringsgraden, så det danske elnet i sig selv bliver en eksportvare, hvor de danske kompetencer, viden og erfaring også i fremtiden bliver det globale benchmark.

 

Tøv ikke med at hæve ambitionerne.

Til dig der vil læse mere om elektrificering

Relaterede historier