Compliance

Ansvarlighed - det er vores fundament som selskab. Med vores compliance system ønsker vi at gøre compliance til en integreret del af vores medarbejderes tankegang og handlinger.
Introduktion

Siemens AG Compliance System

Siemens AG består i Danmark af Siemens A/S, Siemens Mobility A/S og Siemens Industry Software A/S.

For Siemens betyder integritet, at vi handler i overensstemmelse med vores værdier - ansvarlig, excellent og innovativ - uanset hvor vi laver forretning. Et nøgleelement i relation til integritet er compliance: overholdelse af loven og vores interne regler. Vi har nultolerance i forhold til korruption og overtrædelse af principperne om fair konkurrence.

 

Siemens compliance system er opdelt i tre indsatsområder: forebyggelse, registrering og reaktion. Disse indsatsområder omfatter en række aktiviteter, hvor intentionen samlet set er at sikre, at vores forretning er i fuld overensstemmelse med såvel gældende love og regler, som vores interne principper og regler.

 

Ud over at forebygge korruption, overtrædelse af konkurrenceregler og reglerne om eksportkontrol, så beskytter Compliance også vores selskab mod svindel og hvidvask, ligesom Compliance beskytter persondata og sikrer overholdelse af menneskerettighederne. Vi er også aktive i internationale organisationer som styrker ansvarlig virksomhedsdrift.

Vi skal forandre rygradden i vores  økonomier, fra industri til infrastruktur,  fra transport til sundhed – og teknologi  kan hjælpe. Et større samarbejde med  den højeste grad af integritet inden for  økosystemer vil være en særdeles vigtig  forudsætning for at kunne håndtere de  udfordringer, som en verden i hastig  forandring stiller os overfor.
Roland Busch, Adminstrerende Direktør for Siemens AG
Tell Us & Ombudsmand

Muligheder for at rapportere overtrædelser

Pålidelige rapporteringskanaler, der er tilgængelige for interne og eksterne interessenter og beskyttelsen af interne whistle-blowers i relation til sanktioner, hjælper med at sikre, at mulige overtrædelser bliver rapporteret, grundigt undersøgt og belyst.