Corporate Responsibility

Vi forpligter os til at agere etisk ansvarligt og bidrage positivt til det omkringliggende samfund. Dette er gældende på lokalt, nationalt og internationalt plan.
Corporate social responsibility i Siemens A/S

Innovative, Excellent og Responsible.

Ansvarlighed i forhold til kunder og leverandører, medarbejdere og miljø og i bred forstand det omgivende samfund er en af Siemens tre grundlæggende værdier. På grundlag af koncernens bæredygtighedsstrategi har Siemens A/S fastlagt en politik for ansvarlighed (CSR), som har til formål at realisere koncernstrategien og styrke Siemens virke som en ansvarlig virksomhed i det danske samfund.

Læs mere om Siemens CSR-strategi

I Siemens årsrapport kan du læse mere om Siemens CSR-initiativer og strategier.