Corporate Responsibility

Vi forpligter os til at agere etisk ansvarligt og bidrage positivt til det omkringliggende samfund. Dette er gældende på lokalt, nationalt og internationalt plan.
Corporate social responsibility

Innovative, Excellent og Responsible.

Ansvarlighed i forhold til kunder og leverandører, medarbejdere og miljø og i bred forstand det omgivende samfund er en af Siemens tre grundlæggende værdier. På grundlag af koncernens bæredygtighedsstrategi har Siemens A/S fastlagt en politik for ansvarlighed (CSR), som har til formål at realisere koncernstrategien og styrke Siemens virke som en ansvarlig virksomhed i det danske samfund.

Læs mere om Siemens CSR-strategi

I Siemens årsrapport kan du læse mere om Siemens CSR-initiativer og strategier.