Lokale initiativer

Vi forpligter os til at agere etisk ansvarligt og bidrage positivt til det omkringliggende samfund. Dette er gældende på lokalt, nationalt og internationalt plan.
Corporate social responsibility i Siemens A/S

Innovative, Excellent og Responsible.

Ansvarlighed i forhold til kunder og leverandører, medarbejdere og miljø og i bred forstand det omgivende samfund er en af Siemens tre grundlæggende værdier. På grundlag af koncernens bæredygtighedsstrategi har Siemens A/S fastlagt en politik for ansvarlighed (CSR), som har til formål at realisere koncernstrategien og styrke Siemens virke som en ansvarlig virksomhed i det danske samfund.

Bæredygtighed i Danmark

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed i Danmark.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Siemens bidrager til de 17 verdensmål

I filmen viser vi et udvalg af de opgaver og aktiviteter, hvor vi omsætter verdensmålene (SDG) til praksis og bidrager i større skala. Det sker gennem vores produkter og løsninger og vores ansvarlige forretningspraksis i de ca. 200 lande, hvor vi er repræsenteret samt via strategiske partnerskaber og målrettede samfundsaktiviteter.

Læs mere om Siemens CSR-strategi

I Siemens årsrapport kan du læse mere om Siemens CSR-initiativer og strategier.