Siemens Fonden

Siemens Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

Om Siemens Fonden

Siemens Fonden er indstiftet i 1964 af Siemens A/S og er den ældste af Siemens fondene i verden. Fonden får årligt tildelt midler fra Siemens A/S. Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter primært indenfor det teknisk-naturvidenskabelige område.

Siemens Fonden uddeler 307.000 kroner til nye studier inden for teknologi og naturvidenskab

Bestyrelsen for Siemens Fonden har valgt at støtte en række interessante projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet. I år har der også været fokus på projekter, som skaber øget interesse for teknologi, hvor Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, ASTRA og High5Girls har modtaget støtte. Siemens Fonden har siden 1964 støttet projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område i Danmark.

Tildelingskriterier og projekter

Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

Hvilke projekter får støtte?

Fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

  • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.
  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standard laboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).
  • Støtte til rejser, som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.
  • Aktiviteter som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning via din uddannelsesinstitution.

Om bestyrelsen

Bestyrelse i Siemens Fonden

Bestyrelsen er uafhængig og uddeler en gang om året midler til forskning, primært inden for det teknisk-naturvidenskabelige område.

Bestyrelsesmedlemmer

  • Thomas Sinkjær (Formand)
  • Carsten Ohrt Gaarn-Larsen
  • Lia Leffland
  • Per Hessellund Lauritsen
  • Diana Lythje Villum

 

Bestyrelsessekretær

  • Karina Lødrup

Eksempler på støttede projekter

Siemensfonden har gennem årene støttet mange forskelligartede projekter. Med økonomisk støtte bliver det muligt for de legatmodtagerne at bringe deres projekter op på forskningsniveau og komme med mulige svar på reelle udfordringer og samfundsmæssige problematikker.

Kontakt

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål om Siemens Fonden eller til ansøgningsprocessen kan bestyrelsessekretær, Karina Lødrup, kontaktes på +45 2372-3884 eller på email.