Siemensfonden

Siemensfonden støtter principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

Om Siemensfonden

Siemensfonden er indstiftet i 1964 af Siemens A/S og er den ældste af Siemens fondene i verden. Fonden får årligt tildelt midler fra Siemens A/S. Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter primært indenfor det teknisk-naturvidenskabelige område.

Siemensfonden uddeler 316.000 kroner til støtte for de naturvidenskabelige studier

Bestyrelsen for Siemensfonden har besluttet at støtte 14 ansøgninger fordelt på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet samt ATV, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening og Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Siemensfonden har siden 1964 ydet støtte til at højne kvaliteten af de tekniske og naturvidenskabelige studier i Danmark.

Tildelingskriterier og projekter

Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

Hvilke projekter får støtte?

Fonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

  • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.
  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standard laboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).
  • Støtte til rejser, som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.
  • Aktiviteter som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning via din uddannelsesinstitution.

Om bestyrelsen

Bestyrelse i Siemensfonden

Bestyrelsen er uafhængig og uddeler en gang om året midler til forskning, primært inden for det teknisk-naturvidenskabelige område.

Bestyrelsesmedlemmer

  • Thomas Sinkjær (Formand)
  • Carsten Ohrt Gaarn-Larsen
  • Lia Leffland
  • Per Hessellund Lauritsen
  • Diana Lythje Villum

 

Bestyrelsessekretær

  • Karina Lødrup

Eksempler på støttede projekter

Siemensfonden har gennem årene støttet mange forskelligartede projekter. Med økonomisk støtte bliver det muligt for de legatmodtagerne at bringe deres projekter op på forskningsniveau og komme med mulige svar på reelle udfordringer og samfundsmæssige problematikker.

Kontakt

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål om Siemensfonden eller til ansøgningsprocessen kan bestyrelsessekretær, Karina Lødrup, kontaktes på +45 2372-3884 eller på email.