We make real what matters

Siemens AGs strategi tager afsæt i en grundlæggende forståelse af virksomhedens placering i samfundet, hvilket handler om, at virksomheden skal skabe værdi – ikke blot for aktionærerne, men for de samfund, som virksomheden agerer i.
Siemens A/S

Strategi

Der skal være et formål med virksomhedens aktiviteter, som ikke blot handler om at tjene penge, men som også bidrager til at løse vores store udfordringer som for eksempel den globale opvarmning. Det har været Siemens grundlæggende mission siden etableringen i 1847.

Mission og værdier

Siemens tre værdier – responsible, excellent og innovative - er grundlaget for den måde, vi driver vores forretning på.

Responsible betyder, at vi handler etisk korrekt og ansvarligt.  

 

Excellent betyder, at vi leverer produkter, løsninger og service af høj kvalitet. 

 

Innovative betyder, at vi hele tiden udvikler nye idéer, produkter og løsninger, som skaber værdi for samfundet og for vores kunder. 

 

I forhold til vores kunder, medarbejdere, leverandører, investorer og samfundet har værdierne stor betydning:

  • fordi virksomheder har brug for en stærk og troværdig leverandør og samarbejdspartner, der tilfører deres forretning værdi.
  • fordi stærke værdier betyder, at medarbejderne ved hvordan de skal agere som medarbejder for Siemens.
  • fordi leverandører har brug for en ansvarlig samarbejdspartner, som udøver sin forretning i henhold til de højeste etiske retningslinjer.
  • fordi investorer efterspørger bæredygtige forretningsresultater.
  • fordi samfundet forventer etisk ansvarlig adfærd af såvel virksomheden som af den enkelte medarbejder.

En bæredygtig forretning

Siemens har forpligtet sig til at bidrage til FN’s bæredygtighedsmål gennem sine produkter og løsninger og gennem ansvarlig forretningspraksis i de lande, hvor Siemens opererer. Siemens har særlig fokus på målene ”Good health and wellbeing” (nr. 3), ”Affordable and clean energy” (nr. 7), ”Industry, innovation and infrastructure (nr. 9), ”Sustainable cities and communities” (nr. 11) og ”Climate action (nr. 13).

Siemens virksomhedsstruktur

Siemens ønsker at øge værdien af virksomheden gennem en forenklet og slankere virksomhedsstruktur. Hovedformålet med Vision 2020+ virksomhedsstrategien er at give Siemens’ forskellige forretningsområder betydeligt mere frihed under det stærke Siemens-brand for at skærpe fokus på deres respektive markeder og derigennem skabe øget vækst og indtjening.

 

Siemens A/S består af to forretningsområder – Digital Industries, som markedsfører produkter og løsninger til danske virksomheder, og Smart Infrastructure, som markedsfører produkter og løsninger til energi-infrastrukturen og bygninger.

 

Derudover består aktiviteterne i Danmark af Siemens Mobility A/S, som beskæftiger sig med transport, Siemens Healthcare A/S (også kaldet ”Healthineers”), som beskæftiger sig med sundhed, Siemens Industry Software A/S, som beskæftiger sig med softwareløsninger, Siemens Energy A/S som beskæftiger sig med energiproduktion og transmission, samt Siemens Gamesa Renevable Energy A/S, som producerer og servicerer vindmøller.