Bæredygtighed er i tråd med Siemens værdier

Responsible . Excellent . Innovative

Bæredygtig udvikling er vigtigt for vores samfund og de kommende generationer

Derfor har vi fokus på og bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling med et ønske om at skabe balance mellem mennesker, miljø, ressourcer og økonomi. Vores bæredygtige initiativer er integreret i Siemens strategi og er i tråd med vores værdier. Siemens bidrager til målene gennem vores produkter og løsninger, vores ansvarlige forretningspraksis, gennem strategiske partnerskaber og målrettede samfundsaktiviteter.

Siemens har nedbragt CO2-udledningen med 54 %

Siemens har nået sit fastsatte delmål inden for CO2-reduktion. Virksomheden har reduceret CO2-aftrykket i sin egen værdikæde med over en halvdel (54 %) siden 2014. Dermed har Siemens – med fire procentpoint – overgået sit mål om at halvere sin globale kuldioxid-(CO2) udledning i 2020. 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Siemens bidrager til de 17 verdensmål

I filmen viser vi et udvalg af de opgaver og aktiviteter, hvor vi omsætter verdensmålene (SDG) til praksis og bidrager i større skala. Det sker gennem vores produkter og løsninger og vores ansvarlige forretningspraksis i de ca. 200 lande, hvor vi er repræsenteret samt via strategiske partnerskaber og målrettede samfundsaktiviteter.
UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more

Globale Siemens bliver CO2-neutral

0 %

af den elektricitet vi bruger på vores egne lokationer, er grøn og bæredygtig

0 %

af vores egen CO2-udledning er reduceret siden vi startede vores interne program

> 20 mil.

euro er den forventede årlige besparelse fra 2020 og fremad baseret på investeringer i egne energieffektive tiltag.

Siemens tager sin egen medicin og tager betydelige skridt mod at opnå vores mål om at blive en CO2-neutral virksomhed i 2030. Vi har fokus på 4 områder – implementering af energi-effektivitetsprogram, mindske energiomkostninger og CO2-udledninger, reducerer udledning fra køretøjer via e-transport samt indkøb af renere og grønnere energimix.

Kundehistorier

Bæredygtige løsninger

Læs og bliv inspireret. Vores kunder nyder godt af at samarbejde og indgå et partnerskab med os. Sammen finder vi løsninger, der giver dig mulighed for at skabe værdi for din virksomhed samt investere i en bæredygtig fremtid. 

Rapport om Siemens bæredygtige bidrag

Siemens Sustainability Information 2019

Læs vores Sustainability Information 2019 og se, hvordan vi er med til at skabe værdi for kunder, medarbejdere og samfund. Vi bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og bidrager med vores ekspertise inden for elektrificering, automatisering og digitalisering for at forbedre menneskers liv i dag og skabe varig værdi for fremtidige generationer.