Elektrificering af Danmarks fjernvarmesektor

Hvordan kan den danske fjernvarmesektor benytte sig af grøn strøm til at producere varme? Et nyt studie afklarer potentialet ved at integrere eksisterende, kollektive systemer for varme, el og vand ved hjælp af store eldrevne varmepumper. Konklusionen viser attraktive tilbagebetalingstider og store klimamæssige fordele.
Studie: Store eldrevne varmepumper som en økonomisk og miljømæssig attraktiv mulighed.

Download rapport

Introduktion

Potentialet ved store varmepumper til fjernvarme

I dag består den danske fjernvarmesektor af et unikt og veletableret netværk, der tilsammen forsyner 2 ud af 3 boliger med varme. Men udfordringen er, at fossile brændsler udgør næsten 40 % af fjernvarmeproduktionen. Derfor udgør fjernvarmesektoren en vigtig brik i opfyldelsen af Danmarks målsætning om at blive fossil-fri inden 2050.  Her kan de store varmepumper til fjernvarmeproduktion blive en central nøgle.

Vi skal brug langt mere el i varmesektoren, og vejen derhen er ved permanent at reducere elvarmeafgiften til de store varmepumper i fjernvarmen. Det vil styrke både vores konkurrenceevne og projekter, der i samproduktion leverer fjernvarme og fjernkøling.

Kim Behnke, vicedirektør, Dansk Fjernvarme

Mulighedsstudie

Studie: Omstillingen til varmepumper er rentabel med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på blot 6 år.

Studiet er udarbejdet i et samarbejde mellem Siemens, Intelligent Energi og Grøn Energi.

Følgende parametre undersøges:

  • Teknologi: Hvad er potentialet ved store eldrevne varmepumper i størrelsen fra 20 MW op til 150 MW?
  • Økonomi: Hvad er business-casen ved store varmepumper?
  • Klima: Hvad er de miljømæssige gevinster ved at erstatte fossile forbrændingsanlæg med varmepumper?

Hovedkonklusionen er, at investeringen i store varmepumper til fjernvarmeforsyning er rentabel med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 6 år afhængigt af størrelsen på varmepumpen og typen af varmekilde.

Et helt afgørende element i den grønne omstilling er, at vi får integreret de stigende mængder el fra vind og sol i vores varmeforsyning. Fossile brændsler bruges fortsat i ca. 40 pct. af fjernvarmen. Da en række værker står over for store investeringsbeslutninger, bør denne situation benyttes til at investere i store varmepumper, hvor det giver økonomisk og miljømæssig god mening.

Anders Stouge, viceadm. direktør, Dansk Energi

Studie: Store eldrevne varmepumper som en økonomisk og miljømæssig attraktiv mulighed.

Download rapport

Kontakt

Vil du høre mere om energiløsninger til fjernvarmen?

Knud Brandelev

Salgschef, Siemens 

Mobil: +45 21427882

Mail: knud.brandelev@siemens.com

Reference

Halvdelen af Stockholms varmebehov er dækket af store varmepumper

Siden 1982 har Siemens leveret 50 store varmepumper til Sverige. Pumperne har den fordel, at de har meget lidt slitage og dermed har en utrolig lang levetid med den rigtige vedligeholdelse. Derfor ses det også, at 40 af varmepumperne stadig er i fuld anvendelse i dag.

13 af varmepumperne befinder sig i det centrale Stockholm og leverer i dag ca. 50 % af indbyggernes varmeforbrug. Byens varmepumper har hver især en størrelse på mellem 11-30 MW, som henter energien fra søvand, havvand eller spildevand.