Compliance

Meie põhimõte on olla vastutustundlik ettevõte. Compliance'iga soovime kinnistada seaduskuulelikkust kõigi Siemensi töötajate mõtetes ja tegudes.
Sissejuhatus

Siemensi Compliance süsteem

Promoting Integrity –tähendab Siemensi jaoks tegutsemist vastavalt meie väärtustele – olla vastutustundlik, eeskujulik ja innovaatiline  - mis tahes meie ärivaldkonnas. Integrity võtmeelement on compliance: seaduste ja meie siseeeskirjade järgimine. Meil kehtib nulltolerants korruptsiooni ja ausa konkurentsi põhimõtete rikkumiste suhtes.

 

Siemens Compliance süsteem on jagatud kolmeks tegevustasandiks: enneta, avasta ja reageeri. Need tegevused hõlmavad ulatuslikku meetmete süsteemi, mille kaudu oleme seadnud eesmärgiks tagada, et meie äri oleks täielikult kõikide seaduste ja regulatsioonidega, nagu ka meie firma sisemiste põhimõtete ja reeglitega, kooskõlas.

 

Lisaks korruptsiooni, ekspordikontrolli ja konkurentsi rikkumistega võitlemisele, kaitseb Compliance osakond meie ettevõtet ka pettuste ja rahapesu eest, ning seisab ka isikuandmete ja inimõiguste eest. Me oleme akstiivsed ka rahvusvahelistes organisatsioonides, mis tugevdavad vastutustundlike äripõhimõtteid.

Me peame muutma oma majanduse - tööstusest infrastruktuurini, transpordist meditsiinini – alustalasid; ja tehnoloogia saab siin aidata. Suurem koostöö ökosüsteemide vahel saab olema olulisimaks võtmeks lahendamaks kiiresti muutuva maailma väljakutseid, ja seda alati kõrgeima aususe tasemega.
Joe Kaeser, President and CEO, Siemens AG
Tell Us & Ombudsman

Kanalid, mille kaudu teatada võimalikust rikkumisest

Usaldusväärsed teatamiskanalid ettevõttesisestele ja - välistele huvirühmadele ja siseste vilepuhujate kaitsmine sanktsioonide eest tagavad, et võimalikud rikkumisi raporteeritakse, uuritakse põhjalikult ning tuukase asjasse selgust.