Koronavirukseen varautuminen Siemensillä

Tietoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

ENGLISH VERSION BELOW

 

***

 

Siemensin vastuullisuusperiaatteisiin kuuluu työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.  Terveys ja turvallisuus menevät kaiken muun edelle, eikä tästä periaatteesta tingitä missään olosuhteissa.  Siemensin vastuullisuusperiaatteisiin kuuluu myös muista ihmisistä huolehtiminen, eikä ketään yhtiössä tai sen ulkopuolella altisteta terveyden tai turvallisuuden vaarantaville riskeille.  Nämä periaatteet ovat erittäin ajankohtaisia nyt, kun koronavirus leviää kiihtyvällä tahdilla eri puolilla maailmaa.

 

Matkustamisen rajoittaminen

Matkustamista kotimaassa on vältettävä niin paljon kuin mahdollista. Siemensin työntekijät eivät saa matkustaa ulkomaille. Tämän vuoksi emme voi taata ulkomaisten asiantuntijoiden läsnäoloa paikallisissa projekteissa koronaepidemian aikana.  

 

Tartuntariskin vuoksi kaikkien ulkomailla matkustaneiden on työskenneltävä kotoa käsin, kunnes kotimaahan paluusta on kulunut 14 päivää. Tämä sääntö koskee poikkeuksetta kaikkia työntekijöitä, asiakkaita, partnereita ja aliurakoitsijoita, myös oireettomia henkilöitä. Tänä aikana ei ole sallittua saapua Siemensin toimistolle tai asiakkaan tiloihin. Tämä koskee sekä työmatkoilta että lomamatkoilta palanneita henkilöitä.

  

Kokousten ja tapaamisten rajoittaminen 

Siemens ei vastaanota vierailijoita ulkomailta. Erityistapauksissa johto voi myöntää poikkeusluvan tapauskohtaisesti. Sovitut tapaamiset siirretään tai järjestetään verkkokokouksina.  

 

Asiakasprojektien toteuttaminen  

Siemens toteuttaa asiakasprojektit sovitusti. Lähes jokaiselle asiantuntijalle on olemassa koulutettu varahenkilö projektihenkilöstöön kuuluvan sairastumisen varalle. Ulkomaisten asiantuntijoiden läsnäolo projekteissa ei toteudu suunnitellusti tartuntariskien,  sairastumisten tai matkustusrajoitusten vuoksi.

 

Asiakasprojekteihin ei osallistu henkilöitä, jotka ovat matkustaneet ulkomailla ja joiden kotimaahan paluusta on alle 15 päivää. 

 

Siemens on suositellut työntekijöitään välttämään kaikkea matkustamista ja harkitsemaan tarkoin kokouksia ja tapaamisia. Siemens edellyttää, että asiakkaat tekevät kaiken voitavansa estääkseen Siemensin henkilöstön altistumisen koronavirukselle.

 

Koronavirustilanne saattaa vaikuttaa Siemensin tuotteiden toimitusaikoihin.  Siemens tiedottaa asiakkaita tarvittaessa toimituksiin liittyvistä muutoksista. 

 

Varautuminen koronaepidemian pahenemiseen 

Siemens Osakeyhtiön työturvallisuusorganisaatio seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä ja päivittää ohjeistuksia muuttuneen tilanteen mukaisesti. 

 

Asiakkaita tiedotetaan mahdollisista muutoksista toiminnassa. 

 

***

 

PREPARING FOR CORONAVIRUS

 

Securing employee safety in all circumstances is an integral part of Siemens Code of Conduct.  Health and safety have always been the priority and under no conditions these principles are neglected. Siemens Code of Conduct includes also taking care of other people. No one inside or outside the company shall be exposed to any health or safety risks. These principles are of special importance now, when Coronavirus is spreading in the accelerating speed around the world.

 

Restricting traveling  

Travel in own country should be avoided as much as possible, travelling abroad for Siemens employees is not allowed. Due to the increasing Coronavirus infection risk all travel abroad is subject to thorough risk analysis and management approval. This means we do not guarantee foreign consultants presence in local projects during Coronavirus epidemic.  

 

Due to the risk of infection all employees, that have traveled abroad are to work from home 14 days after returning to home country. This applies to all employees, customers, partners and subcontractors, even those without symptoms, without exceptions. During this time it is not allowed to enter Siemens’ premises or customer premises. Furthermore, this applies to both business and private travel. 

 

Restricting meetings and visits 

Siemens does not accept visitors from abroad at its premises and projects. In special cases exceptions are granted by the management case by case. Agreed meetings are to be postponed or arranged online.

 

Execution of customer projects  

Siemens will execute all customer projects as agreed. Nearly every specialist has already trained back-up in case project personnel should fall ill. It is likely that a foreign consultant participation in projects are not realized as planned due to infection risk, travel restrictions or falling ill. 

 

Employees that have traveled abroad will not participate in customer projects until there are 15 days in between from returning home and working.  

 

Siemens has recommended all employees to avoid all travel and consider thoroughly meetings and visits. Siemens expects customers are also doing everything they can to prevent exposing Siemens employees to Coronavirus.  

 

Worldwide situation with Coronavirus might have effect on product delivery times. Siemens will inform customers regarding changes in delivery times in case needed.

 

Preparing for worsening of Coronavirus epidemic 

Siemens Osakeyhtiö has health- and safety organization constantly following development and will update guidelines according to changed situations.    

 

Customers will be informed on any possible changes in operations.