Suostumus omiin kiinnostuksenkohteisiini perustuvien markkinointiviestien vastaanottamiseen

Suostumuksen kohde

Haluan vastaanottaa omiin kiinnostuksenkohteisiini perustuvia markkinointiviestejä sähköpostitse Siemensin tuotteista ja Siemens AG:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä "Siemens") palveluista.

 

Sen lisäksi, että voin mahdollisesti suoraan ilmaista kiinnostukseni tiettyjä Siemensin tuotteita ja palveluita kohtaan (esim. verkkolomakkeella), Siemens ottaa selville kiinnostuksenkohteitani tallentamalla tietoja Siemensin verkkosivustolla käynneistäni evästeiden avulla. Tiedot voivat sisältää katsottuja artikkeleja, ladattuja asiakirjoja ja käyttöpäivämääriä ja -kellonaikoja ("Käyttötiedot"). Tiedot tallennetaan henkilökohtaiseen käyttäjäprofiiliin. Profiiliini lisätään myös tieto siitä, avaanko Siemensiltä saamani markkinointisähköpostit ja milloin se tapahtuu. Siemens saa tämän tiedon sähköpostiin upotettujen pienten kuvien avulla (web beacon eli jäljite).

 

Lisäksi seuraavat Siemensin verkkosivustolla suoraan antamani tai, mikäli sovellettavissa, Siemensin asiakkuudenhallintajärjestelmiin tallennetut tiedot lisätään profiiliini:

  • Yhteystiedot (esim. nimi, tehtävänimike, yritys, tehtävä/rooli, maa, puhelinnumero)
  • Tietoja yrityksestä, jossa työskentelen (esim. osoite, toimiala ja muut julkisesti saatavilla olevat tiedot) 

 

Siemens käyttää edellisessä kappaleessa mainittuja tietoja ("Tiedot") sellaisten markkinointisisältöjen (esim. uutiskirjeiden, tapahtuma- ja messukutsujen jne.) lähettämiseen, jotka koskevat minua kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Lisäksi Siemensin myyntihenkilöstö käyttää tietoja tarjousten tekemiseen minulle ja tukeakseen minua/yritystäni parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Tietosi poistetaan Siemens AG:n automaattisesta markkinointijärjestelmästä, mikäli niitä ei enää tarvita markkinointitarkoituksiin tai mikäli perut suostumuksesi.

Tietojen siirtäminen

Siemens AG voi siirtää Tietojani edellä mainittuihin tarkoituksiin tytäryhtiöilleen, jotka on lueteltu uusimmassa vuosikertomuksessa osoitteessa http://www.siemens.com/investor/en/

Siemensin automaattisen markkinointijärjestelmäpalvelun toimittajalla on myös tekninen pääsyoikeus Tietoihin. 

Peruminen ja lisätietoja

Minulla on oikeus perua tämä suostumus milloin tahansa niin, että peruutus koskee vain peruutuksen jälkeistä aikaa, napsauttamalla vastaanottamissani sähköpostiviesteissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@siemens.com.  

Peruutuksen jälkeen en enää vastaanota Siemensiltä tähän suostumukseen perustuvia markkinointisisältöjä. Sen lisäksi, että minulla on mahdollisuus perua suostumukseni milloin tahansa, voin teknisesti estää käyttötietojeni käsittelyn poistamalla seuraavan evästeen käyttämistäni selaimista:  

  • ELQSTATUS

Napsauttamalla tästä voin vaihtoehtoisesti sijoittaa estoevästeen, joka estää käyttötietojeni käsittelyn jatkossa, ellen anna uutta suostumusta.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä on luettavissa Siemens AG:n verkkosivustojen tietosuojakuvauksesta.