Kohti yhä parempia akkuja

Autamme akkukennojen valmistajia ja koneenrakentajia akkujen tuotannossa ja kierrätyksessä Digital Enterprisen avulla

Siemensin Digital Enterprise auttaa akkuvalmistajia ja koneenrakentajia akkujen tuotannosta aina kierrätykseen saakka

Akkujen nopeasti kasvanut kysyntä johtuu suurelta osin sähköisen liikenteen nopeasta lisääntymisestä. Kysyntään vastaamiseksi akkuvalmistajat – ja enenevässä määrin myös autojen valmistajat – pyrkivät luomaan nopeasti uusia tehtaita, jotka toimivat tehokkaasti ja kestävästi digitalisaatiota hyödyntäen. Alkuperäisten laitevalmistajien koneiden on täytettävä lukuisia vaatimuksia, jotta linjaintegraatio olisi sujuvaa. Tässä Siemens voi auttaa akkuteollisuuden Digital Enterprise -portfoliollaan aina tuotesuunnittelusta tuotannon ylösajoon ja kierrätykseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Juha Sutinen

Yhä parempia akkuja nopeasti

Litiumioniakkujen tuotannossa on useita kriittisiä vaiheita, jotka on saatava ratkaistua. Joustavammat, läpinäkyvämmät ja tehokkaammat prosessit kaikilla akkuteollisuuden tuotannon osa-alueilla auttavat, kun halutaan varmistaa tuotannon kestävä menestys ja lyhentää markkinoilletuloaikaa.

Joustavampaa, tehokkaampaa ja kestävämpää akkuteollisuutta

Litiumioniakkujen tuotanto muuttuu, ja samaan aikaan muuttuvat myös akkujen valmistajat. Nykyään valmistuksessa tarvitaan joustavuutta niin tuotetyypeissä kuin teknologioissa. Laatuvaatimukset kasvavat, mutta samalla akkujen hinnan odotetaan laskevan.

 

Odotuksiin vastaaminen edellyttää muun muassa raaka-aineiden kulutuksen vähentämistä ja energiaoptimoitua tuotantoa. Kasvavaan kysyntään vastaamiseksi uusia tehtaita ja tuotantolaajennuksia on otettava käyttöön aiempaa nopeammin, jotta massatuotanto voidaan aloittaa vakailla, toistettavissa olevilla prosesseilla. Litiumioniakkujen kierrätyksestä on tulossa yhä tärkeämpi vaihe akkujen elinkaaressa kestävän kehityksen takaamiseksi.

Kysymykset ja vastaukset

Näin vastaamme akkuteollisuuden haasteisiin

Kattavan Digital Enterprise -valikoimansa ansiosta Siemens pystyy tukemaan akkuteollisuuden yrityksiä jokaisessa vaiheessa aina akkujen valmistuksesta kierrätykseen. Kokosimme vastaukset kriittisimpiin haasteisiin.

Entistä nopeampi tuotannon käynnistäminen

Yksi tärkeä elementti on standardointi. Automaatiojärjestelmä ja koneiden rajapinnat voidaan standardoida, mikä nopeuttaa tuotannon käynnistämistä. Standardointi tekee linjojen integroinnista helpompaa ja nopeampaa, mikä parantaa suorituskykyä, käytettävyyttä ja laatua.

Nopeampi markkinoilletuloaika digitaalisen kaksosen avulla

Ennen kuin konetta on edes rakennettu, sen suorituskykyä voidaan simuloida, testata ja validoida virtuaalisesti digitaalisen kaksosen avulla jo suunnitteluvaiheessa. Sama koskee PLC-koodia ja sovelluksia. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa. Digitaalista kaksosta voidaan käyttää virtuaaliseen käyttöönottoon ja sen avulla voidaan järjestää virtuaalisia koulutuksia, kuten käyttö- ja kunnossapitokurssit virtuaalisella käyttöliittymällä.

Tuemme ekosysteemiyhteistyötä

Globaalina toimijana Siemens tarjoaa asiakkailleen pääsyn laajaan kumppanisekosysteemin. Meillä on asiantuntijoita ja osaamista kaikilla tärkeillä maantieteellisillä alueilla, ja voimme tarjota tukea paikan päällä. Digital Enterprise -portfoliomme mahdollistaa globaalien tiimien tiiviin yhteistyön ja takaa ongelmattoman projektin toteutuksen.

Valmet Automotive

Akkuteollisuudella maailmankartalle

Suomeen on muodostunut vahva akkuliiketoiminnan osaamiskeskus Valmet Automotiven myötä. Pitkä yhteistyö Siemensin kanssa mahdollistaa tehtaiden sujuvan toiminnan ja kehittämisen Uudessakaupungissa ja Salossa.

Digitalisaatio on mahdollisuus myös akkuteollisuudessa

Digitalisaatio ja automaatio ovat avainasemassa parempien akkujen tuottamisessa

Digital Enterprise -portfoliolla ja Totally Integrated Automationilla (TIA) Siemens tukee akkuvalmistajia, koneenrakentajia ja autovalmistajia yhä parempien akkujen valmistamisessa. Se tapahtuu hyödyntämällä dataa, automatisoimalla prosesseja sekä integroimalla kaikki sidosryhmät osaksi toimivaa kokonaisuutta. Kannattava akkuteollisuus vaatii lisää joustavuutta, nopeutta, laatua ja vastuullisia toimintatapoja.

Nopeita ja varmoja päätöksiä Digital Enterprisen avulla

Digitalisaatio ja automaatio ovat avainasemassa litiumioniakkujen kehityksessä ja tuotannossa. Teollisen esineiden internetin (IIoT) tuottama valtava määrä dataa on kerättävä ymmärrettävää muotoon, jotta sen avulla voidaan tehdä nopeita ja varmoja päätöksiä. IIoT-ratkaisut tukevat akkukennojen tuotannon simuloinnissa ja suunnittelussa, uusien tuotantolaitosten optimoinnissa ennen niiden rakentamista ja ennen kaikkea raaka-aineiden hyödyntämiseen niin, ettei jätettä tai hukkaa muodostu. 

Digital Enterprise -portfolio mahdollistaa datan täysimääräisen hyödyntämisen yhdistämällä todellisen maailman ja digitaalisen ympäristön. Digitaalisen kaksosen avulla on mahdollista integroida tuotteen tai jopa koko tuotantolaitoksen elinkaari ja suorituskykytiedot. Näin voidaan varmistaa tuotannon optimaalinen käyttö ja varmistaa lopputuotteiden paras mahdollinen laatutaso.

 

Monipuolisten simulaatioiden ja data-analytiikan tehokas yhdistelmä täysin virtuaalisessa ympäristössä tuottaa uusia oivalluksia. Päätösten tekemiseen tulee varmuutta tutkimalla "mitä jos" -skenaarioita ja ennustamalla tulevaa suorituskykyä digitaalisen kaksosen avulla. Digital Enterprise -portfolion avulla yrityksesi ja asiakkaasi voivat myös työskennellä yhdessä ja hyödyntää jatkuvasti saatavilla olevia tietoja.

Johdonmukaista ja kaikenkattavaa integrointia: Totally Integrated Automation (TIA)

Digitalisaation ohella automaatio on valtava mahdollisuus, jota akkuteollisuus voi hyödyntää olemassa olevien haasteiden ratkaisemisessa. Totally Integrated Automation (TIA) -portfolio tarjoaa maksimaalisen integraation ja johdonmukaisen tietojen tallentamisen, maailmanlaajuiset standardit ja standardoidut rajapinnat – aina kenttätasolta yrityksen johtotasolle ja saapuvista materiaaleista lähteviin tuotteisiin.

 

TIA:n avulla voidaan helposti integroida eri koneenvalmistajien tuotantosoluja yrityksesi tuotantolinjoihin. TIA Portal -suunnittelukehyksen ja TIA-komponenttien ansiosta OEM-valmistajat voivat toimittaa nopeasti innovatiivisia konekonsepteja akkutuotantoon. Jotta datasta saadaan kaikki irti, tuotantoon voidaan integroida myös Edge ja pilvipalvelu TIA:n avulla.

Katso webinaarisarja ja opi, kuinka Digital Enterprise -valikoima voi hyödyttää akkujen tuotantoa ja kierrätystä
Webinaarisarja

Akkujen tuotanto ja kierrätys

Kolmiosainen webinaarisarjamme akkujen tuotannosta ja kierrätyksestä on saatavilla tallenteena! Ota selvää, kuinka kattava automaatio- ja digitalisointivalikoimamme tukee akkuvalmistajia tuotantoprosessien optimoinnissa.

Katso nyt [EN]

Erityiset akkuteollisuuden ratkaisut

Parempia akkuja kattavalla lähestymistavalla

Akkutuotannon ja markkinoilletuloajan nopeuttamiseen voidaan vaikuttaa tuotantoprosessien eri vaiheissa. Laadukkaiden akkujen tuottaminen vaatii lukuisten haasteiden ratkaisemista.

Ratkaisut koko akkuteollisuuden arvoketjuun

Kattavan digitaalista kaksosta hyödyntävän Digital Enterprise -ratkaisunsa ansiosta Siemens on ihanteellinen kumppani tukemaan akkuteollisuuden yrityksiä koko arvoketjussa.

Simulointi ja optimointi digitaalisessa ympäristössä

Siemensiltä saat ratkaisut ja tukea uuden akun kehittämisestä tuotantolaitosten suunnitteluun. Kattava digitaalinen kaksonen mahdollistaa kaikkien prosessien ja komponenttien simuloinnin, testauksen ja optimoinnin täysin virtuaalisessa ympäristössä. Mahdolliset ongelmat ja viat voidaan tunnistaa ja korjata ennen akun varsinaista valmistusta, ja todellisten prototyyppien määrää voidaan vähentää merkittävästi. 

 

Johdonmukainen data on perusta eri toimintojen, kuten tutkimuksen, kehityksen ja koneenrakennuksen, rinnakkaiselle työskentelylle. Jaetun tiedon ansiosta koneenrakentajat voivat simuloida ja validoida koneidensa määrittelyt ennen kuin koneet toimitetaan eteenpäin. Tämä virtuaalinen käyttöönotto vähentää riskejä ja lyhentää merkittävästi varsinaista käyttöönottoaikaa.

Saumaton tuotanto todellisessa maailmassa

Kun kaikki komponentit simuloidaan ja validoidaan digitaalisessa maailmassa, tuotanto todellisessa maailmassa toimii alusta saakka sujuvasti. Totally Integrated Automation (TIA) -konsepti varmistaa kaikkien elementtien saumattoman ja harmonisen vuorovaikutuksen. Standardoituja tietorajapintoja käytetään koneiden väliseen viestintään sekä tuotannon tietojen tallentamiseen ja arviointiin käytettäväksi ylemmän tason järjestelmissä.

 

Siemens tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja, jotka täyttävät akkuteollisuuden kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi, mukaan lukien nopeat prismaattiset käämisovellukset. Battery Toolbox sisältää standardoituja ja esivalmistettuja sovelluksia, jotka on helppo mukauttaa erityisvaatimuksiin.

Tuotannon ja tuotteiden suorituskyvyn optimointi datan avulla

Nykypäivän akkujen käytöstä ja niihin liittyvästä tuotannon suorituskyvystä on saatavilla valtavasti dataa. Kattava digitaalinen kaksonen integroi ja analysoi nämä suorituskykytiedot parantaakseen kaikkia digitaalisia malleja jatkuvasti. Se tarjoaa myös syvällistä tietoa päätöksenteon tueksi todellisessa maailmassa.

 

Tämän tiedon hyödyntäminen akkujen tuotannossa auttaa yrityksiä parantamaan tehokkaasti tuotteitaan ja tuotantojärjestelmiään. Ne voivat jopa luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia perustuen tarkkoihin näkemyksiin, jotka on saatu muodostettua kootun ja analysoidun datan avulla.

Ota yhteyttä