Optimoi paikallisen energiantuotannon ja -kulutuksen tehokkuus 

Saavuta ympäristö- ja liiketoimintatavoitteesi energia- ja optimointipalvelujemme avulla.

Autamme saavuttamaan energia- ja ympäristötavoitteet

Siemensin energia- ja optimointipalvelut tuovat kiinteistöjenhallintaan syvällistä teknistä osaamista energiantuotannosta, -jakelusta ja -hallinnasta.

Uusi white paper: Sähköverkon interaktiiviset kiinteistöt

Tässä white paperissa on määritelty uudentyyppiset kiinteistöt – niin sanotut sähköverkon interaktiiviset kiinteistöt, jotka pystyvät toimimaan aktiivisesti siinä rajapinnassa, jossa sähköverkko kohtaa sähkönkulutuksen. Siemens on määritellyt tulevaisuuden vision siitä, miten kaupalliset kiinteistöt sekä koulutuksen, teollisuuden ja terveydenhuollon kiinteistöt ovat aktiivisessa roolissa vähähiilisen energiajärjestelmän toteuttamisessa. 

Grid edge – uusia mahdollisuuksia energiantuotannon ja -kulutuksen rajapinnassa

Energiantuotannon ja -kulutuksen rajapinta eli grid edge toimii liittymänä älykkään verkon ja energian kuluttajien välillä. Uusiutuvien energianlähteiden, energian varastoinnin sekä energianhallinnan ja tehokkuuden merkittävä tekninen kehitys tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia optimoida toimintaa. Teollisuus, infrastruktuuri, kampukset, kauppakeskukset ja liikerakennukset voivat vähentää energiankulutustaan, tuottaa omaa energiaansa, osallistua energiamarkkinoille ja optimoida liiketoiminnan suorituskykyä.

Virtuaalivoimalaitos on kiinteistöille helppo ympäristöteko

Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun kautta liike- ja teollisuuskiinteistöt voivat edistää Suomen hiilineutraalia tulevaisuutta ja hyötyä uudesta ansaintamallista. Samalla kiinteistöjen ulottuville tulee muitakin nykyaikaisia mahdollisuuksia: energiatehokkuuden kasvattaminen, tietoon perustuva kiinteistöjohtaminen, älykäs tehonhallinta, kiinteistöautomaatio, varautuminen sähköautojen lataamiseen ja verkottuminen osaksi älykästä yhteiskuntaa.

Projektin elinkaari

Konsultointi- ja toteutusosaamista, joka kattaa projektin koko laajuuden ja elinkaaren

Jokainen projekti on ainutlaatuinen, ja sen laajuus perustuu asiakkaan tarpeisiin. Siemensillä on vuosikymmenen kokemus ja syvällinen osaaminen energiantuotannon ja omaisuuden suorituskyvyn hallinnoimisessa ja optimoimisessa. Palvelumme kattaa jokaisen vaiheen alustavasta arvioinnista toteutetun ratkaisun hallintaan ja ylläpitoon. Teknistä toteutusta tukevat räätälöidyt liiketoiminta- ja toimitusmallit, joiden avulla projekti voidaan käynnistää nopeasti optimaalisella laajuudella – jopa ilman alkuinvestointeja.

Arviointi ja projektin läpinäkyvyys

Tutkimme perusteellisesti nykytilanteen energianhankinnan ja -kulutuksen sekä omaisuuden suorituskyvyn suhteen, ja määrittelemme erityisvaatimukset. Tässä tarkastuksessa vahvistamme jo asettamasi tavoitteet ja havaitsemme parantamismahdollisuudet. Tavoitteista ja olosuhteista riippuen parannustoimenpiteet ja työn laajuus määritellään yhteisessä prosessissa.

Sopivan konseptin määrittely

Konsepti- ja suunnitteluvaiheessa arvioimme energianhankinnan, tehostamistoimien ja omaisuuden suorituskyvyn eri vaihtoehtoja. Lisäksi tutkitaan mahdollisia liiketoimintamalleja. Suunnittelu tehdään yrityksesi dataan perustuen ja siinä hyödynnetään simulaatio- ja suunnittelutyökalujamme. Kattavan konsepti- ja toteutettavuustutkimuksen avulla määritellemme ja hiomme tilanteeseen parhaiten sopivan ratkaisun.

Tekninen suunnittelu ja projektin valmistelu 

Tekninen suunnitteluprosessimme selventää projektin investointikustannukset ja vahvistaa yksityiskohtaisen suunnitelman projektin hyväksynnästä, toteutuksesta ja aikataulusta. Vaihe sisältää teknisen ja mekaanisen suunnittelun, sähkösuunnittelun sekä hankintamäärittelyn. Lisäksi vahvistetaan omaisuuden hoito- ja kunnossapitomenetelmät ja määritellään liiketoimintamallin mukainen yleinen käyttö- ja ylläpitosuunnitelma. 
 
Vaiheen lopussa annettava tarjous sisältää kustannukset ja aikataulun sekä määrittelee ratkaisun suorituskyvyn, ja luo näin turvaa suunnittelulle. Lisäksi voidaan laatia räätälöity rahoitusehdotus.

Projektin toteutus 

Räätälöity avaimet käteen -ratkaisu toteutetaan sovitussa aikataulussa ja sovituilla kustannuksilla aiemmin tehtyjen teknisten määrittelyjen mukaisesti ja parhaiten tilanteeseen soveltuvilla tuotteilla ja komponenteilla. Kaikki suorituskykymittaukset toteutetaan määritellyllä tavalla. Asianmukaisten terveys- turvallisuus-, laatu- ja ympäristönäkökulmien ja -vaatimusten noudattaminen varmistetaan osana Siemensin projektinhallintaprosessia. 

 

Perusteelliset tehdas- ja työmaatestit, koulutukset ja kattava dokumentointi turvaavat ratkaisujen välittömän toimintakyvyn ja takaavat tulokset projektinluovutuksen jälkeen.

Tiedolla johdetut palvelut, elinkaarenhallintapalvelut


Projektin elinkaarenhallintapalvelut ja tiedolla johtamisen voi luovuttaa Siemensin palveluiden toteutettavaksi. Palvelut varmistavat projektin lopputuloksen toteutumisen ja elinkaaren hallinnan, missä ehkäistään riskit ja varmistetaan nopea reagointi odottamattomiin tapahtumiin. Useat erilaiset digitaaliset palvelut voidaan toteuttaa etäyhteyksien ja konesalipalveluidemme kautta, jossa asiantuntijat varmistavat lopputuloksen:  

  • Toiminnan varmistaminen – yhteys pilvipalveluun, datan ja suoritusmittareiden visualisointi (esim. tuotettu ja kulutettu energia, järjestelmien toimintavarmuus, tietoturva)
  • Tavoitteiden saavuttaminen – tavoitteisiin kytketty kokonaistilanteen tarkastelu, mukaan lukien automaattiset analytiikkaseurannat ja asiantuntijatyö
  • Kehitys & optimointi – jatkuva kehitys- ja optimointimahdollisuuksien tarkastelu (esim. toimintasuunnitelman päivittäminen, järjestelmälaajennukset ja -parannukset, toimenpide- ja kehitysehdotukset)

 

Sukella syvälle

Hyödynnä energia- ja optimointipalveluiden koko potentiaali

Katso videot, joilla asiantuntijamme kertovat, kuinka Siemensin energia- ja optimointipalvelut voivat tehostaa liiketoimintaa.

Siemens nopeuttaa hiilestä irtautumista Coca-Colan tuotantolaitoksessa Ruotsissa

Coca-Cola European Partnersin (CCEP) tuotantolaitos Jordbrossa Tukholman eteläpuolella on saavuttanut merkittäviä energiansäästöjä. 70 000 neliömetrin kokoinen tuotantolaitos on alentanut energiankulutusta 13 prosenttia alle vuodessa Siemensin Smart Infrastructure -liiketoimintayksikön kanssa toteutetun suuren energiatehokkuusprojektin ansiosta. Projektin lisäetuina ovat myös parempi ilmanlaatu ja vähentyneet meluhaitat.

Tuotteet ja ratkaisut

Miten voimme auttaa?

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai palautetta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Autamme sinua mielellämme!