Bioenergian tuotanto

View on a plant section with a few large tanks within a plant of the sugar industry. In front of one tank a man in working clothes is standing and checking the setting.

Ympäristöystävällistä energiaa biomassasta

Biomassasta tuotetulla energialla on monta etua, sillä se on edullinen uusiutuvan energian lähde. Sen sivutuotteiden hävittäminen on edullisempaa, energiankulutus alhaisempi ja hiilijalanjälki pienempi. Biomassan poltossa syntyvää vetyä voidaan käyttää ympäristöystävällisen sähkön ja lämmön tuotantoon.

Ota yhteyttä

Ilmari Veijola

Tuotantoprosessit

Uusiutuvan energian kustannustehokas tuotanto

Bioenergialaitoksen kustannustehokas operointi vaatii tuotantoprosessien taitavaa ohjausta. Laajan uusiutuvien polttoaineiden ja energian tuotannon kokemuksemme avulla autamme saavuttamaan tavoitteesi tehokkaasti.

Biovoimalaitokset

Monissa maissa valtio rahoittaa biomassaan perustuvaa sähkön- ja lämmöntuotantoa, sillä kestävä energiantuotanto on tehokas tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Laajan digitalisaation, automaation ja sähköistyksen ratkaisuvalikoimamme avulla autamme ottamaan käyttöön kustannustehokkaimmat vaihtoehdot energian tuotantoon, esim. kaasumoottorit, kaasuturbiinit, ja generaattorit. Toimimme yhteistyökumppaninasi bioenergian tuotantolaitoksissa, yhteistuotantolaitoksissa, paikallisissa tai tehtaan tuotantolaitoksissa ja biolämpölaitoksissa.

Tuotteet ja ratkaisut

Kokonaisvaltaiset ratkaisut bioenergialaitoksille

Alhaisemmat kustannukset, parempi läpinäkyvyys ja tehokkuus: optimoi bioenergialaitoksesi automaatio, digitalisointi ja sähköistys tuotteidemme ja ratkaisuidemme avulla – se kannattaa.

Bioenergialaitoksen prosessit

Tutustu ratkaisuihimme kaikissa bioenergialaitoksen prosessivaiheissa.