Optimoi hieno- ja erikoiskemikaalien tuotanto digitalisaation avulla 

Digital Enterprise mahdollistaa joustavat ja läpinäkyvät prosessit

Optimaalinen laitoksen toiminta, läpinäkyvyys, räätälöidyt tuotteet, nopea tuotekehitys ja tuotannon aloittaminen – hieno- ja erikoiskemikaalien tuotanto panosprosesseilla vaatii erityistä joustavuutta. Digitalisoinnin avulla voit tehostaa tuottavuutta, lisää joustavuutta ja materiaalien ja datan hyödyntämistä. Se lyhentää valmistusaikaa ja käyttökatkoksia ja nopeuttaa uusien tuotteiden ja prosessien saamista markkinoille.

Ota yhteyttä

Ilmari Veijola

Panosprosessit

Joustava panosprosessi

Panosprosesseille soveltuvat, skaalautuvat ratkaisumme mahdollistavat joustavuuden, prosessien tehokkuuden ja tuotteen korkean laadun. Modulaariset automaatioratkaisumme voidaan räätälöidä tuotantomenetelmääsi ja laitokseesi sopivaksi – tuotantosi toimii tehokkaasti myös muuttuvassa markkinatilanteessa.

Joustava prosessi. Tasainen laatu.

Panosprosessille tyypillistä on usein toistuva tuotteen tai reseptin vaihto. Jokainen tuote-erä on valmistettava laatuvaatimusten mukaisesti ja dokumentoitava tarkasti. Automaatioratkaisumme panosprosesseihin takaavat prosessin tarkan hallinnan ja joustavuuden lyhentäen samalla panoksen vaihtoon kuluvaa aikaa. Erien tuotantoprotokollat sekä varaston ja laatutietojen integrointi automaatiojärjestelmään mahdollistavat koko tuotantoketjun läpinäkyvyyden – jopa eri puolilla maailmaa sijaitsevien tehtaiden välillä. Tämä tarkoittaa erien täydellistä jäljitettävyyttä ja laadunvarmistusta, raaka-aineista lopputuotteiden täyttöön ja pakkaukseen saakka.

Erikoissovellus

Sekoitusreaktori

Tuote-erien täydellinen jäljitettävyys ja laadunvarmistus, raaka-aineista lopputuotteiden täyttöön ja pakkaukseen saakka – panosreaktoreille asetetaan samat vaatimukset kuin jatkuvatoimisille prosesseillekin. Erona on se, että erien tuotanto riippuu markkinatilanteesta ja vaatii siksi joustavia, skaalautuvia ratkaisuja ja modulaarisen automaatiojärjestelmän. Tuotantolaitoksen sydän on reaktori, jossa nestemäiset aineet reagoivat keskenään muodostaen halutun lopputuotteen. Reaktioprosessi vaatii jatkuvaa valvontaa.

Digitaalinen kaksonen modernisoitaville laitoksille

Digitaalisen kaksosen edut

Digitaalisen kaksosen avulla laitoksen kaikki informaatio saadaan yhdistettyä, jolloin modernisointi- ja kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan ajan tasalla olevan dokumentaation ja todellisen käyttötiedon perusteella. Integroidun työnkulun avulla digitaalinen kaksonen päivittyy koko laitoksen elinkaaren ajan – yhdistäen virtuaalisen ja todellisen tuotantoprosessin.

Aloita laitoksesi digitalisointi

Digital Enterprise prosessiteollisuudelle

Käyttökohteet

Läpinäkyvyys ja joustavuus

Prosessien älykäs operointi ja valvonta varmistavat joustavat prosessit ja lopputuotteen korkean laadun.
Tuotteet

Tuotteemme

Tarjoamme räätälöidyt ratkaisut hieno- ja erikoiskemikaalien kilpailukykyiseen ja joustavaan tuotantoon kattavasta tuotevalikoimastamme.

Palvelumme

Palvelumme kemianteollisuudelle

Laitosten suunnittelusta ja konseptoinnista muutostöihin, uusien prosessien kehittämisestä nykyisten optimointiin – maailmanlaajuisen asiantuntijaverkostomme ansiosta tuemme sinua missä haluat, milloin haluat, koko laitoksesi elinkaaren ajan.

Panosprosessin automaatio

Panosprosessin automaatio

SIMATIC BATCH -ohjelmisto tarjoaa tehokkaan ratkaisun joustavan tuotantoprosessin ja reseptien automatisointiin S88-standardin mukaisesti. Se mahdollistaa tasalaatuisten erien tuotannon ja datan läpinäkyvyyden.

MES/MOM

MES/MOM

Tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä laboratorioiden ratkaisut, kehittynyt suunnittelu ja aikataulutus, laadunvarmistus ja älykäs tuotanto sisältyvät tuotannon operatiivisiin ohjelmistoihimme (Manufacturing Operations Management, MOM/MES), jotka mahdollistavat älykkäämmän tuotannon ja tehokkaamman tuotantoprosessin.

Punnitus- ja panosteknologiat

Punnitus- ja panosteknologiat

Aineiden annostelun on oltava ehdottoman luotettavaa ja tarkkaa. Tarjoamme tähän yhdenmukaiset ratkaisukonseptit ja saumattoman integroinnin automaatiojärjestelmään. Käyttämällä standardisoituja SIMATIC-komponentteja, punnitusjärjestelmän mukauttaminen yksilöllisiin tarpeisiisi on helppoa.

Tunnistusjärjestelmät

Tunnistusjärjestelmät

Toimitamme yksilölliset, yhdenmukaiset tunnistus- ja paikannusjärjestelmät. Omaisuus voidaan jäljittää, kohteet tunnistaa ja työnkulku tai materiaalivirrat dokumentoida dynaamisen, ajantasaisen paikannustiedon avulla.

Teholähde

Teholähde

Teholähteen toimivuus on perusedellytys minkä tahansa laitoksen toiminnalle. Kemikaalien tuotantoprosessien ylläpito vaatii jatkuvan, tasalaatuisen tehonsyötön automaatiojärjestelmälle.