Hyödy digitalisaation tuomista eduista

Machine building and plant engineering

Koneiden digitaalinen kaksonen

Digitalisaatio ja uudet teknologiat, kuten digitaaliset kaksoset, mahdollistavat tuotannon tehokkuuden, laadun, nopeuden ja joustavuuden kehittämisen teollisuudessa ennennäkemättömällä tavalla. Digitalisaation myötä kone- ja laitevalmistajan on mahdollista tehostaa tuotesuunnitteluaan ja nopeuttaa tuotteiden markkinoille tuloaikaa simuloimalla koneensa ensin virtuaalisessa maailmassa eli luomalla siitä digitaalisen kaksosen. TIA Portal -ohjelmistoalusta, Product Lifecycle Management -ohjelmistot ja MindSphere-IoT-ekosysteemi mahdollistavat koneiden ja laitteiden tehokkaan suunnittelun, simuloinnin, käytön aikaisen tiedonkeruun ja elinkaarenhallinnan. Siemensin laajan ja laadukkaan ratkaisuvalikoiman ansiosta koneenrakentaja voi keskittyä tuotekehitykseen ja prosessien optimointiin.

Kiinnostuitko? Kysy lisää myyjältä

Pekka Pyhäluoto

Teollisuuden ratkaisut

Teollisuudelle suunnatut ratkaisut vastaavat komponettien ja koneiden rakentajien kasvaviin vaatimuksiin. Ratkaisumme käsittävät koko elinkaaren kehityksestä tuotantoon ja palveluihin. Asiantuntijamme auttavat sinua toteuttamaan digitaalisen yrityksen kaikki mahdollisuudet. Tarjoamamme sisältää tuotteita ja ratkaisuja sekä tulevaisuuden teknologioita, kuten robotiikka. Lue lisää eri teollisuuden ratkaisuista Siemensin kansainvälisiltä nettisivuilta alla olevien linkkien kautta. 

Toimialakohtaiset ratkaisut

Teollisuuden tuotantomäärä kasvaa yhä enemmän ja yhä useampien asiakkaiden yksilölliset vaatimukset tulee täyttää. Erilaisten markkinoiden vaihtelevista vaatimuksista johtuen sovitimme ratkaisuvalikoimamme nimenomaan kullekin markkinalle. Jokainen teollisuuden ala voi yhdistää komponentit ja koneen digitaaliset kaksoset ainutlaatuisella tavalla. Tällä tavoin voit toteuttaa yrityksen digitaalisen muutoksen koko arvoketjussa. Lue lisää eri toimialakohtaisista ratkaisuista Siemensin kansainvälisiltä nettisivuilta alla olevien linkkien kautta. 

Hyödynnä kaikki digitaalisaation mahdollisuudet

Koneenrakennuksen ja tehdaslaitoksen digitalisointi

Hyödynnä joustavasti ja tehokkaasti nykypäivän digitalisaation edut, jotta yhä useammat tuotteet saadaan nopeammin markkinoille. Tämä on jo mahdollista kaikenkokoisille yrityksille ja -markkinoille.

Digitaalinen kaksonen koneenrakennuksessa

Digitaalinen kaksonen tarkoittaa virtuaalimallia, joka vastaa osittain tai kokonaan todellista tuotetta, tuotantoprosessia tai molempia. Se on oleellinen osa Siemensin kehittämää Digital Enterprise -palvelukokonaisuutta, jonka avulla voidaan digitalisoida koko teollinen arvoketju aina tuotteen ja tuotannon suunnittelusta valmistukseen sekä lopputuotteeseen ja tuotantolaitokseen liittyviin elinkaaripalveluihin asti.

 

Digitaalinen kaksonen tarjoaa nopean tavan validoida muutoksia ja kehityskohteita kustannustehokkaasti ja hallituilla riskeillä. Virtuaalinen tuotantoympäristö mahdollistaa myös laitoksen käyttöhenkilökunnan kouluttamisen jo suunnitteluvaiheessa.

 

"Digitaalisen kaksosen avulla pyritään kehittämään tehtaan tuotannon nopeutta, tehokkuutta, laatua sekä joustavuutta − turvallisuutta unohtamatta. Todellisuutta vastaavan virtuaalimallin avulla uuden laitteen tai prosessin suunnittelu ja käyttöönotto helpottuvat ja nopeutuvat huomattavasti. Lisäksi muutoksien vaatimaa seisakkiaikaa voidaan lyhentää tehtaalla, mikä lisää arvokasta tuotantoaikaa. Siemensin pitkä kokemus teollisuuden tuotantoprosesseista sekä siihen liittyvästä sähköistyksestä, automaatiosta ja digitalisaatiosta mahdollistaa integraation todellisuuden ja virtuaaliympäristön välillä", Siemensin teollisuuden palvelumyyntijohtaja Ilmari Veijola kertoo.

Kokonaisvaltainen lähestyminen

Digital Enterprise Suite mahdollistaa valmistavan teollisuuden liiketoimintaprosessien integroinnin ja digitalisoinnin. Sen voi aloittaa missä tahansa arvoketjun vaiheessa tuotesuunnittelusta tuotannon suunnitteluun, tuotantotekniikkaan, tuotannon toteuttamiseen ja palveluihin sekä laajentaa digitalisointiprosessia askel askeleelta. Sama koskee koneenrakennusta: koneen suunnittelusta tuotantoon, käyttöönottoon, koneen käyttöön ja palveluihin.

 

MindSpheren, Siemensin pilvipohjaisen avoimen IoT-käyttöjärjestelmän avulla valmistajat voivat analysoida tuotantolaitoksiaan ja tuotteitaan todellisessa ympäristössä. Parhaassa tapauksessa digitaaliset suunnittelutyökalut integroituvat tuotantolaitoksen todelliseen ohjaukseen, jolloin tuotannon skenaarioita voidaan ensin testata, validoida ja myöhemmin viedä tuotantoon saman ohjausratkaisun kautta. Lisäksi teollisen IoT:n avulla kerätty ja analysoitu data voidaan kytkeä takaisin digitaaliseen kaksoseen. IoT-datan ja koneoppimisen yhdistäminen digitaaliseen kaksoseen parantaa entisestään analyysien ja skenaarioiden tarkkuutta, sillä oppivat järjestelmät kehittyvät datan perusteella jatkuvasti.

 

Koneenrakentajat voivat analysoida koneen suorituskykyä koneen jatkuvan optimoinnin mahdollistamiseksi, mikä mahdollistaa jopa uusien konekonseptien syntymisen.

Asiakastarinat

Innovaatiot liiketoimintasi avuksi

Tulevaisuuden tuotanto on mahdollista jo nyt. Katso, miten asiakkaamme ovat hyötyneet yhteistyöstä kanssamme.