Luotettava ja tehokas vesihuolto

Digital Enterprise -tuoteportfolio antaa parhaat vesihuollon ratkaisut juoma- ja jäteveden käsittelyyn

Vesi on maapallomme arvokkain luonnonvara. Siksi vedenkäsittelyn tehokkuus ja laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu kuitenkin koko ajan puhtaan veden tuotannon kallistuessa monilla alueilla. Käsittelyprosesseilta vaaditaan samalla luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Laitosten ja prosessien johdonmukainen digitalisointi auttaa vesi- ja jätevesilaitoksia vastaamaan näihin haasteisiin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä myyjään

Juha Sutinen

Digitaaliset vesihuollon ratkaisut

Digitalisoi vedenkäsittelysi

Siemensin Digital Enterprise on kattava valikoima ohjelmisto- ja automaatioratkaisuja, jotka auttavat vesihuollon yrityksiä hyödyntämään digitalisaation parhaat palat. Kaikki saatavilla oleva tieto käsitellään datamallissa, mikä mahdollistaa järjestelmien täyden potentiaalin hyödyntämisen. Tuloksena on digitaalinen kaksonen – tarkka, aina ajan tasalla oleva virtuaalinen malli laitoksesta.

Edut uusille ja saneerattaville laitoksille

Älykäs tietojen keruu eri lähteistä, kuten antureista, virtausmittareista ja säätiedoista mahdollistavat veden tehokkaamman ja siten kestävämmän käytön teollisuudessa, maataloudessa ja kunnallisissa laitoksissa. Edellytyksenä on järjestelmien suunnittelun, käyttöönoton ja käytön, huollon ja prosessien optimoinnin verkottaminen, mikä yhdistää todellisen maailman virtuaaliseen.

 

Laadukkaampi ja kattavampi data lyhentää projektin läpimenoaikaa käytännössä. Samalla simulaation ja mallinnuksen tarjoamat mahdollisuudet vähentävät ennakoimattomia rakennusaikaisia kustannuksia ja laitoksen käyttökuluja.

Saavuta tavoitteet nopeammin ja tehokkaammin

Kun suunnitellaan uusia laitoksia, suunnitteluvaiheita voidaan toteuttaa rinnakkain yhdistämällä tehdas- ja automaatiosuunnittelun tiedot. Tämä lyhentää projektin kestoa ja parantaa suunnittelun laatua.

 

Kun suunnittelu, rakentaminen ja laitoksen käyttö on integroitu, käytön aikana kerättyä tietoa voidaan hyödyntää suunnittelu- ja rakennusvaiheissa ja täydentää aina uusimmilla tiedoilla. Suunnittelutietojen automaattinen päivittäminen laitoksen käytön aikana antaa mahdollisuuden huomioida laitoksen ja järjestelmien todellisen tilanteen huollossa tai modernisoinnissa ja toteuttaa projektit tehokkaammin.

Järjestelmällinen päivitys

Alkuperäisten digitaalisten suunnitelmien puuttuminen tai epätäydellisyys ovat usein ongelmana vanhoilla laitoksilla. Siksi digitalisaatio hyödyttää saneerattavia laitoksia. Oikeiden työkalujen avulla myös suuret ja epätäydelliset tietomäärät voidaan koota yhtenäiseksi tietokannaksi ja varmentaa. Lisäksi 2D- ja 3D-tietojen yhdistäminen mahdollistaa laitosten digitalisoinnin ja yhdistämisen tietokantaan tuotuihin suunnittelutietoihin.

 

Näin tiedot voidaan varmentaa ja laitoksesta laatia ajantasainen digitaalinen malli.

Standardisointi vesihuollossa

Standardisointi tehostaa digitaalista työnkulkua

Modulaarinen, valikoiduista komponenteista koostuva järjestelmä ja useat esimerkkiratkaisut tyypillisille laitoksille ja prosesseille mahdollistavat tehokkuuden, tuottavuuden ja käytettävyyden parantamisen ja luotettavan toiminnan. Ne takaavat vahvan perustan järjestelmälliselle digitalisoinnille.

Tuki suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja käyttöön

Siemens Water Portal sisältää laajan, vapaasti käytettävän esimerkkiratkaisujen ja -konfiguraatioiden kirjaston, suunnittelustandardeja ja työkaluja vesilaitosten automaation, instrumentoinnin, sähkökäyttöjen ja sähkölaitteiden valintaan sekä ohjeita tietosuojaan ja tiedonsiirtoon liittyen.

Asiantuntija-apua vesihuollon suunnitteluun ja rakentamiseen

Tarjoamme asiantuntevaa tukea suunnittelutoimistoille, järjestelmäintegraattoreille ja rakennusurakoitsijoille vesilaitosten ja prosessien, pumppausasemien ja suolanpoistolaitosten suunnitteluun ja rakentamiseen. Esimerkkiratkaisumme auttavat loppuasiakkaita vähentämään kustannuksia ja riskejä koko laitoksensa elinkaaren ajan.

Tutustu Water Portaliin

Stadardoidut näyttökomponentit prosessiautomaatiojärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön

Standardoitu automaatiojärjestelmän suunnittelu kannattaa. Se vähentää suunnittelun, rakentamisen, käyttöönoton, ylläpidon, huollon ja jopa tulevien saneerausten kustannuksia ja riskitekijöitä. Se mahdollistaa laitosten sujuva toiminnan ja valvonnan.

Integroitu suunnittelusta käyttöön

Vesilaitosten näyttökomponentit ovat täysin ilmaisia, järjestelmäintegraattoreille, urakoitsijoille ja käyttäjille räätälöityjä malleja. Ne sisältävät funktiot avoimelle ja takaisinkytketylle säädölle, helpolle käytölle ja diagnostiikalle – myös hajautetuille ja ulkoisille valvomoille. Tarvittavat automaatiojärjestelmät, sähkökäytöt ja tiedonsiirto, sisältäen kaukokäytön, on huomioitu.

 

Näyttökomponentit ovat osa integroitua suunnittelua ja sisältävät myös simuloinnin, testauksen ja käyttöönoton. Standardoitujen näyttökomponenttien käyttäminen varmistaa standardoidun tietokannan digitalisaatiota varten.

Käyttökohteet

Sovelluskohtaisesti räätälöidyt ratkaisut

Juoma- ja jätevedenkäsittelylle sekä suolanpoistolle asetetut vaatimukset vaihtelevat laajasti. Sen vuoksi Siemens tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka varmistavat maksimaalisen tehokkuuden ja huomioivat vesihuollon kestävän kehityksen.

Kestävä juomaveden tuotanto

Siemensin suunnitteluun, urakointiin, käyttöön ja huoltoon tarjoamat älykkäät ratkaisut ja palvelut varmistavat juomaveden luotettavan ja kestävän tuotannon ympäri maailmaa. Valikoimamme kattaa prosessien ohjauksen, automaation ja käyttöteknologian sekä teholähteet vesilaitoksille ja verkostoon.

Luotettavaa ja tehokasta jätevedenkäsittelyä

Siemens tarjoaa räätälöidyt ohjelmistot ja järjestelmät, kattavat palvelut sekä syvällisen asiantuntemuksen, oli kyseessä uuden jätevesilaitoksen rakentaminen tai vanhan modernisointi. Palvelumme varmistavat luotettavan jäteveden pumppauksen myös rankkasateen aikana sekä energiatehokkaan, ympäristöystävällisen ja selkeän jätevesilaitoksen operoinnin.

Katsaus valikoimaamme

Kattava tuotevalikoima vesihuollolle

Digitalisaatio, automaatio ja sähköistys muodostavat perustan tehokkaille, luotettaville ja kestäville vedenkäsittelyn prosesseille. Räätälöidyt tuotteemme, järjestelmämme ja ratkaisumme tekevät vesihuollosta ympäristöystävällisempää.

Täydellisesti yhteensopivat komponentit

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt ratkaisut juoma- ja jäteveden käsittelyyn mahdollistavat turvallisen vedensaannin ja tärkeimmän luonnonvaramme vastuullisen käytön nyt ja tulevaisuudessa. Siemensin laajan tuotevalikoiman komponentit sopivat saumattomasti yhteen räätälöityjen ratkaisujen kanssa. Ratkaisuissa yhdistyy uusin teknologia ja vuosikymmenien kokemus vesihuollon eri osa-alueilta.

Laitoksen suunnittelu ja ylläpito

Moninkertaista optimointipotentiaali digitaalisen kaksosen avulla

Juoma- tai jätevesilaitoksen digitaalinen kaksonen yhdistää kaiken olennaisen tiedon ja liiketoimintaprosessit – laitoksen suunnittelusta ja rakentamisesta sen käyttöönottoon, ylläpitoon ja huoltoon.

Prosessin ohjaus

Prosessin ohjaus takaa turvallisen ja luotettavan laitoksen toiminnan

Prosessiautomaatioon erikoistuneena toimittajana Siemens tarjoaa DCS ja SCADA -järjestelmät – kaksi erilaista, modulaarista, joustavasti skaalautuvaa lähestymistapaa – jotka kattavat tärkeät teollisuuden vaatimukset, kuten helppo käyttö ja diagnostiikka sekä kriittisten infrastruktuurien turvallisuus.

 

SCADA järjestelmät

TIA-portaaliin ja WinCC:een perustuvat SIMATIC SCADA järjestelmät skaalautuvat pienistä, itsenäisistä järjestelmistä laajoihin tehdasvalvomoihin ja hajautettuihin valvomoihin saakka. Järjestelmä mahdollistaa räätälöityjen elementtien tuomisen avoimeen kirjastoon. WinCC:n avoin arkkitehtuuri tarjoaa alustan asiakaskohtaisten järjestelmien kehittämiselle. Innovatiivinen SIMATIC WinCC Unified -visualisointijärjestelmä mahdollistaa Edge- tai pilviympäristön hyödyntämisen uusimman web-teknologian ansiosta.

 

Siemens DCS

Hajautetut ohjausjärjestelmät - SIMATIC PCS 7 ja web-pohjainen PCS neo – sisältävät valmiit, sovelluskohtaiset standardikirjastot. PCS 7 skaalautuu pienemmistä käyttökohteista, joissa on paljon automaatiota aina suuriin kokonaisuuksiin. Järjestelmä tarjoaa johdonmukaisen suunnittelun alusta loppuun ja sisältää matala- ja keskijännitekojeistojen integroinnin.

Automaatiolaitteet

Automaatiota kuten haluat

Tarvitset sitten suorituskykyiset, skaalautuvat DCS-säätimet monimutkaisille laitoksille, modulaariset automaatiojärjestelmät tai hajautetut I/O:t – Siemensin automaatiojärjestelmät mahdollistavat sovelluskohtaisten, skaalautuvien, käyttövarmojen ratkaisujen kehittämisen. Optiona saatavissa turvatoiminnoilla.

Prosessi-instrumentointi ja analysaattorit

Jatkuva prosessien ja laadun hallinta

Siemensin prosessi-instrumenttien tuotevalikoima yhdistettynä HACH nesteanalysaattoreihin tarjoaa ratkaisun kaikkiin veden- ja jätevedenkäsittelyn tarpeisiin – tehokkaasta prosessinohjauksesta veden laadun varmistamiseen.

Käyttöratkaisut

Tehokas ja turvallinen ohjaus

Siemensin laaja käyttöteknologian ja ohjauslaitteiden valikoiman saumaton yhteensopivuus vakuuttaa - taajuusmuuttajista ja sähkömoottoreista modulaarisiin moottorinohjausjärjestelmiin ja suojalaitteisiin. Valikoimamme täyttää veden- ja jätevedenkäsittelyn vaatimukset ja varmistaa laitoksen taloudellisen toiminnan.

Tiedonsiirto

Joustava, tehokas ja turvallinen tiedonsiirto

Kaikkien järjestelmäkomponenttien verkottaminen kansainvälisten standardien mukaisesti muodostaa perustan vesi- tai jätevesilaitoksen turvalliselle ja luotettavalle toiminnalle. Siemensiltä saat myös laajan alueen kattavat kaukokäyttöratkaisut, jotka luovat otolliset olosuhteet laitoksen toimintojen digitalisoinnille.

Energiatehokkuus

Energian kulutuksen ja kustannusten jatkuva valvonta

Vesi- ja jätevesilaitokset ovat suurimpia julkisen sektorin energiankuluttajia. Siemensin ratkaisut energiankulutuksen hallintaan varmistavat tärkeimpien kulutuskohteiden läpinäkyvyyden. Tämä takaa säästökohteiden nopean ja tehokkaan tunnistamisen, käyttökustannusten alentamisen ja säännösten noudattamisen. Verkkosuunnittelun ja mitoituksen työkalut mahdollistavat energiansäästöratkaisujen onnistuneen käyttöönoton.

Digitaalista vedenkäsittelyä

Yhdistä kaikki käyttötieto älykkäästi

Erityisesti vesi- ja jätevesilaitoksille kehitettyjen sovellusten avulla laitoksen käyttöhenkilökunta voi optimoida laitoksen energiatehokkuuden, välttää vesihävikkiä, parantaa vesistöjen laatua ja suorittaa ennakoivaa huoltoa.

Kyberturvallisuus

Maksimaalista turvallisuutta

Kriittinen infrastruktuuri, kuten juomaveden tuotanto ja jakelu on suojattava luotettavasti kyberhyökkäyksiltä. Siemensin laaja ja käytännöllinen turvallisuuskonsepti luo perustan vesilaitosten turvalliselle käytölle käyttämällä IEC 62442 -sertifioituja tuotteita, järjestelmiä ja prosesseja. Käyttämämme standardi on teollisuusautomaation johtava turvallisuusstandardi.

Teollisuuspalvelut

Kattavat elinkaaripalvelut

Digitaalisuus asettaa valtavia haasteita juoma- ja jätevesilaitoksille. Kokeneena teollisuuspartnerina Siemens tarjoaa räätälöidyt ratkaisut ja konsultointipalvelut digitalisaation kaupallisen ja teknologisen potentiaalin hyödyntämiseen – sisältäen laitoksen operoinnin, etänä tapahtuvan huollon ja diagnostiikan, räätälöidyt ohjelmistot Siemens DCS ja SCADA -järjestelmiin, virtualisointiratkaisut sekä laitoksen ja järjestelmien turvallisuuteen liittyvät ratkaisut.

Innovaatiot

Valmiina vesihuollon tulevaisuuteen

Vesihuoltoala muuttuu radikaalisti, sillä uudet maailmanlaajuiset haasteet vaativat järjestelmällistä lähestymistapaa ja nopeita ratkaisuja. Siemensin uusimmat innovaatiot tarjoavat vaikuttavia, teknologisesti kehittyneitä ratkaisuja kriittisiin ongelmiin.
Vesihuollon asiakastarinat

Räätälöidyt ratkaisut maksimoivat tehokkuuden ja käyttövarmuuden

Lue, miten Siemensin tehokkaat ja innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat jouhevan, luotettavan ja ekologisesti kestävän vesihuollon maailmanlaajuisesti.
Tutustu muihin kansainvälisiin asiakastarinoihimme

Asiakastarinat

Yhteydenotto

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää ratkaisuistamme? Jätä yhteystietosi lomakkeen kautta ja asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä!