Tulevaisuuden infrastruktuurin rahoittaminen

Tärkeitä kaupunkiteknologioita mahdollistamassa. Liikkuvuuden ja energiatehokkuuden parantaminen ovat kaupunkien kehittämisen ytimessä. Siemens yhdistää insinööritaidon rahoitusosaamiseen ja mahdollistaa näin välttämättömän infrastruktuurin kehittämisen.

Pysy ajan tasalla, seuraa Twitter-tiliä @Siemens_SFS

Seuraa uusimpia kehitysaskeleita ja katso, miten Siemensin rahoitusratkaisut auttavat kaupunkeja vastaamaan kaupungistumisen, kestävän kehityksen ja digitalisaation haasteisiin.

Maailmanlaajuinen haaste

Infrastruktuurirahoituksen tarve

Tarvetta maailmanlaajuiselle infrastruktuurin kehittämiselle on, mutta toteutuakseen se tarvitsee rahoitusta – ja hankkeita rajoittaa usein nimenomaan budjetti.

Jatkuva kaupungistuminen, nopea väestönkasvu ja ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät älykkäämmän, kestävämmän ja luotettavamman infrastruktuurin tarvetta.

 

Rahoituksella on tärkeä rooli infrastruktuurin kehittämisessä kaikkialla maailmassa, erityisesti rajallisen julkisen tai kaupallisen rahoituksen aikoina. Kun kyse on infrastruktuurin parannuksista tai uusien teknologioiden käyttöönotosta, moni päätöksentekijä ja omistaja ei ole tietoinen rahoitusmahdollisuuksista, jotka vähentävät riskejä ja aloituskustannuksia tai tekevät monimutkaisista hankkeista luottokelpoisia.

 

Ymmärrämme infrastruktuuriteknologioiden taustalla olevat monimutkaiset rahoituspäätökset – siksi olemmekin yhdistäneet teknologisen tietämyksen ja innovatiivisen rahoitusosaamisen.

Discover how financing can shape
our urban future

Liikenteen rahoitus

Rahoitusta kaupunkien liikenneratkaisuille

Vuonna 2050 maailman väestöstä 66 prosenttia asuu kaupungeissa. Tärkeissä liike-elämän keskuksissa työmatkaliikenteen odotetaan kasvavan yli 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Joukkoliikenteen kapasiteettia ja energiatehokkuutta on kehitettävä edelleen. Maailman kaupungeilla on edessään 11 biljoonan dollarin rahoitustarve pelkästään liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä, eivätkä julkiset varat riitä tähän. Avuksi tulee liikenteeseen erikoistunut rahoitus.

Huomattavan suuret hankkeet, kuten Lontoon Thameslink-raideverkon päivitys, vaativat suuria ja monimutkaisia sijoitus- ja rahoitusrakenneratkaisuja, joihin sisältyy käyttö-, teknologia- ja vastapuoliriskejä. Rahoittamalla 1,8 miljardilla eurolla pääomaa ja velkaa sekä järjestämällä riskejä neuvonantajana Siemens toimittaa Thameslink-verkolle 1 140 uutta vaunua eli yhteensä yli 15 500 matkustajapaikkaa. Samalla säästetään energiaa 50 prosenttia.

 

Raideliikenteen tulevaisuus on ihmisten ja resurssien yhdistämisessä aivan uudella tavalla. Kun kehitetään raideliikennettä ja autetaan kaupunkeja pääsemään niiden taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, avainasemassa on yksityinen rahoitus. Sen avulla hallitaan jättihankkeiden riskejä ja teknologian elinkaaria, erityisesti digitaalisissa ratkaisuissa.

Talotekniikan rahoitus

Rahoitusta talotekniikan tehostamiseen

Käyttämästämme energiasta 40 prosenttia kuluu kiinteistöissä, joten niiden energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää. Pelkästään Euroopassa kuluu vuosittain 270 miljardia euroa turhiin rakennusten energiakustannuksiin. Moni kuitenkin pelkää kiinteistöjen älyteknologian aloituskustannuksia.

Insinööri- ja rahoitusratkaisut yhdistämällä kiinteistöistä saadaan huomattavia energiansäästömahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä on Siemensin energiatehokkuustyö kiinteistöteknologiassa yli kymmenessä maassa: yhdistelmä konsultointi- ja saneerauspalveluita ja mukautettua rahoitusta. Tällä lähestymistavalla asiakkaiden ei tarvitse tehdä lainkaan alkusijoitusta – maksuerät hoidetaan energiakustannusten säästöistä.

 

Siemens on saneerannut yli 5 200 rakennusta ympäri maailman. Siemensin kiinteistöteknologiat ovat säästäneet rahaa miljardi euroa ja vähentäneet hiilidioksidipäästöjä yli kymmenen miljoonaa tonnia.

Energianhallinnan rahoitus

Rahoitusta globaaliin energiamuutokseen

Tulevaisuuden energianhallinnan on ratkaistava kestävyyden, käytettävyyden, älykkään liitettävyyden ja monessa tapauksessa rahoituksellisten esteiden monimutkaiset ongelmat.

Energiankulutus kasvaa kaikkialla maailmassa ja sähköverkot laajenevat niin koon kuin saavuttavuudenkin puolesta. Riskialttiina aikoina energiajärjestelmien tulee olla kestäviä, ja hajautettujen energiajärjestelmien kasvava osuus vaikuttaa energian saatavuuteen. Samaan aikaan digitalisaatiolla selätetään energianhallinnan uudet haasteet, kuten teknologiasukupolvien hajanaisuus, tuotantokapasiteetin lisääminen ja päivitysten tarve.

 

Monet innovatiiviset teknologiat vaativat kuitenkin tuntuvia sijoituksia, joiden takaisinmaksuajat voivat olla pitkiä. Tämä vähentää niiden houkuttelevuutta sijoittajien silmissä. Rahoitusratkaisut, jotka ymmärtävät julkisia palveluita, ovat ratkaisevassa asemassa, kun tulevaisuuden älykästä energianhallintaa rakennetaan.

Älykaupunkien kehitys

Älykästä rahoitusta älykkäille kaupungeille

Kaupunki-infrastruktuurin tulevaisuus perustuu digitalisaation integrointiin. Teknologinen yhteistyö ja riskien jakaminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat avainasemassa älykkäämpien kaupunkien toteuttamisessa.

Kaupunkien muutosta kohti älykästä yhteiskuntaa rakennetaan monilla yhtäaikaisilla infrastruktuurihankkeilla. Koska julkisen sektorin budjetit ovat usein rajalliset, uusia rahoitusmuotoja täytyy hakea yksityiseltä sektorilta.

 

Maailmanlaajuinen ”SmartStart”-tutkimus sisältää arvioita rahoituksesta, jota 40 prosenttia kaupungeista voisi saada pienemmille sijoituksilleen yksityisen sektorin pääomarahoituksesta. Nämä sijoitukset voivat olla mitä tahansa ajoneuvoreititys- ja pysäköintijärjestelmistä sähköajoneuvoihin ja energiaa säästävään katuvalaistukseen. Alla olevasta linkistä saat lisätietoja helposta SmartStart-rahoituksesta 13 eri maassa.

 

Suuremmissa hankkeissa Siemens voi toimia operaattorina, konsulttina ja rahoittajana. Voimme kehittää riskinhallintaratkaisuja tulevaisuuden teknologioihin – ja vähentää siis riskeihin liittyviä kustannuksia ja houkutella lisäsijoituksia.

Referenssit

Esimerkkejä rahoitusratkaisuistamme

Yhteydenotot

Miten voimme auttaa?