Älykäs sairaala – kiinteistö edistää paranemista

Sairaaloiden älykäs talotekniikka hyödyntää dataa eri järjestelmistä ja luo ympäristön, joka edistää potilaan paranemista.

White paper: tulevaisuuden sairaalat

Miten kasvavat potilasmäärät hoidetaan niukoilla resursseilla laadukkaasti ja tehokkaasti? Tulevaisuuden sairaalan haasteita selvitettiin OYS 2030 -uudistamisohjelman asiantuntijoilta.

Uusia haasteita matkalla kohti uutta normaalia

Terveydenhuoltopalveluiden kysyntä kasvaa. Potilaat vaativat koko ajan enemmän hoidolta ja palveluilta. Lisäksi sääntelystä on tulossa entistä monimutkaisempaa.

Erityisesti näinä aikoina terveydenhuoltopalveluiden kysyntä on kasvussa. Potilailla on yhä suuremmat odotukset terveydenhoidon turvallisuuden, hoidon ja palvelujen suhteen. Lisäksi sääntelystä on tulossa entistä monimutkaisempaa.

 

Etenemme kohti uutta normaalia, ja meillä on ratkaistavana niin terveydenhuollon nykyiset kuin tulevat haasteet. Trendit kasvattavat jatkuvasti kustannuksia, joita kuitenkin voidaan alentaa uudistamalla toimintaa älykkäästi. 

 

Sairaaloiden on menestyttävä myös uuden normaalin aikakaudella, ja digitalisaatio on onnistumisen avain. Se mullistaa sairaalat niin inhimillisestä, taloudellisesta kuin toiminnallisesta näkökulmasta. Älykkäissä sairaaloissa infektioiden riski on pienempi ja turvallisuus ja ilmanlaatu ovat parempia. Samaan aikaan paranevat myös potilastyytyväisyys, henkilökunnan toimintaedellytykset ja energiatehokkuus.

 

Mahdollisimman suuri tuottavuus, potilastyytyväisyys ja joustavuus ovat edellytyksiä tehokkaalle ja kestävästi toteutetulle hoitotyölle. Siemensin älykkäiden ratkaisujen avulla sairaalat pystyvät hallitsemaan digitaalisen murroksen keräämällä, analysoimalla ja hyödyntämällä dataa. Älykkäässä sairaalassa potilaat saavat tulevaisuuden hoitoa jo nyt.

Täydelliset olosuhteet nopeaan toipumiseen ja tehokkaaseen työhön

Kaikissa sairaalan tiloissa on omat erityisvaatimukset. Erikoissovellukset vaativat omanlaisensa olosuhteet leikkaussaleissa, eristyshuoneissa ja laboratorioissa. Älykkäät ratkaisumme auttavat potilaita toipumaan nopeammin ja henkilöstöä työskentelemään tehokkaammin – viihtyisässä ympäristössä.

Kilpailuedun luominen: älykkyydestä ratkaisu sairaaloiden kasvaviin vaatimuksiin

Sairaalat kohtaavat jatkuvasti lukuisia samanaikaisia haasteita. Paineet työvoiman ja kustannusten vähentämiseen, henkilökunnan tehokkuuden kasvattamiseen, tilankäytön tehostamiseen sekä muuttuvien säännösten noudattamiseen ovat arkipäivää – ja haasteet on ratkaistava vaarantamatta potilaan hoitoa ja hoitokokemusta. Älykäs sairaala pystyy kohtaamaan haasteet sekä potilaan paranemista että henkilökunnan työskentelysuhteita tukevilla ratkaisuilla.

Älykäs sairaala – huomio terveydenhuollon tarpeissa

Jokainen älykkään sairaalan ratkaisu on räätälöity sen rakennuksen tarpeisiin, johon se on suunniteltu. Älykkäässä sairaalassa keskiössä ovat tehokkuus, potilastyytyväisyys, laatu ja vaatimuksenmukaisuus. Sairaalan älykkyys tuo lisäarvoa huomioimalla järjestelmällisesti terveydenhuollon tarpeet. Älykkäät sairaalaratkaisut keskittyvät kustannusten ja energiatehokkuuden optimointiin, potilastulosten parantamiseen, henkilöstön tuottavuuden lisäämiseen, muuttuvien säännösten noudattamiseen ja sairaalan laajennusten mahdollistamiseen. Kokonaisvaltainen lähestymistapa tekee älykkäistä sairaalaratkaisuista terveydenhoitoalan nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisijan.

Potilastyytyväisyys: tyytyväiset potilaat – paremmat tulokset

Sairaalaan joutuminen tarkoittaa potilaalle aina myös oman hallinnan menettämistä. Potilaat viettävät suuren osan ajasta sairaalasängyssä, eikä heillä juuri ole yhteyksiä ulkomaailmaan, kuten perheeseen ja ystäviin. Langaton verkko ja huoneen olosuhteiden hallitseminen ovat oleellisia asioita potilastyytyväisyydelle.

Desigo-huoneautomaatio antaa potilaille mahdollisuuden säätää huoneen lämpötilan, ilmastoinnin ja muut olosuhteet sopivaksi. Käytössä on helpot sovellukset, jotka toimivat älypuhelimessa tai tabletissa. Myös nykyaikainen valaistusteknologia tukee paranemista: sirkadiaanirytmiin perustuva valaistus noudattaa potilaan luonnollista vuorokausirytmiä, mikä lisää hyvinvointia ja nopeuttaa paranemista. Navigointisovellus helpottaa vierailijoiden ja potilaiden liikkumista isoissa sairaaloissa.

 

Lisäksi kattavat, sairaalakohtaiset turvallisuussovellukset suojaavat potilaita fyysisesti ja sähköisesti – täydelliset olosuhteet tarkoittavat myös turvallisuutta.

Tuottavuuden parantaminen sairaaloissa

Sairaalatyö on vaativaa niin fyysisesti kuin henkisesti. Kasvavat vaatimukset ja kustannussäästöt vaikuttavat sairaalahenkilöstön päivittäiseen työhön. Siksi on erityisen tärkeää kasvattaa tehokkuutta, yksinkertaistaa prosesseja sekä tukea henkilöstön päivittäistä hyvinvointia ja turvallisuutta. Kadonneet tai varastetut tarvikkeet aiheuttavat sairaaloille huomattavat vuosittaiset kustannukset. Jos laitteiden käyttöastetta ei seurata riittävästi, niistä ei välttämättä saada koko hyötyä irti.

Reaaliaikaiset paikannuspalvelut alentavat kustannuksia vähentämällä hävikkiä ja varkauksia sekä pitämällä laitteet tehokkaassa käytössä. Henkilöstö näkee laitteiden sijainnin ja saatavuuden joka hetki yhdellä silmäyksellä, mikä lisää tuottavutta ja mahdollistaa enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

 

Hyvä työympäristö auttaa hoitohenkilöstöä keskittymään työhön ja lähestymään potilaita myönteisellä asenteella. Henkilöstö odottaa, että sitä suojataan infektioilta sekä myös hyökkääviltä potilailta tai vierailijoilta. Räätälöidyt turvallisuus- ja terveysratkaisut yhdistettynä edistykselliseen kiinteistöautomaatioon mahdollistavat viihtyisän ja turvallisen työympäristön. Se on välttämätön edellytys tyytyväisille potilaille ja työntekijöille, jotka viihtyvät työpaikassaan pitkään. 

Joustavuutta ja läpinäkyvyyttä kustannustehokkaaseen ja luotettavaan sairaalatoimintaan

Sairaalat ovat auki ympäri vuorokauden. Työvoiman ja energian tarve on suuri. Monilla osastoilla on runsaasti energiaa kuluttavia laitteita ja prosesseja, mikä tekee sairaaloista toiseksi suurimman energiankuluttajan kaupallisella sektorilla. Säästöihin on mahdollisuuksia, mutta niitä ei koskaan voida toteuttaa potilaiden kustannuksella.

Luotettava sähkönsaanti voidaan varmistaa tehokkaan energianhallinnan avulla, mikä samalla vähentää energiakustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Energiankulutuksesta tulee läpinäkyvää. Asiantuntijatiimimme auttaa tunnistamaan sopivat kohteet kiinteistön kehittämiselle. Toteutamme ja rahoitamme toimenpiteet sekä takaamme energiansäästöt. Säästöjä voidaan seurata käyttäjäystävällisellä työkalulla mistä ja milloin tahansa. 

Sairaaloiden talotekniikan on oltava joustavaa, jotta se sopeutuu tulevaisuuden vaatimuksiin ja uusiin hoitomuotoihin. Siemensin ratkaisuilla uusia tilaratkaisuja voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti.

Sairaalatilojen tehokkuuden optimointi

Sairaaloiden on pystyttävä vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin, liittyivät ne sitten tarpeiden muutoksiin pitkällä aikavälillä tai yllättäviin ja kiireellisiin tilanteisiin. Tämän vuoksi on tärkeää tietää tarkalleen, miten tiloja tällä hetkellä käytetään.

IoT-pohjaiset sensorit visualisoivat tilojen käyttöhistoriaa ja antavat tärkeää tietoa huoneiden käyttötavoista, käyttämättömistä neliöistä ja ruuhkaisimmista ajoista odotushuoneissa sekä tuottavat tietoa ihmisten liikkumisesta tiloissa. Jos tiloja on tarpeen järjestellä uudelleen, Desigo-huoneautomaatio tarjoaa parhaan mahdollisten jouston tilojen muokkaamiseksi vastaamaan muuttuneita tarpeita.

Jos sairaalan tiloja on laajennettava, on rakennustietomallinnuksen (BIM) käyttöönotto mahdollisimman aikaisessa vaiheessa paras tapa saada mahdollisimman suuri läpinäkyvyys alusta alkaen ja koko rakennuksen elinkaaren ajan. Rakennuksen digitaalinen kaksonen antaa sairaalan johtajille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä luotettavan datan perusteella ja varmistaa siten optimaalisen käytön.

Terveydenhuollon ja sairaaloiden muuttuvat säännökset ja vaatimukset

Terveydenhuoltolaitosten ja sairaaloiden on täytettävä useita hallitusten ja viranomaisten asettamia säännöksiä. Vaikka sääntely on lähes jokaisessa maassa erilaista, älykäs sairaala mukautuu paikallisiin vaatimuksiin.

Älykäs sairaala tarjoaa läpinäkyvyyden toimitetuille palveluille ja kustannuksille sekä mahdollistaa rakennuksen suorituskyvyn optimoinnin liitettävyyden ja data-analytiikan ohjausnäkymien avulla. Tiedot huoneolosuhteista voidaan tallentaa määräysten mukaisiksi, ja lisäksi käyttäjäportaali antaa selkeät tiedot suorituskyvystä ja ylläpitotoimista. Tämä auttaa operaattoreita tekemään sairaalastaan kustannustehokkaamman, kestävämmän ja kilpailukykyisemmän.

Esimerkkejä älykkäistä sairaaloista ympäri maailmaa

Yhteydenotto

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää älykkäistä sairaaloista? Jätä yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta ja olemme sinuun pian yhteydessä!