Reaaliaikaiset paikannuspalvelut

Real-time location services (RTLS) – boost the smartness of your hospital

Tehosta sairaalasi älykkyyttä

Uusi normaali haastaa myös sairaalat. Älyn lisääminen auttaa sairaaloita hallitsemaan tulevaisuuden haasteita onnistuneesti. Koska sairaalat ovat monimutkaisia kiinteistöjä, ei potilaiden eikä vierailijoiden ole aina helppo löytää oikeaan paikkaan. Sairaanhoitajat käyttävät paljon aikaa laitteiden etsimiseen. Ajan säästäminen on helpoin tapa parantaa henkilöstön tehokkuutta ja potilaiden tyytyväisyyttä. Reaaliaikaiset paikannuspalvelut ovat yksi Siemensin ratkaisuista älykkäille sairaaloille, myös uuden normaalin haasteisiin. Palvelu auttaa henkilöstöä löytämään tarvittavat välineet nopeasti, vierailijoita valitsemaan nopeimman reitin päämääräänsä sekä hoitohenkilöstöä vapauttamaan arvokasta aikaansa potilaiden hoitoon.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu

Esimerkkejä

Lukuisia sovelluksia, jotka toimivat yhdellä alustalla

Reaaliaikaiset paikannuspalvelut tehostavat henkilöstön tuottavuutta ja parantavat potilaskokemusta. Siemensin avoin järjestelmä antaa myös kolmannen osapuolen sovelluksille mahdollisuuden käyttää järjestelmän sijaintitietoja. Seuraavat esimerkit antavat lisää tietoa yleisimmistä sovelluksista. Sovelluskohteita on paljon enemmänkin. Keskustelemme mielellämme tarpeistasi - ota yhteyttä!

Omaisuuden seuranta: Seuraa omaisuuttasi

Reaaliaikaiset paikannuspalvelut säästävät omaisuuden etsimiseltä ja kalliiden laitteiden menettämiseltä. Henkilöstön aikaa vapautuu hoitotyöhön. Sairaalan päätettävissä on, seurataanko kaikkia laitteita vai vain arvokkaimpia. Tilatunnisteet - kuten "puhdas" tai "varattu" - kertovat, voidaanko tilaa käyttää. Jos varastotilanne on poikkeava tai jos laite poistuu tietyltä alueelta, hälytys laukeaa. Siten kadonneiden tai varastettujen laitteiden määrä pienenee. Koska järjestelmä on avoin, omaisuutta voidaan seurata kustannustehokkaalla Bluetooth-tekniikalla.

Potilasvirta: odotusajat lyhenevät

Potilasvirran tehostaminen lisää sairaalan kapasiteettia ja parantaa samalla potilaan kokemusta. Sairaalakäynti alkaa jo kotona, kun potilas kirjautuu sisään verkossa. Sairaala-alueella potilas ohjataan oikealle pysäköintialueelle. Sairaalassa reaaliaikaiset paikannuspalvelut antavat henkilöstölle ja vierailijoille tietoa potilaan sijainnista ja näyttävät potilaiden odotusajan. Tietojen ansiosta sairaalat voivat tehostaa potilasvirtaa, lyhentää pitkiä odotusaikoja pienissä tiloissa ja lisätä tehokkuutta - parantaakseen kokonaisvaltaista potilastyytyväisyyttä. 

Reitin löytäminen: Oikeaan paikkaan nopeasti

Sairaalassa kulkeminen voi olla haastavaa sekä vierailijoille että potilaille. Uusilla työntekijöillä kestää oppia tuntemaan sairaalan reitit. Reitinhakuratkaisut vähentävät etsimiseen käytettyä aikaa ja stressiä niiltä, joille kiinteistö ei ole tuttu. Ne voivat myös tuoda merkittävän lisän sairaalan opasteisiin, koska navigointitiedot voidaan esittää eri kielillä. Reitinhakuratkaisu parantaa potilaiden ja vierailijoiden kokemusta, koska aikaa ei kulu turhaan etsimiseen. Eikä hoitohenkilöstön työ keskeydy neuvomiseen.

Hyödyt

Tehokkaampi ja tyytyväisempi henkilöstö

Hoitohenkilöstölle aikaa keskittyä olennaiseen: Potilaan hoitoon

Sairaanhoitajilta kuluu keskimäärin 72 minuuttia vuoroa kohti laitteiden etsimiseen ilman paikannusratkaisuja. Laitteiden keskimääräinen käyttöaste on alle 40 prosenttia.  Arvioiden mukaan 10 prosenttia omaisuudesta katoaa tai varastetaan. Järjestelmän käyttöönotolla on valtava vaikutus koko henkilöstön tehokkuuteen. Sairaanhoitajat voivat keskittyä potilaiden hoitamiseen tavaroiden etsimisen sijaan. Laitteita käytetään tehokkaammin ja kadonneen tai varastetun omaisuuden osuus vähenee merkittävästi. 


Järjestelmä merkitsee sairaaloille yhtä, avointa IoT -infrastruktuuria, joka voi toimia yhdessä minkä tahansa jo käytössä olevan ohjelmiston kanssa. Lisäksi se tarjoaa suuren määrän lisäominaisuuksia, kuten tilankäytön tai valaistuksen ohjauksen, jotka osaltaan auttavat vähentämään käyttökustannuksia. Lisätietoja älykkään IoT -infrastruktuurin ominaisuuksista löytyy Enlighted-verkkosivuilta 
 

Älykäs terveydenhuolto

White paper: Tulevaisuuden sairaala

Miten kasvavat potilasmäärät hoidetaan niukoilla resursseilla laadukkaasti ja tehokkaasti?

Tulevaisuuden sairaalan haasteita selvitettiin OYS 2030 -uudistamisohjelman asiantuntijoilta.

Lisää aiheesta ilmaisessa julkaisussa

Lataa white paper

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Etsitkö erityistä reaaliaikaista paikannusratkaisua sairaalasi älykkyyden parantamiseksi? Asiantuntijamme ovat valmiita neuvomaan sinua!