Turvallisuutta ja mukavuutta

Optimaalinen potilashuone paranemiseen ja hoitoon.
Älykäs terveydenhuolto

White paper: Tulevaisuuden sairaala

Miten kasvavat potilasmäärät hoidetaan niukoilla resursseilla laadukkaasti ja tehokkaasti?

Tulevaisuuden sairaalan haasteita selvitettiin OYS 2030 -uudistamisohjelman asiantuntijoilta.

Lisää aiheesta ilmaisessa julkaisussa

Lataa white paper

Haasteet

Huone optimaaliseen paranemiseen ja hoitoon

Potilashuoneiden erinomaisten olosuhteiden varmistaminen on haastavaa. Tarvitaan yhtenäinen ja kattava ratkaisu, joka vastaa monenlaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Potilashuone: Optimaalinen toipumisympäristö ja tehokas työpaikka

Potilashuoneessa on tarkoitus voida hyvin ja parantua nopeasti. Korkealaatuisen hoidon varmistamiseksi samassa huoneessa on oltava myös optimaaliset työolosuhteet hoitohenkilöstölle. Potilashuoneen on tarjottava paras mahdollinen suoja infektioilta sekä potilaille että henkilöstölle. Haasteena onkin toteuttaa täydellisesti toimiva potilashuone, joka vastaa erilaisiin tarpeisiin mutta jossa kustannukset ja energiankulutus on minimoitu.

 

Mukavuus ja toimivuus

Mukavuus ja yhteys ulkomaailmaan tukevat paranemista.

Tutkimukset osoittavat, että ympäristö edistää merkittävästi potilaan paranemista. Lämpötila, valaistus ja ilmanvaihto ovat tärkeitä tekijöitä. Desigo-huoneautomaatio tarjoaa integroidun ohjauksen optimaalisten olosuhteiden luomiseen.

Mukavuus ja yhteys

Uudet valaistustekniikat edistävät paranemista. Vuorokausirytmiä seuraava valaistus lisää mukavuutta ja voi nopeuttaa toipumista. Huoneasetusten helppo hallinta on yksi merkittävimmistä potilastyytyväisyyteen vaikuttavaista asioista. Desigo-huoneautomaation avulla potilaat voivat itse säätää esimerkiksi valaistusta, lämpötilaa, ilmanvaihtoa ja kaihtimia omalta tabletilta, älypuhelimelta tai HiMed-potilaspäätteeltä. Tuloksena ovat potilaan toiveita vastaavat olosuhteet. Tämä ratkaisu parantaa potilaan tyytyväisyyttä sekä säästää hoitohenkilöstön kallisarvoista aikaa.

Optimaaliset olosuhteet tehokkaaseen ja kätevään hoitoon

Viihtyisän toipumisympäristön lisäksi potilashuoneiden on tarjottava optimaaliset työolosuhteet sairaalahenkilöstölle. Valmiit asetukset tarjoavat oikeanlaisen valaistuksen lääketieteellisille toimenpiteille, mikä helpottaa henkilöstön työtä ja parantaa potilasturvallisuutta. Sairaalan henkilökunta voi mukauttaa lämpötilan yksittäisen potilaan tarpeisiin ohittamalla oletusasetukset. Desigo-huoneautomaation avulla työntekijät voivat myös luoda etukäteen vaihtoehtoisia olosuhteita ja valita niistä sopivimmat käyttöön myöhemmin.

Erinomaista hoitoa turvallisesti, joustavasti ja kestävästi

Potilaiden turvallisuus on yhtä tärkeää kuin heidän hyvinvointinsa. Koska sairaalat ovat auki ympäri vuorokauden, ne tarvitsevat kattavia ja räätälöityjä turvallisuusratkaisuja torjumaan erilaisia uhkia aggressiivisesta käyttäytymisestä ja potilaan putoamisesta, paloturvallisuuteen ja infektioiden estämiseen. Kaikki tarvittavat suojatoimenpiteet sisältyvät ratkaisuihimme.
 

Laadukkaat järjestelmät varmistavat joustavan ja luotettavan sairaalainfrastruktuurin. Tilankäyttötarpeet voivat muuttua henkilöstömäärän muuttuessa, työnkulkua kehitettäessä tai eri osastojen välistä yhteistyötä parannettaessa. Siksi on tärkeää, että sairaalainfrastruktuuri pystyy joustavasti ja kustannustehokkaasti mukautumaan muutoksiin. Desigo-huoneautomaatio tarjoaa joustavuutta ja kustannustehokkuutta. 
 

Potilashuoneiden on paitsi vastattava potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin myös mahdollistettava kustannusten optimointi. Erityisesti energiatehokkuudessa on parannettavaa, sillä sairaalat kuluttavat 2,5 kertaa enemmän energiaa kuin muut liikerakennukset.

 

Siemensin suorituskyky- ja neuvontapalvelut tekevät kiinteistödatasta läpinäkyvää, mikä mahdollistaa energiatehokkuuden, kestävän toiminnan ja järjestelmien maksimaalisen käytettävyyden – potilaiden olosuhteista tai henkilöstön tehokkuudesta tinkimättä.

Referenssit

Älykkäitä sairaaloita ympäri maailman