Toimisto

Työpaikan uusi todellisuus

Työkalut, teknologiat ja uudenlaiset roolit. Lataa raportti ja lue, miten yritykset aikovat toteuttaa pandemian jälkeistä joustavuutta työpaikoilla.

Joustava työskentely edistää liiketoiminnan tuottavuutta

Uudenlaiset olosuhteet ovat vakuuttaneet yritykset joustavampien työskentelytapojen hyödyistä. Tutkimuksen mukaan joustava tai hybridi työskentelymalli nähdään ratkaisuna, joka tasapainottaa yrityksen liiketoimintatavoitteita. Uudenlaisten työskentelytapojen myötä toimistokiinteistöissä harkitaan uudelleen tuottavuuteen, kestävään kehitykseen ja kustannusten optimointiin liittyviä seikkoja. Lue raportista lisää, miten yritykset aikovat toteuttaa uudenlaisia työskentelytapoja ja kehittää kiinteistöjä joustavuutta ja yhteistyötä tukeviksi työtiloiksi.

Työkalut, teknologia ja uudenlaiset roolit

Pandemia aiheutti työskentelytapoihin murroksen, jonka seurauksena yritykset ovat ottamassa tuoreen ja strategisemman lähestymistavan toimitiloihinsa ja toimintamalleihinsa. 

Joustavan työskentelyn mahdollistaminen nähdään yrityksissä elintärkeänä edellytyksenä liiketoiminnan tuottavuuden maksimoimiseksi.

Tukeakseen siirtymistä joustavampaan työskentelyyn useimmat organisaatiot investoivat yhä enemmän teknologiaratkaisuihin, kuten joustaviin ja osallistaviin työkaluihin tai tilankäyttöä hallinnoiviin teknologioihin.

Lataa opas ja lue lisää!

Tutustu yritysten näkemyksiin toimenpiteistä, joiden avulla hybridityöympäristöön siirrytään järjestäytyneellä tavalla.