White paper: Älykkäät sairaalat

Digitalisaatio on mahdollistanut potilaiden osallistumisen omaan hoitoonsa.  Miten kiinteistöteknologian innovaatiot parantavat potilaskokemusta vielä lisää?

Lataa White paper

Siemens on laatinut yhdessä Frost & Sullivanin kanssa raportin terveydenhuollon haasteista, kiinteistöteknologian innovaatioista kestävän tulevaisuuden mahdollistajina sekä digitaalisen murroksen vaikutuksesta potilaskokemukseen tulevaisuuden terveydenhuollossa.