White paper: Tulevaisuuden sairaala

Miten kasvavat potilasmäärät hoidetaan niukoilla resursseilla laadukkaasti ja tehokkaasti? Tulevaisuuden sairaalan haasteita selvitettiin OYS 2030 -uudistamisohjelman asiantuntijoilta. 

Lataa white paper

OYS 2030 -uudistamisohjelman visiona on rakentaa maailman älykkäin sairaala. Mukana olevia päättäjiä ja sairaalahenkilökuntaa haastateltiin terveydenhuollon ajankohtaisista haasteista. Tarkoituksena oli selvittää, voidaanko uusilla teknologioilla ja digitalisaatioratkaisuilla edistää tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa sekä potilaiden ja hoitohenkilöstön tyytyväisyyttä.

Haastateltavat edustivat sairaalan eri toimintoja kuten tekniikkaa, talousosastoa ja hoitohenkilökuntaa. Tutkimuksen Siemensille toteutti Funnel Oy. Vaikka selvitys perustuu yhteen hankkeeseen, silti samat haasteet ja ratkaisut ovat yhteisiä koko terveydenhuollolle. Toistaiseksi uusia mahdollisuuksia on hyödynnetty vasta vähän. Yksi syy siihen on se, että tietoa tarvitaan lisää. Lataa white paper alla olevan lomakkeen kautta.