Energia- ja ylläpito-tehokkuuden palvelut

Kiinteistön älykästä optimointia.
Energia- ja ylläpitotehokkuuden palvelut lyhyesti

Lue lisää (EN)

Ylläpidolla on väliä

Vaarantaako lähestymistapasi liiketoiminnan?

Vaativat laitteet ja järjestelmät ovat välttämättömiä kiinteistöille ja liiketoiminnalle. Niiden omistaminen on usein kallista, ja toimintahäiriöt voivat aiheuttaa todellisia riskejä. Miltä kuulostaisi ylläpito, joka ei aiheuta riskejä liiketoiminnalle? Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan:
Älykkäät ratkaisut

Digitalisaatio muuttaa ylläpitoa

Menestyvät yritykset hyödyntävät ylläpidossa nykyaikaista, dataan perustuvaa lähestymistapaa, joka varmistaa tulokset.

Kiinteistön lähes jokainen laite tai järjestelmä pystyy välittämään tarkkaa tietoa tilastaan. Kun tiedot analysoidaan oikeilla työkaluilla, voidaan ongelmat ennustaa etukäteen ja ratkaista jo ennen niiden ilmenemistä – tai ratkaista jo käsillä olevat ongelmat aikaisempaa nopeammin.

 

Siemensin nykyaikaiset, älykkäät kiinteistöratkaisut mullistavat kiinteistön optimoinnin, mikä edistää organisaation menestystä. Lähtökohtana on laaja-alainen osaamisemme, mikä tuo yhteen kolmenlaista, toisistaan erillään olevaa kiinteistödataa:

  • Ylläpitodata, joka tyypillisesti saadaan ylläpidon hallintajärjestelmästä.
  • Laitedata, joka sisältää tiedot asennetusta laitekannasta, sen vaatimista varaosista ja huoltoaikataulut.
  • Suorituskykydata ja käyttötapadata, kuten olosuhdetiedot, energiankulutus, CO2-päästöt ja tieto järjestelmien tai tilojen käyttöasteesta.
  • Lisäksi arvokasta tietoa saadaan mm. kiinteistön käyttäjien palautejärjestelmistä.

Eri datalähteet tuodaan yhteen ja arvioidaan tehokkailla pilvipohjaisilla algoritmeilla. Yhdistettynä syvälliseen kiinteistö- ja laiteosaamiseen sekä etäoperointimahdollisuuksiin Siemens tarjoaa analytiikkaa, joka auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.  

Hyödyt

Kilpailuetua luomassa

Kun kiinteistön laitteet ja järjestelmät toimivat kuten pitää, ne luovat ihanteelliset olosuhteet kiinteistön käyttäjille, mikä lisää vuokralaisten tyytyväisyyttä. Samanaikaisesti kiinteistö on vähemmän altis riskeille ja sen kustannusrakennetta voidaan optimoida.

Oikeita päätöksiä

Ylläpitopalveluiden sydämessä on kyky yhdistää oikeat datalähteet, analysoida dataa perusteellisesti ja valita sopivimmat toimenpiteet. Kun data käsitellään oikein, voidaan tehdä oikeita päätöksiä ja liiketoiminta hyötyy tuottavasta ympäristöstä, riskien vähenemisestä ja paremmasta kustannusrakenteesta.

Säilytä toimintaympäristö tuottavana

Huolehtimalla kiinteistöjen käyttäjien turvallisuudesta, mukavuudesta ja työympäristön häiriöttömyydestä, vuokralaiset ovat tuottavampia ja tekevät vähemmän valituksia. Hyvin toimiva kiinteistö kasvattaa kiinteistön arvoa ja voi helpottaa ylläpitotiimin resurssihaasteita.

Käyttökatkosten vähentäminen

Laitteiden ja järjestelmien tehokkuutta lisäävien palveluiden ansiosta mahdolliset ongelmat tunnistetaan ajoissa – jopa ennen niiden ilmenemistä. Tämä ehkäisee käyttökatkoksia. Tutkimukset osoittavat, että ennakoiva, dataan perustuva ylläpito vähentää käyttökatkoksia jopa 45 %. Kiinteistö toimii ilman häiriöitä.

Kustannusrakenteen kehittäminen

Kiinteistövastaavien tehtävänä on varmistaa kiinteistön sujuva toiminta ja budjetissa pysyminen. Laitteiden ja järjestelmien suorituskykypalvelut vähentävät budjettihaasteita pienentämällä energian kulutusta ja varautumalla ylläpitotarpeisiin suunnitellusti. Myös investointisuunnitelmien tarkkuus paranee, koska nykytilanne ja laitteiden todellinen kunto voidaan ottaa huomioon.

Digitaalinen tarjonta

Paras mahdollinen hyöty irti laitteista ja järjestelmistä

Siemensin asiantuntemus ja digitaaliset palvelut varmistavat, että ylläpidon toteuttaminen tuo kilpailuetua. Osaaminen, teknologiat ja palvelut ovat perusta datan hyödyntämiselle, joka kasvattaa kiinteistön tuottavuutta ja edistää liiketoimintatavoitteita.
Energia- ja ylläpitotehokkuuden palvelut lyhyesti

Lue lisää (EN)

Navigator

Siemensin pilvipohjainen palvelualusta energian ja ylläpidon hallintaan MindSphereä hyödyntämällä.

Navigator tarjoaa selkeyttä, jonka avulla kiinteistö muuttuu kannattavaksi omaisuudeksi.

Datan avulla tuottavampi kiinteistö

Pilvipohjainen Navigator-alusta tarjoaa kattavasti palveluja energian ja ylläpidon tehokkuuden ja käytettävyyden hallintaan. Alustaan kootaan eri lähteistä kiinteistön dataa suorituskyvystä sekä terveyteen ja ylläpitoon vaikuttavista käytännöistä. Datan keskittäminen mahdollistaa oikeat päätökset sekä merkittävät taloudelliset hyödyt liiketoimintaan.

Hiljattain julkaistun, Verdantix-konsulttiyhtiön tuottaman riippumattoman tutkimusraportin mukaan Siemensiä pidetään ensisijaisena vaihtoehtona ohjelmistoille ja palveluille, joilla optimoidaan energiankäyttöä, ylläpitoa ja kiinteistön toimintaa.

Navigator ja MindSphere – rajattomasti mahdollisuuksia yhdessä

Navigatorin tuottama kiinteistödata ja analytiikka tarjoavat vielä enemmän mahdollisuuksia yhdessä MindSpheren kanssa. MindSphere on Siemensin avoin, IoT-ratkaisu, joka yhdistää tuotteet, laitokset, järjestelmät ja koneet monipuolisen datan ja edistyksellisen analytiikan tuottamiseksi.  Lisäämällä siihen suorituskyky-, laite- ja järjestelmä- sekä ylläpitodataa Navigatorista, voidaan kehittää uusia sovelluksia myös kaikkein vaikeimpien ja harvinaisimpien ongelmien ratkaisemiseksi.

Lue lisää MindSpherestä (EN)
Ottamalla yhteyttä saat lisätietoja energia- ja ylläpitotehokkuuden palveluista.

Ota yhteyttä

Energia- ja ylläpitotehokkuuden palvelut käytännössä

Asiakkaiden todellisia tuloksia