Puijon sairaalan täydelliset tilat

Pitkittynyttä flunssaa tutkitaan verikokeilla, kuluneen lonkan tilalle vaihdetaan uusi ja päivystyksessä kipsataan kiipeilyleikeissä murtunut ranne. Sairaalan olosuhteiden täytyy olla kunnossa parhaan hoitotuloksen takaamiseksi. Siksi Siemens huolehtii Puijon sairaalan laboratorioiden, leikkaussalien ja päivystyksen rakennusautomaation uudelleensaneerauksesta. Kuva Kaarisairaalasta: KYS/KariMattiAntero Puustinen 

Optimaaliset olosuhteet Desigo-kiinteistönhallintajärjestelmällä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vs. kiinteistöjohtajan Pekka Turusen mukaan toimiva rakennusautomaatiojärjestelmä on edellytys sairaalan toiminnalle ja tuo parhaimmillaan lisäarvoa.
Siemensiltä saimme nykyaikaisen järjestelmän, jolla on mahdollista luoda optimaaliset olosuhteet.
Pekka Turunen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vs. kiinteistöjohtaja

Paremmat olosuhteet energiatehokkaassa sairaalassa

Puijon sairaalassa on käytössä Siemensin Desigo-automaatiojärjestelmä, jonka avulla kiinteistön olosuhteita, kuten ilmanvaihtoa, lämpötilaa, jäähdytystä, kosteutta, valaistusta ja paine-eroja, voidaan valvoa ja säätää valvomon graafiselta käyttöliittymältä. Jos kiinteistössä lämpötila tai jokin muu arvo vaihtuu sovittujen raja-arvojen ulkopuolelle, järjestelmä antaa hälytyksen, jonka mukaan voidaan reagoida tilanteen vaatimalla tavalla. Desigolla ollaan saatu parannettua rakennuksen olosuhteita ja energiatehokkuutta.

 

”Olosuhteet sairaalan erityyppisissä tiloissa on saatu optimaalisiksi, jolloin myös kiinteistön energiatehokkuus kasvoi. Valot syttyvät läsnäoloantureiden aktivoimina ja jäähdytykseen käytetään tulevaisuudessa kaukokylmää Kallavedestä sähkön sijaan”, Siemensin projektipäällikkö Jaakko Säilä kertoo.

Täydelliset asetukset leikkaustilanteen mukaan

Huoneautomaatiojärjestelmä takaa jokaiseen toimenpiteeseen sopivat olosuhteet sekä potilaille että henkilökunnalle.

Hybridileikkaussalien olosuhteet säädettävissä kosketusnäytöltä

Puijon sairaalan leikkaustilat olivat vanhentuneita, sillä nykyisin tarvitaan hybridileikkaussaleja, joiden olosuhteita voidaan muokata tilanteen mukaan. Esimerkiksi kesken leikkauksen pystytään tarvittaessa kuvantamaan. Täydelliset leikkausolosuhteet ovat tärkeät sekä henkilökunnan työskentelyn että potilaan kannalta.

 

”Desigoon yhdistetty Total Room Automation eli huoneautomaatiojärjestelmä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi valita kosketusnäytöltä sopivat olosuhteet riippuen käyttötilanteesta. Jos olosuhteet, kuten lämpötila tai valaistus, eivät ole annettujen arvojen mukaiset, järjestelmä antaa hälytyksen ja siihen voidaan reagoida”, Säilä selittää.

Partneri muutoksessa: Siemens mukana uudistamassa Kuopion yliopistollista sairaalaa

Puijon sairaalaan on keskittynyt suurin osa Kuopion yliopistollisen sairaalan palveluista. Tilat alkoivat kuitenkin käydä liian pieniksi, joten sitä laajennettiin vuosina 2015 valmistuneilla Kaari- ja Sädesairaaloilla. Laajennusten lisäksi vanha puoli tarvitsi päivittämistä, ja Siemens onkin vastuussa rakennusautomaatiosta sekä uusissa että vanhoissa kiinteistöissä.

Hallittu muutos

Kaikki muutokset ovat osa KYS Uudistuu -projektia, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. Rakennusautomatiikan päivitys kuuluu maaliskuussa 2018 valmistuneeseen peruskorjaushankkeeseen, joka on osa sairaalan vaiheittaista uudistumista. Sen avulla varmistetaan  tilojen toimivuus myös tulevaisuudessa. 

 

”Aina kun vanhaan kiinteistöön tehdään uutta, niin järjestelmien yhteensovittamisessa on haasteita. Piti myös huolehtia, että potilaita pystytään hoitamaan saneerauksesta huolimatta”,  Säilä kertoo. ”Huolellisella projektinhallinnalla ja urakoitsijoiden välisellä yhteistyöllä näinkin kokonaisvaltainen projekti hoidetaan loppuun turvallisesti ja aikataulussa.”

Referenssit: täydelliset tilat eri puolilla maailmaa

Tuotevalikoima: luo oma täydellinen tilasi

Perehdy talotekniikan tuotteisiimme, ratkaisuihimme ja palveluihimme, niin tiedät miten luot oman täydellisen tilasi ja huolehdit siitä.