Hälytysjärjestelmä

Intrusion detection

Hälytysjärjestelmä on ratkaisu kiinteistön ja sen ympäristön suojaamiseen. Suojaus kattaa kaiken tyyppiset rikolliset teot, kuten tunkeutumisen, varkauden, ilkivallan ja muut tunkeutumisaikomukset. Hälytysjärjestelmiin voidaan sisällyttää kattava kokoonpano laitteita ja ratkaisuja, jotka havaitsevat automaattisesti luvattoman toiminnan ja välittävät niistä tiedon eteenpäin. Kun tunkeilija havaitaan, on tärkeää käynnistää asianmukaiset hiljaiset tai selvästi havaittavissa olevat toimenpiteet oikea-aikaisesti.

Myynnin alueelliset yhteystiedot

Ota yhteyttä

Hälytysjärjestelmän rakenne – ratkaisu pitää tunkeilijat ulkopuolella

Automaattinen hälytysjärjestelmä havaitsee kaikki tunkeutumisyritykset tunnistamalla niihin liittyvät ilmiöt, kuten liikkeen ja melun, sekä muodon, sijainnin, lämpötilan tai paineen muutokset. Vaarataso määritetään automaattisesti ennalta asetettujen parametrien perusteella ja asianmukaiset toimenpiteet käynnistetään hälytys- ja ohjaustoimintojen muodossa.

Jokaisen hälytysjärjestelmän tulisi aina perustua laajempaan turvallisuuskonseptiin, joka sisältää laitteiston lisäksi rakenteellisen suojauksen sekä henkilöstön koulutuksen. Tavoitteena on mekaanisen suojauksen ja elektronisen valvonnan tehokas yhdistelmä. Kohteen uhkatyypit tulee tunnistaa osana asianmukaista kohteen riskianalyysiä. Jokaiselle tunnistetulle uhkatyypille on määriteltävä suojatavoite riskin vähentämiseksi ja tehokkaan valvontakonseptin määrittelemiseksi. 

Hälytysjärjestelmä: havaitsemisperiaatteet

Havaitsemisperiaatteiden fyysisiä eroja lukuun ottamatta ilmaisimia on tavallisesti kahta erilaista tyyppiä: passiivisia ja aktiivisia ilmaisimia.
 

Passiiviset ilmaisinjärjestelmät

Passiiviset ilmaisinjärjestelmät toimivat puhtaasti vastaanottimina. Passiivinen ilmaisin voi asianmukaisella anturilla rekisteröidä tiettyjen fyysisten arvojen esiintymisen tai muutoksen ja havaita tämän hälytystilanteena. Mitä vakaampia nämä perusarvot ovat, sitä pienempi on erheellisten hälytysten riski. Ympäristön aiheuttamat muutokset huomioidaan suodattamalla niitä ja joissain tapauksissa ilmaisimen herkkyyttä säätämällä.
 

Esimerkkejä passiivisista ilmaisinjärjestelmistä:

 • Passiiviset IR-liiketunnistimet
 • Tärinäanturit
 • Värinähälyttimet
 • Kameravalvonta
 • Lasirikkoilmaisimet
 • Äänihälyttimet
 • Ovimagneetit

 

Aktiiviset ilmaisinjärjestelmät

Aktiiviset ilmaisinjärjestelmät toimivat lähettimen ja vastaanottimen kanssa. Aktiivinen ilmaisinjärjestelmä sisältää lähetinkomponentin, joka synnyttää halutun signaalin ja lähettää sen vastaanottavalle komponentille. Jos jokin ulkoinen tekijä häiritsee lähetettyä signaalia, vastaanottava tai lähettävä komponentti havaitsee häiriön ja käynnistää hälytyksen. Aktiivisilla hälyttimillä päästään tarkempaan havainnointitietoon ja sitä kautta parempaan suojaukseen ja virheellisten hälytysten ehkäisyyn. Ympäristön aiheuttamat häiriöt eliminoidaan suodattimilla. Lähetin ja vastaanotin voidaan sijoittaa samaan tai erillisiin laitteisiin.

 

Esimerkkejä aktiivisista ilmaisinjärjestelmistä:

 • Ultraäänihälyttimet

 • Linjailmaisimet

 • Mikroaaltoilmaisimet

 • Laserskannerit 

 • Tilailmaisimet