Kehävalvonta

Siveillance Perimeter

Turvaa ulkopuolelta sitä, mitä on sisäpuolella

Aidat, seinät, älykäs tunnistustekniikka ja huippuluokan valvontatoimenpiteet: kiinteistön kokonaisvaltaiseen kehävalvontaan liittyvät vaihtoehdot ovat monipuolisempia ja monimutkaisempia kuin koskaan. Tarkoituksenmukaiset suojatoimenpiteet auttavat ehkäisemään vahinkoja ja tunkeutumisia esimerkiksi lentokentillä, rangaistuslaitoksissa, korkean turvatason kohteissa ja kriittisen infran kohteissa. Kehävalvonta auttaa havaitsemaan hyökkäykset varhaisessa vaiheessa ja edistää vastatoimien nopeaa käynnistämistä välittömän vaaran sattuessa. Siemens kehävalvonta yhdistää yksittäiset osat laajaksi suojauskonseptiksi, jolla on yksi keskeinen tavoite: sinun turvallisuutesi.

Miten kehävalvonta rakentuu?

Jokaiselle infrastruktuurille on olemassa useita erilaisia uhkaskenaarioita, joten Siemens määrittelee kanssasi juuri sinun kiinteistöösi liittyvät suojaustarpeet. Tämän tiedon ja kokemuksemme avulla valitsemme täydelliset komponentit eri valmistajien portfolioista ja luomme näin parhaat integrointivaihtoehdot, jotka sopivat uuteen tai olemassa olevaan infrastruktuuriin.

Mistä aloittaa: Riskianalyysi

Turvallisuuden tunne on subjektiivista ja yksilöllistä. Tästä syystä analysoimme aluksi todelliset turvallisuusvaatimukset ja kehitämme niiden pohjalta integroidun suojauskonseptin, joka sisältää kaikki turvallisuuteen liittyvät osatekijät. Dokumentoimme potentiaaliset uhkatyypit ja mahdollisten hyökkääjien profiilit. Työmaakäynnin ja haastattelujen jälkeen laadimme kohteesta yksilöllisen turvallisuusprofiilin.  
 
Prosessin aikana on huomioitava, että omaisuutta voi uhata kohdennettu tai satunnainen rikollinen toiminta. Kohdennettua rikollista toimintaa ovat murtautuminen, varkaus, vakoilu, pidätykset ja panttivankien ottaminen. Satunnaisiin rikollisiin toimiin kuuluvat ilkivalta ja mielenosoitukset, joissa käytetään väkivaltaa. Odotetut vahingot ja niiden toteutumisen todennäköisyys määräävät riskipotentiaalin, josta suojelutavoitteet ja toimenpiteet voidaan määrittää. 
 
Omaisuus voi kohdata uhkia monesta eri suunnasta. Kehävalvonnan tasojen jakaminen neljään selkeästi jäsenneltyyn sektoriin auttaa sovittamaan erilaisia mekaanisia ja elektronisia suojatoimenpiteitä toisiinsa. Lisäksi kehävalvonta voidaan mukauttaa turvallisuusvaatimuksiin sektorien suojausvaatimustasoja käyttämällä.

Kolme tyypillistä turvallisuuden tasoa

Epäspesifinen 
Valvontajärjestelmien tiedot ovat passiivisia. Se tarkoittaa, että viestit vain näytetään, mutta aktiivisia hälytyksiä ei synny. Hälytykset on kytketty pois päältä, eikä huoltohenkilöstölle ilmoiteta. 
 
Vakioturvallisuus 
Suurin osa valvontajärjestelmien tiedoista on aktiivisia. Tällä tasolla käytetään sektorikonseptia älykkäällä ilmaisin riippuvuudella. Alhainen väärien hälytysten määrä ja korkea turvallisuustaso takaavat vakaan toiminnan. Tällöin vähintään kaksi kehävalvonnan sektoria on aina aktiivisena. 
 
Kohotettu turvallisuus 
Kaikkien valvontajärjestelmien ilmaisintiedot ovat aktiivisia. Kaikkien sektoreiden ja vyöhykkeiden anturit voivat laukaista hälytyksiä toisistaan riippumatta, mikä takaa erittäin herkän suojaustason. Järjestelmien yksittäisten ilmaisimien herkkien asetusten perusteella väärien hälytysten riski on kuitenkin lisääntynyt. Sään vaikutukset ja eläimet voivat tällöin synnyttää lukuisia vääriä hälytyksiä.

Miten voimme auttaa?

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai palautetta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Autamme sinua mielellämme!